Coachende gespreksvoering

Wim Donders

overzicht

'Coachende gespreksvoering' bouwt voort op 'Praktische gespreksvoering' waarin Wim Donders de basisvaardigheden voor gespreksvoering beschrijft. Pas als je de kunst van het luisteren in de vingers hebt en daarbij de techniek beheerst van samenvatten en doorvragen, kun je kiezen voor een methode.
 9789089537270 /  Boom /  2016 /  3de editie /  390p. /  pb / 

Coachende gespreksvoering

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

'Coachende gespreksvoering' bouwt voort op 'Praktische gespreksvoering' waarin Wim Donders de basisvaardigheden voor gespreksvoering beschrijft.

Pas als je de kunst van het luisteren in de vingers hebt en daarbij de techniek beheerst van samenvatten en doorvragen, kun je kiezen voor een methode.

In dit boek wordt een aantal veelgebruikte coachingsmethodes theoretisch en praktisch uiteengezet. Wim Donders is er als redacteur in geslaagd om een aantal ervaren coaches bij elkaar te brengen, die ieder hun eigen expertise beschrijven op hun terrein. Van elke methode worden stap voor stap de principes uitgelegd. Met oefeningen in het boek en op de website krijg je de vaardigheden onder de knie die een coach nodig heeft.

Na deze kennismaking kun je kiezen voor de methode die past bij jou en die past bij de vraag van de coachee. Deze herziene derde druk is uitgebreid met twee coachingsmethodes die de laatste jaren actueler worden in de coachingswereld: 'Coaching bij verlies' en 'Conflictcoaching'.

Op grond van uitkomsten van een onderzoek onder gebruikers is het hoofdstuk 'Criteriumgericht interviewen' naar de website verplaatst. - Coachen: Inge van de Vorst - Oplossingsgericht werken: Dick J. van Dijk en Louis Cauffman - Coachen bij verlies: Jakob van Wielink en Leo Wilhelm, m.m.v. Heidi van den Hout - NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren): Peter Dalmeijer - RET (Rationeel-Emotieve Training): Wouter Backx en Theo IJzermans - Mediation: Lambert Boot - Motiverende gespreksvoering: Tom Boves en Fraukje Kolle - Systeemtheorie en coaching: Theo Bruekers - Conflictcoaching: Francine ten Hoedt - Biografisch werken met de HSF-methode: Wim Donders

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de eerste druk

Voorwoord bij de derde druk

1. Inleiding (Wim Donders)

1.1 Het woord coach

1.2 Wat is het gebied van coaching?

1.3 Eén gesprek

1.4 Een aantal gesprekken

1.5 Speciale methode

1.6 Keuze voor tien methodes

Literatuur

2. Coachen (Inge van de Vorst)

2.1 Wat is coachen?

2.2 Wat is coachen niet?

2.3 Welke vaardigheden zet ik in als coach?

2.4 Welke coachingsinstrumenten zet ik in?

2.5 Hoe verloopt het proces van coaching?

2.6 Ethiek en beroepsverenigingen

Literatuur

3. Oplossingsgericht werken in de beroepspraktijk (Dick J. van Dijk en Louis Cauffman)

3.1 Maatwerk

3.2 Luisteren

3.3 Basisregels

3.4 Non-specieke variabelen

3.5 Meesterlijke voorbeelden

3.6 Tot besluit

Literatuur

4. Coachen bij verlies: in gesprek over het verlies achter de coachingsvraag

4.1 Werken met verlies in coaching

4.2 De thema’s van verlies bij elkaar: de Transitiecirkel

4.3 Contact maken, het eerste thema op de Transitiecirkel

4.4 Hechten en intimiteit, het tweede en derde thema op de Transitiecirkel

4.5 Afscheid nemen, het vierde thema op de Transitiecirkel

4.6 Rouwen, het vijfde thema op de Transitiecirkel

4.7 Betekenis geven, het zesde en laatste thema op de Transitiecirkel

4.8 De aanpak: hoe gaat de coach te werk?

4.9 Tot slot

Literatuur

5. Coachen naar blijvende verandering met behulp van NLP - De coach als leverancier van hulpbronnen (Peter Dalmeijer)

5.1 Wat is NLP?

5.2 De studie naar succes

5.3 Vooronderstellingen van NLP

5.4 NLP in coaching

5.5 Zintuiglijke waarneming als sleutel

5.6 De (neuro)logische niveaus

5.7 Het herkaderen van hindernissen

5.8 Verankeren van hulpbronnen

5.9 Werken met tijdslijnen

5.10 Ten slotte

6. Ret-interventies bij coaching (Wouter Backx en Theo IJzermans)

6.1 Kenmerken van rationeel-emotieve training (RET)

6.2 Het gebruik van RET kan het coachingstraject verkorten

6.3 Bepaalde gedachten maken het mensen lastig

6.4 Stappen bij de verandering van niet-effectieve gedachten

6.5 Cognitieve theorieën over psychische problemen

6.6 Rationeel-emotieve training (RET)

6.7 De RET-stappen in A, B en C

6.8 Nog twee letters: de D van uitDagen en de E van Effectieve nieuwe gedachte

6.9 Andere cognitieve interventies

6.10 Interventies gericht op het gevoel

6.11Interventies gericht op het gedrag

6.12 Huiswerkopdrachten

6.13 Oefeningen

Literatuur

7. Mediation (Lambert Boot)

7.1 Wat is mediation?

7.2 Voorgeschiedenis

7.3 Interne en externe mediators

7.4 Voor- en nadelen van mediation

7.5 De rol van de mediator

7.6 Onderhandelen

7.7 Het mediationproces

7.8 Valkuilen

7.9 Oefeningen

Literatuur

8. Motiverende gespreksvoering en gedragsverandering: omgaan met ambivalentie (Tom Boves en Fraukje Kolle)

8.1 Inleiding/motiveren voor verandering

8.2 Contact maken en contact houden

8.3 De cliënt formuleert het doel

8.4 De cliënt formuleert een actieplan

8.5 Stap voor stap verder

8.6 Oefeningen

Literatuur

9. Systeemtheorie en coaching (Theo Breukers)

9.1 Een inleiding op het begrip systeemtheorie

9.2 Het begrip systeem

9.3 De vijf axioma's van Watzlawick

9.4 Hoe gaat een coach te werk?

Literatuur

10. Conflictcoaching

10.1 Over conflicten

10.2 Conflictescalatie

10.3 De vaardigheden van de conflictcoach

10.4 Instrumenten bij het coachen op conflicten

10.5 Besluit Literatuur

11. Human Social Functioning-methode als vorm van biografisch werken: het levensfragmentengesprek ( Wim donders)

11.1 Biografische werken

11.2 Het levensfragmentengesprek

11.3 Stap 1: een gebeurtenis van de cliënt van de afgelopen dag

11.4 Stap 2: een gebeurtenis van de cliënt op achtjarige leeftijd

11.5 Stap 3: de dialoog tussen de achtjarige en de cliënt nu

11.6 Stap 4: de dialoog tussen cliënt nu en de cliënt over tien jaar

11.7 Stap 5: Het trekken van lijnen, de actiestap en de afronding

11.8 Oefeningen

Literatuur

Register

Over de auteurs