Basisboek huiselijk geweld. Signaleren, melden en aanpakken

Janssen - Wentzel

overzicht

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan volop in de belangstelling van de media en de politiek. Gemeenten voeren de regie in de aanpak ervan. Het Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt handvatten voor het signaleren en bespreekbaar maken van geweld binnen gezinnen en voor het kiezen van een aanpak die aansluit bij wat de context vereist.
 9789046904770 /  Coutinho /  2015 /  3de editie /  pb / 

Basisboek huiselijk geweld. Signaleren, melden en aanpakken

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan volop in de belangstelling van de media en de politiek. Gemeenten voeren de regie in de aanpak ervan.

Het Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt handvatten voor het signaleren en bespreekbaar maken van geweld binnen gezinnen en voor het kiezen van een aanpak die aansluit bij wat de context vereist.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen: de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deel twee beschrijven de auteurs de instrumenten die professionals in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen inzetten, zoals (keten)aanpak en regie op verschillende niveaus. Ook wordt relevante wetgeving behandeld. In deel drie komen vaardigheden en houdingsaspecten aan bod waarover professionals moeten beschikken.

Deze worden besproken aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit deel is ook een overzicht van methodieken opgenomen, met bijzondere aandacht voor de systeemgerichte benadering. Wat is er veranderd?

De derde druk van Basisboek huiselijk geweld is volledig geactualiseerd. De decentralisatie van de jeugdzorg en delen van de Wmo en awbz en de gevolgen daarvan voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling worden beschreven. Ook is er aandacht voor de verantwoordelijkheid van gemeenten en de rol van wijkteams en regiovisies. De veranderende kijk op het werk in het sociale domein komt aan de orde: het accent op generalisme in plaats van specialisme.

Daarnaast is de informatie uitgebreid over seksueel geweld, gedwongen huwelijken en over ouderenmishandeling, met name als gevolg van ontspoorde mantelzorg. De beschrijving van de gebruikte methodieken is geactualiseerd, waarbij onder andere meer informatie over Signs of Safety is opgenomen. Inhoudsopgave Inleiding

Deel I: Geweld in gezinnen: met de neus op de feiten

Deel II: Aanpak van huiselijk geweld

Deel III: Vaardigheden en methodieken voor de aanpak van huiselijk geweld

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Literatuur

Register

Over de auteurs