Antwerpen Herwonnen Stad? 1940 - 2012 : Maatschappij, ruimtelijke plannen en beleid

Jef Van den Broeck - Peter Vermeulen - Stijn Oosterlynck - Ympke Albeda

overzicht

Hoe kwam de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen tot stand? Welke invloed hebben burgers, politici, bedrijven, het middenveld, ruimtelijke planners, … gehad op bepaaldebeslissingen? Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden om de
 9789048620043 /  die Keure /  2015 /  1ste editie /  400p. /  pb / 

Antwerpen Herwonnen Stad? 1940 - 2012 : Maatschappij, ruimtelijke plannen en beleid

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Hoe kwam de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen tot stand? Welke invloed hebben burgers, politici, bedrijven, het middenveld, ruimtelijke planners, … gehad op bepaaldebeslissingen? Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden om de toekomstige ruimtelijke uitdagingen vanuit sociaal, economisch, ecologisch en bestuurlijk perspectief aan te gaan?

‘Antwerpen herwonnen stad?’ is een boek geschreven door gepassioneerde getuigen van - en betrokkenen bij - de ontwikkeling van de stad Antwerpen.

U krijgt het verhaal van

•De ruimtelijke ontwikkeling van de Antwerpse stadsregio opgedeeld in grote periodes als kapstok voor thematische analyse

•De ruimtelijke plannen, de projecten en het beleid die de voorbije 70 jaar ontwikkeld zijn om de ruimtelijke ontwikkeling in en om Antwerpen te sturen

•Wonen in Antwerpen, van ongebreidelde suburbanisatie tot langzame stadsvernieuwing.

•Mobiliteit en publieke ruimte in Antwerpen, een voortdurende discussie

•Economische ontwikkelingen en de invloed op de ruimtelijke planning

•Lessen uit het verleden en blik op de toekomst

Dit unieke boek geeft u inzicht in de grote dynamieken die speelden tijdens 70 jaar ruimtelijke ontwikkeling in de Antwerpse stadsregio. Het zorgt voor een stoffering van het stadsdebat rond heikele punten zoals mobiliteit,leefbaarheid en rechtvaardigheid. Want waar anders dan in Antwerpen is deze discussie levendiger dan ooit?

Inhoudstafel

1. Maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid: een Antwerpse trialoog 1940-1949 De Tweede Wereldoorlog en de plannen en instrumenten voor de wederopbouw 1950-1967 De fifties en sixties – het geloof in de vooruitgang 1968-1982 Crisis en de langzame kentering – participatie en stadsvernieuwing 1983-1992 De doorbraak van de stad blijft uit 1993-2012 Herwonnen stad

2. Plannen voor stad en regio: continuïteit in visie, discontinuïteit in het beleid 1900-1940 Het einde van de vestingstad 1940-1949 Tweede Wereldoorlog, plannen en instrumenten voor de wederopbouw 1950-1967 De fifties en de sixties: geloof in de vooruitgang, leve de suburbanisatie 1968-1982 Maatschappelijk protest, pleidooi voor stadsvernieuwing en een nieuw planningdenken 1983-1992 Sociale stadsvernieuwing, initiatieven uit het middenveld en gebrek aan middelen 1993-2012 Geloof in de stad en eindelijk middelen: Antwerpen herwonnen?

3. Antwerpen als woonstad, tussen suburbanisatie en stadsvernieuwing 1918-1940 Aanzetten tijdens het Interbellum 1940-1949 De Tweede Wereldoorlog, plannen en instrumenten voor de wederopbouw 1950-1967 Fifties en Sixties: modern wonen en suburbanisatie 1968-1982 Opkomst van de (sociale) stadsvernieuwing 1982-1992 De woonstad tussen sociale en liberale stadsvernieuwing 1993-2012 Meer middelen voor stadsprojecten, minder voor woonbeleid

4. Antwerpen, keuze voor mobiliteit of voor publieke ruimte? 1940-1949 De ontwikkeling van het auto-infrastructuurdenken 1950-1967 Mijn auto, mijn vrijheid 1968-1982 Protest en langzame kentering 1983-1992 Na de fusie, eigenlijk vlot het niet 1993-2012 Publieke ruimte als hefboom, grote infrastructuren als splijtzwam

5. Economische ontwikkeling, onbegrensde (ruimtelijke) groei? 1900-1940 De uittocht van bedrijven, een bloeiende diamantindustrie en de langzame industrialisering van de haven 1940-1967 Jaren van economische heropbouw en snelle groei 1968-1992 Economische crisis, maar geen koerswijziging 1993-2012 De haven stoot op grenzen en de binnenstad ontwikkelt nieuwe economische functies

6. Antwerpen, Herwonnen Stad? Ruimtelijke ontwikkeling als maatschappelijk project: lessen en uitdagingen. VERLEDEN Lessen uit 70 jaar stadsontwikkeling TOEKOMST Uitdagingen en gewenst beleid

Met financiële steun van: Stad Antwerpen, UAntwerpen, AGVESPA en Provincie Antwerpen