Canon van HRM : 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling

Willem de Lange - Peggy De Prins - Beatrice van der Heijden

overzicht

Meer dan zestig auteurs – voornamelijk wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen – hebben samen in totaal vijftig hoofdstukken geschreven over het HRM vakgebied. In elk hoofdstuk staat één theorie (met de grondlegger) centraal. Sommige theorieën vinden hun oorsprong in de psychologie, andere in de economie of de sociologie. De theorieën worden telkens in hun tijd geplaatst, wat zichtbaar maakt hoezeer ze signs of a time zijn. Ook wordt duidelijk hoezeer HR-theorie en -praktijk met elkaar verweven zijn.
 9789462156449 /  Vakmedianet /  2019 /  1ste editie /  911p. /  hc / 

Canon van HRM : 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Waar komt talentmanagement vandaan? Wat is duurzaam HRM? Welke ontwikkelingen zijn te zien in motivatietheorieën? En in strategisch HRM? Wat houdt employability in? Op deze en tal van andere vragen geeft deze Canon van HRM antwoord.

Twee krachtige kernvragen vormen het uitgangspunt.

(1) Zoals wij vandaag de dag denken over human resource management, waar komt dat gedachtegoed vandaan?

En (2): Welke concepten en theorieën liggen daaraan ten grondslag?

Meer dan zestig auteurs – voornamelijk wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen – hebben samen in totaal vijftig hoofdstukken geschreven waarmee antwoord wordt gegeven op deze vragen.

In elk hoofdstuk staat één theorie (met de grondlegger) centraal. Sommige theorieën vinden hun oorsprong in de psychologie, andere in de economie of de sociologie. De theorieën worden telkens in hun tijd geplaatst, wat zichtbaar maakt hoezeer ze signs of a time zijn. Ook wordt duidelijk hoezeer HR-theorie en -praktijk met elkaar verweven zijn.

Deze Canon van HRM laat daarnaast zien dat in de loop der jaren de dominantie van de theorievorming vanuit de VS wordt doorbroken en dat vrouwen meer en meer een belangrijke plaats innemen in de wetenschapsontwikkeling.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich – op welke manier ook – met het vakgebied bezighoudt. Het richt zich tot professionals, wetenschappers en studenten met een hart voor HRM, vroeger, nu en naar de toekomst toe.

Inhoudsopgave

INLEIDING 11

HOOFDSTUK 1. Ton Korver 31 Herbert Simon – Besturen en beslissen

HOOFDSTUK 2. Alex Vanderstraeten 45 Frederick Herzberg – Tweefactorentheorie

HOOFDSTUK 3. Paul Jansen 59 Douglas McGregor – Theorie X en Theorie Y

HOOFDSTUK 4. Rein De Cooman en Anneleen Forrier 77 Victor Vroom – Expectancy Theory

HOOFDSTUK 5. Mieke Audenaert 93 Peter Blau – Social Exchange Theory

HOOFDSTUK 6. Jol Stoffers 109 Gary Becker – Human Capital Theory

HOOFDSTUK 7. Robin Bauwens 123 John Adams – Equity Theory

HOOFDSTUK 8. Thomas Van Waeyenberg en Adelien Decramer 141 Edwin Locke en Gary Latham – Goal Setting Theory

HOOFDSTUK 9. Lou Van Beirendonck 155 David McClelland – Competentiemanagement

HOOFDSTUK 10. Max Visser 171 Chris Argyris en Donald Schön – Organizational Learning

HOOFDSTUK 11. Willem de Lange 187 Oliver Williamson – Transactiekostentheorie

HOOFDSTUK 12. Klaske Veth 205 Richard Hackman en Greg Oldham – Het Job Characteristics Model

HOOFDSTUK 13. Ans De Vos 221 Douglas Hall – Protean Careers

HOOFDSTUK 14. Marijke Verbruggen 239 Edgar Schein – Career Dynamics

HOOFDSTUK 15. Joost Bücker 257 Raymond Miles en Charles Snow – Strategic HR Systems

