Beroepscompetenties HBO

Pierre Winkler

overzicht

Het uitgangspunt van Competentiegericht Onderwijs (CGO) is dat een student competenties nodig heeft. In Beroepscompetenties hbo gaat het heel concreet om de competenties waar elke student, ongeacht opleidingsrichting, in de werkomgeving direct op zal worden beoordeeld. Competenties dus die de student tijdens de opleiding dient te ontwikkelen en ook nodig heeft om de competentiegerichte opleiding zelf met succes te doorlopen.

 9789039526385 /  Academic Service /  2011 /  1ste editie /  152p. /  pb / 

Beroepscompetenties HBO

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Inhoud en opzet van dit boek :

Het uitgangspunt van CGO is dat een student competenties nodig heeft. In Beroepscompetenties hbo gaat het heel concreet om de competenties waar elke student, ongeacht opleidingsrichting, in de werkomgeving direct op zal worden beoordeeld. Competenties dus die de student tijdens de opleiding dient te ontwikkelen en ook nodig heeft om de competentiegerichte opleiding zelf met succes te doorlopen.

De Acht Grote Competenties  : De SHL, de internationale organisatie die zich bezighoudt met het definiëren van generieke beroepscompetenties, heeft daartoe een verzameling van acht beroepscompetenties ontwikkeld. De SHL noemt ze zelf De Acht Grote Competenties. Ze verwoorden heel kernachtig wat elke beroepsbeoefenaar moet kunnen om in zijn of haar werkomgeving goed te kunnen functioneren.

Elk van deze competenties wordt in een apart hoofdstuk besproken. In ieder hoofdstuk wordt de koppeling gelegd tussen theorie en praktijk, tussen de competentie en het belang ervan in de beroepsomgeving.

Voor het oefenen in het verwerven van de competenties en voor de nodige reflectie op de eigen ontwikkeling in het verwervingsproces zijn veel cases, opdrachten en projecten online beschikbaar.

Pierre Winkler is een zeer ervaren hbo-docent en was als curriculumontwikkelaar en projectcoördinator nauw betrokken bij de vormgeving van Competentiegericht Onderwijs. Hij heeft een groot aantal studieboeken geschreven, onder andere op de terreinen studieloopbaanbegeleiding en maatschappelijk verantwoord ondernemen