Begeleid intervisiemodel : Collegiale advisering en probleemoplossing. Met 20 oefeningen en chequelists

Jeroen Hendriksen

overzicht

Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en is erop gericht om in een groep collega’s actuele problemen te bespreken. Bij het begeleid intervisiemodel wordt onder begeleiding van een ervaringsdeskundige die het proces bewaakt en coördineert, de intervisie in praktijk gebracht.
 9789024414758 /  Nelissen /  2006 /  5de editie /  133p. /  pb / 

Begeleid intervisiemodel : Collegiale advisering en probleemoplossing. Met 20 oefeningen en chequelists

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en is erop gericht om in een groep collega´s actuele problemen te bespreken. Bij het begeleid intervisiemodel wordt onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, die het proces bewaakt en coördineert, de intervisie in praktijk gebracht.

Het model is laagdrempelig en gemakkelijk toepasbaar. Deskundigheidsbevordering en personeelsbeleid zijn hierbij de sleutelwoorden. Het boek bevat veel praktijkdocumenten, voorbeelden en oefeningen.

Deze publicatie is het vervolg op "Intervisie bij werkproblemen"* van dezelfde auteur. In het boek zijn twee delen te onderscheiden. De eerste drie hoofdstukken behandelen de theorie van begeleide intervisie, terwijl in de tweede helft vooral de praktijk aan de orde komt.

Het theoretische gedeelte bevat de grondslagen en de fasering van het intervisieproces, de werkwijze van de begeleider en informatie over het intervisiecontract. Het praktijkgedeelte start met de beschrijving van drie casestudies; studies bij beginnende en oudere beroepsoefenaren en bij managers. Vervolgens geeft Hendriksen een groot aantal praktijkoefeningen als hulpmiddel voor de intervisiegroep.

Voor geinteresseerden uit de sectoren van welzijn, gezondheidszorg, personeelswerk en onderwijs is dit een goed hanteerbare en praktische publicatie. In deze derde druk zijn enkele correcties en kleine aanvullingen aangebracht en zijn enkele oefeningen anders genummerd. Achterin vindt de lezer een geactualiseerde literatuurlijst.