HOOFDSTUK 16. Irene Houtman 275 Robert Karasek – Het Demand-Control Model

HOOFDSTUK 17. Hanneke Moonen 291 James Walker – Strategische personeelsplanning

HOOFDSTUK 18. Eghe Osagie, Etty Wielinga-Meijer en Annet de Lange 309 Juhani Ilmarinen – Werkvermogen

HOOFDSTUK 19. Frank Pot 329 Ulbo de Sitter – Sociotechniek

HOOFDSTUK 20. Petra Biemans 353 Michael Beer en collega’s – Harvard Model

HOOFDSTUK 21. Albert Kampermann 375 Charles Fombrun en collega’s – Michigan Model

HOOFDSTUK 22. Leni Beukema 395 John Atkinson – Flexible Firm

HOOFDSTUK 23. Jo Thijssen 409 Paul Baltes – SOC-model

HOOFDSTUK 24. Anja Van Den Broeck en Kathleen Vangronsvelt 429 Edward Deci en Richard Ryan – Self Determination Theory

HOOFDSTUK 25. Rob Gründemann en Anneke Offereins 445 Edward Lawler – High-Involvement Management

HOOFDSTUK 26. Karina van de Voorde en Jeske van Beurden 461 David Guest – HRM and Industrial Relations

HOOFDSTUK 27. Lieven Brebels en Karin Proost 477 Dennis Organ – Organizational Citizenship Behavior

HOOFDSTUK 28. Rob Poell 491 Patricia McLagan – Models for HRD Practice

HOOFDSTUK 29. Charissa Freese 505 Denise Rousseau – Het psychologisch contract

HOOFDSTUK 30. Jaap Paauwe 525 HRM en performance

HOOFDSTUK 31. Elise Marescaux 547 Jay Barney – Resource-Based View

HOOFDSTUK 32. Hans van der Spek 563 Robert Kaplan en David Norton – Balanced Scorecard

HOOFDSTUK 33. Pascale Peters en Melanie De Ruiter 575 Mihaly Csikszentmihalyi – Flow

HOOFDSTUK 34. Beatrice van der Heijden en Aukje Nauta 593 Rosabeth Moss Kanter – Employability

HOOFDSTUK 35. René Schalk en Tine van Regenmortel 611 Gretchen Spreitzer – Empowerment

HOOFDSTUK 36. Matthijs Bal 627 Karen Legge – Critical HRM

HOOFDSTUK 37. Paul Ligthart en Erik Poutsma 641 John Delery, David Lepak en Scott Snell – Configuratie, fit en HR-architectuur

HOOFDSTUK 38. Karin Potting 667 John Boudreau en Peter Ramstad – HR Metrics

HOOFDSTUK 39. Dirk Buyens 687 Dave Ulrich – Models of HR Roles

HOOFDSTUK 40. Sonja Dekker 707 Ton Wilthagen – Flexicurity

HOOFDSTUK 41. Anna Bos-Nehles 721 Eileen Appelbaum – AMO Theory

HOOFDSTUK 42. Daantje Derks 741 Arnold Bakker en Eva Demerouti – Het Job Demands-Resources model

HOOFDSTUK 43. Maria Tims 755 Amy Wrzesniewski en Jane Dutton – Job Crafting

HOOFDSTUK 44. Hannes Leroy en Jesse Segers 769 Gary Yukl – Taxonomie voor leiderschap

HOOFDSTUK 45. Tine Van Thielen 785 Jaap Paauwe – Contextually-Based HRM

HOOFDSTUK 46. Sophie de Winne 801 David Bowen en Cheri Ostroff – De sterkte van HRM-systemen

HOOFDSTUK 47. Gerard Evers 817 Jac Fitz-enz – HR Analytics

HOOFDSTUK 48. Marian Thunnissen 833 David Collings – Talentmanagement

HOOFDSTUK 49. Peggy De Prins 853 Ina Ehnert – Duurzaam HRM

HOOFDSTUK 50. Jos Akkermans 871 Beatrice van der Heijden en Ans De Vos – Sustainable Careers

OVERZICHT VAN DE AUTEURS 889

REGISTER 903