Beeldkracht : Geef je cliënt inzicht met tafelopstellingen (inclusief 24 poppetjes)

Caroline Franssen

overzicht

Beeldkracht is een uitgebreide en verdiepende methode voor tafelopstellingen. Het is geschreven voor therapeuten en coaches en biedt je praktische handvatten om een-op-een systemisch werk te doen. Uniek aan deze methode is dat niet alleen het familiesysteem, maar ook het eigen innerlijke systeem van de cliënt wordt opgesteld. Met Beeldkracht breng je trauma’s, angsten, verlangens, belemmeringen voor geluk én bestaande en te ontwikkelen kwaliteiten letterlijk in beeld.
 9789462721555 /  Thema /  2018 /  1ste editie /  168p. /  pb / 

Beeldkracht : Geef je cliënt inzicht met tafelopstellingen (inclusief 24 poppetjes)

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Beeldkracht is een uitgebreide en verdiepende methode voor tafelopstellingen. Het is geschreven voor therapeuten en coaches en biedt je praktische handvatten om een-op-een systemisch werk te doen. Uniek aan deze methode is dat niet alleen het familiesysteem, maar ook het eigen innerlijke systeem van de cliënt wordt opgesteld. Met Beeldkracht breng je trauma’s, angsten, verlangens, belemmeringen voor geluk én bestaande en te ontwikkelen kwaliteiten letterlijk in beeld.

Cliënt en begeleider kunnen zonder lange verhalen en zonder oordelen de situatie onder ogen zien.

De handige lijstjes voor het herkennen van niet-effectieve patronen van denken, voelen en gedrag helpen de coach of therapeut om de patronen te doorzien, te benoemen en te transformeren. Zo worden de problemen inzichtelijk en hanteerbaar. Voor de cliënt brengt de opstelling bewustzijn en aanvaarding. Dat opent de mogelijkheid om zelf de regie weer in handen te nemen.

Duidelijke instructies voor efficiënte interventies maken Beeldkracht direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk van elke therapeut of coach.

De ingesloten startset met opstellingsfiguren is jouw gereedschap om direct te kunnen starten.

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

1 Wat is Beeldkracht? 11

1.1 Hoe ontstond Beeldkracht? 13

1.2 Uitgangspunten Beeldkracht 15

1.3 Wat gebeurt er als je met Beeldkracht werkt? 16

1.4 De resultaten van het werken met Beeldkracht 17

1.5 Met wie kun je werken met Beeldkracht? 18

1.6 Opbouw van dit boek 20

2 De vier pijlers van Beeldkracht 21

2.1 De eerste pijler: maak alles zichtbaar 21

2.2 De tweede pijler: radicale aanvaarding 23

2.3 De derde pijler: regie over de persoonlijkheid als innerlijk systeem 26

2.4 De vierde pijler: de eigen plek innemen in het systeem van herkomst 28

3 De drie systemische ijkpunten 33

3.1 Eerste ijkpunt: alles hoort erbij in het innerlijk systeem 33

3.2 Tweede ijkpunt: alles heeft een eigen plek in het innerlijk systeem 34

3.3 Derde ijkpunt: er is balans tussen geven en nemen 35

in het innerlijk systeem

3.4 De drie ijkpunten en het familiesysteem 36

3.5 De drie ijkpunten en het collectieve systeem 39

4 Beginnen, afsluiten en uitdagingen 41

4.1 Een helder doel stellen en je cliënt voorbereiden op 41

de oplossingsgerichte werkwijze

4.2 Te verwachten uitdagingen bij Beeldkracht 43

4.3 Afsluiting van een sessie 47

5 Werken met het innerlijke systeem 49

5.1 Archetypen en kwaliteiten 49

5.2 De Regisseur als punt van aansturing van het zelf 50

5.3 Waarnemen Zonder Oordeel door de cliënt 51

5.4 De basisstructuur uitleggen 51

5.5 Uitzoeken van de poppetjes 52

5.6 Plaatsen van de poppetjes 52

5.7 Opheffen van identificatie met dominante delen 53

van de persoonlijkheid

5.8 Regie terugnemen door de Innerlijk Regisseur 55

5.9 Dominante deel laten rusten 55

5.10 Plek geven aan de verstoten delen 56

5.11 ‘Innerlijk kind’-werk met Beeldkracht 57

5.12 Aandacht geven aan verwaarloosde delen 66

5.13 Grenzen ervaren, erkennen en aangeven 69

5.14 Tegengestelde kwaliteiten en tegenstellingen doorbreken 70

5.15 Gevoelsimpasses doorbreken 70

6 Werken met het systeem van herkomst 71

6.1 Aandacht gericht op de feiten 72

6.2 Parentificatie opheffen door je cliënt haar plek in te laten nemen ten opzichte van de ouders 74

6.3 Rouw nemen na onvoltooide rouw (bij miskraam/abortus/ overleden broertjes/zusjes) 78

6.4 Overgenomen lasten teruggeven aan (voor)ouders 80

6.5 Onvoltooide emigratie en immigratie afronden 81

6.6 Overgenomen lasten teruggeven aan de partner en afgegeven lasten terugnemen van de partner 82

6.7 Ouders op de eigen plek ten opzichte van hun eigen kinderen 85

6.8 Werken met het sociale systeem 87

7 Verstrikkingen, verstoringen en blokkades in de drie systemen herkennen 89

7.1 Verstoring van het innerlijk systeem 89

7.2 Verstoring van het familiesysteem 101

7.3 Verstoringen in het collectieve systeem 103

7.4 Gedragsstrategieën herkennen 107

8 Praktijkvoorbeelden 125

8.1 ‘Innerlijk kind’-werk met Beeldkracht 125

8.2 Seksualiteit en ‘innerlijk kind’-werk 134

8.3 De invloed van multigenerationele trauma’s verminderen met Beeldkracht 137

8.4 Slachtoffers van seksueel geweld helpen met Beeldkracht 139

9 Extra tips voor de Beeldkracht-begeleider 153

9.1 Omgaan met overdracht 154

9.2 Omgaan met tegenoverdracht 155

9.3 Omgaan met je eigen geraaktheid tijdens een sessie 156

9.4 Waarnemen zonder oordeel 156

9.5 Oplossingsgericht werken 158

9.6 Regie houden op hoofdlijnen 159

9.7 Het ‘lezen’ van signalen van je cliënt 160

9.8 Het ‘lezen’ van het taalgebruik van je cliënt en het gebruiken van heldere taal in je sessies 161

9.9 ‘Ik’ in plaats van ‘je’ zeggen 161

9.10 Van de passieve vorm naar de actieve vorm 162

Materiaallijst 163

Benodigdheden voor de persoonlijkheidsopstellingen 163

Benodigdheden voor de familieopstellingen 163

Literatuurlijst 165

Psychologische ontwikkeling, werken met aspecten van de persoonlijkheid en begrijpen van symboliek en archetypen 165

Familieopstellingen en therapie 166

Man/vrouw dynamiek, raciale dynamiek, seksualiteit 166