Adolescenten Psychiatrie

Frank Verhulst - Fop Verhey

overzicht

De adolescentie neemt binnen het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie een specifieke plaats in. Dit heeft te maken met de rol van de adolescentie als ontwikkelingsfase.
 9789023234401 /  Van Gorcum /  2000 /  1ste editie /  382p. /  pb / 

Adolescenten Psychiatrie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De adolescentie neemt binnen het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie een specifieke plaats in. Dit heeft te maken met de rol van de adolescentie als ontwikkelingsfase.

De toenemende zelfstandigheid van de adolescent, de rol van seksualiteit, de cognitieve mogelijkheden en de toenemende invloed van de wijdere sociale omgeving en de school, maken dat psychiatrische stoornissen van de kinderleeftijd, zoals hyperactiviteit en agressief gedrag een andere vorm gaan aannemen.

Bovendien is de adolescentie een fase waarin psychiatrische beelden als anorexia nervosa, schizofrenie en de bipolaire stoornis hun intrede doen. Psychiatrische stoornissen bij de adolescent die enerzijds volwassen is en anderzijds nog gezins- en schoolkind, vergen specifieke deskundigheid.

De specifieke aspecten van de adolescentenpsychiatrie worden in dit boek belicht door Nederlandse deskundigen op dit terrein. In het boek wordt als leeftijdsbegrenzing van de adolescent de periode tussen 12 en18 jaar aangehouden, met uitlopers tot in de jong-volwassenheid.

Over de auteurs :

Frank Verhulst en Fop Verhey zijn beiden hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Sophia/Erasmus Universiteit Rotterdam.

Inhoudstafel :

1 Inleiding en epidemiologie
2 Stemmingsstoornissen
3 Angststoornissen
4 De dwangstoornis
5 Schizofrenie en andere psychosen
6 Middelengebruik en gokverslaving
7 Gedragsstoornissen
8 Aandachtstekortstoornissen
9 Eetstoornissen bij adolescenten
10 Psychische stoornissen bij verstandelijk gehandicapte adolescenten
11 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autisme en aan autisme verwante stoornissen) bij adolescenten
12 Narcistische persoonlijkheidsstoornis
13 Borderline persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten
14 Psychoseksuele stoornissen en deviant seksueel gedrag
15 Slaapstoornissen
16 Somatoforme stoornissen
17 Het syndroom van Gilles de la Tourette
18 Leerproblemen in het voortgezet onderwijs
19 Identiteitstoornissen
20 Crisismanagement: suïcide
22 Crisismanagement: acute psychose
22 Crisismanagement: agressie
23 Autmutilatie
24 Crisissituaties samenhangend met middelengebruik
25 De kaart van de jeugdpsychiatrische GGZ