Behandelend trainen : Sociale en cognitieve behandelprogramma's voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek

Els van Rijn - Sanne Vermeyden

overzicht

'Behandelend trainen' beschrijft drie behandelprogramma’s − sociale vaardigheidstraining, cognitieve vaardigheidstraining en agressieregulatietraining − gericht op het verbeteren van sociale en cognitieve vaardigheden bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD en PDDNOS.
 9789023243977 /  Van Gorcum /  2009 /  1ste editie /  232p. /  pb / 

Behandelend trainen : Sociale en cognitieve behandelprogramma's voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

'Behandelend trainen' beschrijft drie behandelprogramma’s − sociale vaardigheidstraining, cognitieve vaardigheidstraining en agressieregulatietraining − gericht op het verbeteren van sociale en cognitieve vaardigheden bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD en PDDNOS.

De term behandelprogramma verwijst daarbij naar het behandelende karakter van de trainingen. Daarin ligt ook het verschil met andere boeken over vaardigheidstrainingen: in deze uitgave zijn de geprotocolleerde behandelingen ingebed in het totale behandelplan van het individuele kind. Kern hierbij is het actief betrekken van ouders en leerkrachten bij de behandeling om generalisatie van het geleerde naar het handelen in de dagelijkse situatie te bevorderen.

Alle drie de vaardigheidstrainingen worden apart beschreven, van de theoretische verantwoording tot en met de praktische uitvoering. De cd-rom bevat het per behandel­programma gerubriceerde, printklare werkmateriaal, bestaande uit een draaiboek voor de trainers, de oefenmap voor het kind en een ondersteuningsmap voor ouders en de leerkracht.

Daardoor zijn de behandelprogramma’s direct bruikbaar in de eigen praktijk. Het gebruik ervan is echter alleen mogelijk met gedegen kennis van het beschreven cognitieve gedragstherapeutische kader van technieken en procedures die worden toegepast in de trainingen.

Over de auteurs :

 'Behandelend trainen' is geschreven voor (GZ-)psychologen, (ortho-)pedagogen, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiaters, gedragstherapeutisch medewerkers actief binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, de jeugd-GGZ en/of Jeugdhulpverlening, vrijgevestigde psychologen en pedagogen en medewerkers in het onderwijs.

Inhoudstafel :

Behandelend trainen

Voorwoord
Inleiding

Deel I Theoretisch kader
1 Doelgroep en trainingen
Els van Rijn
2 Vaardigheidstrainingen, toenemend toegespitst op het kind met een PDDNOS of ADHD
Klaas Molenkamp
Literatuur deel I

Deel II Methodiek en verantwoording
3 Sociale vaardigheidstraining: Samen denken en doen
Methodiek en verantwoording van de sociale vaardigheidstraining
Els van Rijn en Diane van der Koppel
4 Cognitieve vaardigheidstraining: Stop! Hoe los ik het op?
Methodiek en verantwoording van de cognitieve vaardigheidstraining
Harry Smilda en Margreet Tijink
5 Agressieregulatietraining: Hoe word ik boos?
Methodiek en verantwoording van de agressieregulatietraining
Marieke Blokzijl en Caroline Ploeg
Literatuur deel II

Deel III Praktische uitvoering
6 Sociale vaardigheidstraining: Samen denken en doen
Praktische uitvoering van de sociale vaardigheidstraining
Diane van der Koppel en Els van Rijn
7 Cognitieve vaardigheidstraining: Stop! Hoe los ik het op?
Praktische uitvoering van de cognitieve vaardigheidstraining
Harry Smilda en Margreet Tijink
8 Agressieregulatietraining: Hoe word ik boos?
Praktische uitvoering van de agressieregulatietraining
Marieke Blokzijl en Caroline Ploeg
Literatuur Deel III

Deel IV Inhoud cd-rom
Personalia