Business en ethiek : Spelregels voor ethisch ondernemen

Johan Verstraeten - Luc Van Liedekerke

overzicht

“Business en Ethiek” heeft van bij de eerste editie een pioniersrol vervuld op het vlak van ethisch ondernemen. Duurzaam ondernemen is immers meer dan een slogan. Het is een opvatting over ondernemen die haar oorsprong vindt in de bedrijfsethiek, als een reactie op omkoperij, misleidende reklame, aantasting van het leefmilieu, onrechtvaardige werkomstandigheden en investeringen in landen waar de mensenrechten worden geschonden.
 9789020979244 /  LannooCampus /  2008 /  4de editie /  280p. /  pb / 

Business en ethiek : Spelregels voor ethisch ondernemen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Er is meer dan ooit nood aan ethiek in het bedrijfsleven. De recente crisis in de bankwereld heeft de dringendheid hiervan eens te meer bevestigd.

Bedrijfsethiek is echter meer dan een kwestie van loze kreten of van morele verontwaardiging. Het vereist het aanleren van analyse instrumenten en van methode van ethisch argumenteren en dit met betrekking tot zowat alle problemen die in een bedrijfscontext aan de orde zijn: rechten en plichten van aandeelhouders, 'corporate governance', reclame, verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten, human resources, milieuzorg enz.

Al meer dan 15 jaar biedt Business en ethiek in dit verband een denkkader dat ook uitstekend geschikt is als handboek voor een cursus bedrijfsethiek.

In het licht van de praktijk en van nieuwe problemen was een derde geheel herziene uitgave noodzakelijk. In deze nieuwe uitgave werd het eerste hoofdstuk volledig herschreven en gecombineerd met het eerste gedeelte van het vroegere tweede hoofdstuk.

Op deze wijze krijgt de lezer een veel duidelijker zicht op de verschillende verschijningsvormen van bedrijfsethiek en op de modellen van ethisch argumenteren. Daarbij wordt de deugdenethiek beter geïntegreerd.

In het tweede hoofdstuk ligt de klemtoon op de onderneming als organisatie en de diverse aspecten van de organisatie-ethiek.

Het derde en vierde hoofdstuk behandelt de marktethiek in het algemeen en het vierde hoofdstuk de eerlijkheid tegenover handelspartners in het bijzonder.

In de volgende hoofdstukken, komen naast een grondig herschreven tekst over het milieu en ethisch investeren alle stakeholders aan bod, alsook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.

De belangrijkste innovatie van dit boek is de koppeling aan een website waar bijkomende teksten en casussen kunnen gevonden worden. Dit laat ook toe om beter in te spelen op de actualiteit of om bepaalde problemen grondiger te analyseren.