Arbeidsrecht # HRM

Patrick Humblet - Ria Janvier

overzicht

Bij het uitstippelen van een adequaat HR-beleid is het een uitdaging om zich binnen de contouren van de wetgeving te bewegen. In dit boek bieden de auteurs een handig overzicht van de relevante, vooral arbeidsrechtelijke, regels. Het boek is op maat gesneden van wie, zonder gespecialiseerde juridische voorkennis, behoefte heeft aan basisinformatie.
 9789463446785 /  Acco /  2018 /  1ste editie /  144p. /  pb / 

Arbeidsrecht # HRM

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Bij het uitstippelen van een adequaat HR-beleid is het een uitdaging om zich binnen de contouren van de wetgeving te bewegen. In dit boek bieden de auteurs een handig overzicht van de relevante, vooral arbeidsrechtelijke, regels. Het boek is op maat gesneden van wie, zonder gespecialiseerde juridische voorkennis, behoefte heeft aan basisinformatie.

Eerst komen de regels aan bod die de individuele arbeidsverhouding beheersen, de aanwerving, de belangrijkste aspecten van de tewerkstelling en het ontslag. Daarbij ligt de nadruk op de interactie tussen de meest uiteenlopende regels en de doelen van een performant personeelsmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de impact van diverse afwezigheden en de arbeidstijdregeling.

Wie met zijn twee voeten in de HR-praktijk staat, weet dat de vertegenwoordigers van de werknemers vaak een voorname rol spelen. Hoe zit het precies met de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen?

Wat is de rol van de diverse organen, vooral dan op ondernemingsniveau?

Tal van arbeidsvoorwaarden maken het voorwerp uit van een collectieve arbeidsovereenkomst, maar is die wel bindend? En als het niet echt botert, is collectieve actie – waaronder staking – mogelijk. Ook op al die facetten laten de auteurs hun licht schijnen.

Dit boek is tegelijk een complement bij het Handboek HRM, dat ingaat op de diverse HRM-theorieën en -praktijken. Dat maakt de combinatie van deze twee boeken uniek.

Over de auteurs :

RIA JANVIER behaalde in 1988 de titel van doctor in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Zij maakt als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen deel uit van de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de faculteit Sociale Wetenschappen. Haar onderzoeksspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector.

PATRICK HUMBLET promoveerde in 1993 aan de Universitaire Instelling Antwerpen tot doctor in de rechten. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in collectieve arbeidsverhoudingen. Naast wetenschappelijke publicaties schrijft hij daarover vaak opiniestukken in diverse kranten en tijdschriften.