Managementbib.com

Managementbib.com

Managementbib.com is een onafhankelijke Belgische online-boekhandel voor managementliteratuur met focus op HRM en HRD (Training, Coaching …..)

Wij selecteren hiervoor uit het aanbod van in principe alle Nederlandstalige uitgevers, aangevuld met een uitgebreide selectie uit de catalogi  van de belangrijkste Engelstalige en Franstalige uitgevers. Ook publicaties buiten het normale commerciële circuit komen aan bod

De site wordt voortdurend uitgebreid en graag wordt rekening gehouden met uw suggesties.

Uw boekbestellingen worden snel en efficiënt geleverd. Ook publicaties niet aanwezig op de site kunnen in principe vlot bezorgd worden.

Managementbib.com is ook regelmatig fysiek aanwezig met een selecte boekenstand op events en congressen in het brede HRM-domein. Contactpersoon hiervoor ludo.van.gompel@skynet.be

 

 

Nieuwe titels voor december 2017

 • Business Modellen voor Teams : Hoe een organisatie écht werkt en hoe iedereen daarin past

  Business Modellen voor Teams : Hoe een organisatie écht werkt en hoe iedereen daarin past

  € 37,50

  De meeste leiders vertrouwen te veel op mondelinge en schriftelijke communicatie. Maar dat is een gedateerde benadering in onze huidige systeemgedreven wereld. Daarentegen geeft het Business Model Canvas visueel weer hoe je team écht werkt en hoe elk individu past in de overkoepelende missie. Zo kunnen mensen zien wat er op elk moment gedaan moet worden – zonder dat hen dat wordt gevraagd.

  Meer info
 • Donuteconomie : In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

  Donuteconomie : In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

  € 24,95

  In 'Donuteconomie' laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

  Meer info
 • Handboek teamcoaching : Helpen zonder bemoeizucht

  Handboek teamcoaching : Helpen zonder bemoeizucht

  € 34,90

  Over teams en over coaching is al veel geschreven, maar over teamcoaching nog betrekkelijk weinig. Dit Handboek Teamcoaching is voor iedereen die teams begeleidt. Behalve een inspirerend overzicht is het ook een pleidooi voor een minder bemoeizuchtige benadering van teams. Teamcoaches en teamleiders wordt geadviseerd zich helpend op te stellen. Niet afstandelijk, wel terughoudend.

  Meer info
 • De Chief Happiness Officer : Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk

  De Chief Happiness Officer : Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk

  € 24,95

  Nog nooit waren er zo veel werknemers voor langere tijd afwezig. Stress, hoge werkdruk en verregaande flexibiliteit eisen hun tol. Bovendien gaan we door de vergrijzing later op pensioen, beseffen we dat gelukkige werknemers voor betere resultaten zorgen en willen steeds meer mensen hun baan als een zinvolle activiteit zien. Dit boek roept daarom een nieuwe functie in het leven: de Chief Happiness Officer.

  Meer info
 • Hoogsensitief : Wat je moet weten

  Hoogsensitief : Wat je moet weten

  € 24,95

  2 op de 10 mensen zijn hoogsensitief Wat is hoogsensitiviteit en wat is het niet? Hoe bepalen we wie hoogsensitief is? Hoe gaan we ermee om op school of op de werkvloer?

  Meer info
 • Aanspreken? Gewoon doen ! Hoe je nu écht een aanspreekcultuur creëert

  Aanspreken? Gewoon doen ! Hoe je nu écht een aanspreekcultuur creëert

  € 22,50

  Praten over aanspreken is één, het daadwerkelijk doen is iets anders. 42 procent van de Nederlandse managers zegt zijn medewerkers eigenlijk vaker te moeten aanspreken en 64 procent vindt dat zijn of haar collega’s dat vaker zouden moeten doen. Slechts één op de vijf leidinggevenden zegt in staat te zijn blijvende gedragsverandering voor elkaar te krijgen. Hoe komt het toch dat we het zo veel minder doen dan we eigenlijk denken dat goed is? En dat het effect te wensen overlaat?

  Meer info
 • Hoogsensitiviteit@Work : De weg naar minder stress, een betere focus en meer zelfvertrouwen

  Hoogsensitiviteit@Work : De weg naar minder stress, een betere focus en meer zelfvertrouwen

  € 19,95

  Met 'Hoogsensitiviteit @ Work' richten Ilse Van den Daele en Karin Nauwelaerts zich op de noden én opportuniteiten van het werken met hoogsensitieve personen. Hoe hou je je als hoogsensitieve persoon staande in een werkomgeving én hoe kun je als organisatie inspelen op de behoeften van hoogsensitieve medewerkers?

  Meer info
 • In control? Perspectieven op de beheerskramp in en om organisaties

  In control? Perspectieven op de beheerskramp in en om organisaties

  € 32,50

  Kenmerkend voor hedendaagse organisaties is de zich steeds verder uitdijende lavastroom aan control, beheersing, monitoring, sturing, accreditaties, registraties, protocollen en regels. Steeds meer lijden we er onder. Auditen, afvinken, inspecteren en registreren zijn inmiddels dagelijkse kost geworden. En ze vergen steeds meer van onze tijd en aandacht. Werkactiviteiten bestaan pas, als ze zijn geregistreerd. We zijn pas accountable als we auditable zijn.

  Meer info
 • The Four : The hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google

  The Four : The hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google

  € 24,95

  For all that's been written about the Four over the last two decades, no one has captured their power and staggering success as insightfully as Scott Galloway. Instead of buying the myths these companies broadcast, Galloway asks fundamental questions.

  Meer info
 • Goud : Potentieelontwikkeling voor mensen en de organisaties waar zij werken

  Goud : Potentieelontwikkeling voor mensen en de organisaties waar zij werken

  € 27,50

  Hoe haal je het beste in mensen naar boven? Hoe laat je mensen excelleren? Hoe zorg je ervoor dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en weten wat ze willen bereiken en vooral waarom? Hoe ontwikkel je hun potentieel en dat van de organisaties waar zij werken? Niet door te focussen op wat niet verbeterd moet worden, wel door dat wat wel goed gaat uit te bouwen!

  Meer info