Aanpak van radikalisme : een psychologische analyse

De Wolf - Doosje

overzicht

Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe het proces van radicalisering zich op dit moment in Nederland voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Op deze wijze wordt het duidelijk op welk moment welke interventies gehanteerd kunnen worden, zodat deradicalisering plaatsvindt. Wat het boek bijzonder maakt is de toetsing van de gedragswetenschappelijke inzichten aan de Nederlandse situatie.
 97890666599261 /  SWP /  2015 /  2de editie /  pb / 

Aanpak van radikalisme : een psychologische analyse

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Zowel burgers als professionals (bestuurders, docenten, politieagenten, jeugdwerkers) krijgen steeds vaker te maken met radicaliserende jongeren. Hun reactie op deze jongeren kan deze radicalisering verzwakken of versterken. Om goed om te gaan met dit thema is meer duidelijkheid nodig over het proces van radicalisering.

Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe het proces van radicalisering zich op dit moment in Nederland voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Op deze wijze wordt het duidelijk op welk moment welke interventies gehanteerd kunnen worden, zodat deradicalisering plaatsvindt.

Wat het boek bijzonder maakt is de toetsing van de gedragswetenschappelijke inzichten aan de Nederlandse situatie. Het boek biedt tevens unieke gegevens over de ontwikkeling van de Hofstadgroep. Er is weinig bekend over de meest succesvolle aanpak van radicalisme.

In dit boek worden handvatten en adviezen voor deradicalisering gegeven. Deze adviezen zijn gebaseerd op een sociaal-wetenschappelijke analyse van het radicaliseringsproces.

Dit boek leert een ieder om radicalisering in Nederland te herkennen, leert bestuurders om hun beleid met betrekking tot dit thema te optimaliseren en leert docenten, politieambtenaren, sociaal pedagogen en jeugdwerkers hoe om te gaan met deze problematiek.