Coachen in het hoger beroepsonderwijs

Martin Reekers

overzicht

Centraal in het boek staat de wijze waarop met behulp van een coachende opstelling en coachingsvaardigheden het rendement van het leren door de student kan worden verbeterd.
 9789024416905 /  Nelissen /  2005 /  2de editie /  158p. /  pb / 

Coachen in het hoger beroepsonderwijs

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Centraal in het boek staat de wijze waarop met behulp van een coachende opstelling en coachingsvaardigheden het rendement van het leren door de student kan worden verbeterd.

De auteur Martin Reekers behandelt de coachingsvaardigheden aan de hand van praktische voorbeelden en uitgewerkte passages uit coachingsgesprekken.

Omdat de meeste hogere beroepsopleidingen werken met competentieprofielen en omdat de zogenaamde 'sturing op de vraag van de student' aan actualiteit wint, besteeds Martin Reekers ruime aandacht aan de begrippen 'competentie' en 'vraagsturing', en de relatie ervan met coaching.

Hij geeft aan waaraan opdrachten, die de student krijgt, moeten voldoen om coaching, competentieontwikkeling en vraagsturing op een effectieve wijze invulling te geven. Hiervoor reikt hij enkele praktische instrumenten aan: een model om 360º feedback te gen, een model voor een persoonlijk ontwikkelplan en een model voor een teamontwikkelplan.

Behalve individuele coaching komen groepscoaching, peercoaching en virtuele coaching aan bod.