Adviseren vanuit het geheel : De vitale waarde van intern advies

Kloosterboer Paul

overzicht

De organisatie adviseren waar je zelf in werkt: hoe word je gehoord in het gekrioel van meningen, behoeften en belangen? Waarom gaat dat zo en wat is daarin jouw plek? Hoe verbind je al die teams, professionals, managers en bestuurders?
 9789462760523 /  Vakmedianet /  2015 /  1ste editie /  338p. /  pb / 

Adviseren vanuit het geheel : De vitale waarde van intern advies

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De organisatie adviseren waar je zelf in werkt: hoe word je gehoord in het gekrioel van meningen, behoeften en belangen? Waarom gaat dat zo en wat is daarin jouw plek? Hoe verbind je al die teams, professionals, managers en bestuurders?

Intern adviseren is vooral een rol in de schaduw, dat werkt het best. Niet nóg iemand die met zijn veren pronkt. Maar het is daardoor ook zwaar onderschat. Er is zelfs nauwelijks over geschreven. Terwijl vele duizenden het doen. Elke dag. Voor hen is dit boek

'Adviseren vanuit het geheel'. Met visies en voorbeelden. Over de vitale functie en plek van intern advies. Over de onzichtbare en ongrijpbare kanten ervan. In dienst van het grotere geheel.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Dankwoord

Deel I: Dynamieken van organiseren en ondersteunen

1. Contouren van een vitale plek Paul Kloosterboer 1.1 De vaardigheden voorbij 1.2 Intern advies als noodzakelijk kwaad? 1.3 Herwaarderen van intern adviseren 1.4 Steunen en sturen vanuit de schaduw 1.5 Adviseren vanuit het geheel: leeswijzer

2. Ontwikkeling van organiseren en ondersteunen Historische bedding en perspectief Paul Kloosterboer & Didi van der Weegen 2.1 De uitvinding van de interne adviseur 2.2 Efficiency door beheersing 2.3 Flexibiliseren door decentraliseren 2.4 Vernetwerking: vanaf eind jaren negentig 2.5 Naar waardevolle werkgemeenschappen 2.6 Organisatieontwikkeling en complexiteit 2.7 Vrijmaking en volwassenwording

3. Organisatorische ontstekingen Paul Kloosterboer & Steven Pont 3.1 Specialisten in spagaat 3.2 Spanningen en stereotiepe beeldvorming 3.3 Ontstoken relatieweefsel 3.4 Systemisch kijken naar taaie problemen 3.5 Spanning opdrachtgever en adviseur

Deel II: Vitaal en verbindend adviseren

4. Adviseren en organisatorische vitaliteit Paul Kloosterboer 4.1 Ontstekingen en vitaliteit 4.2 Systemische keuzes en gevolgen 4.3 Organisatorisch immuunsysteem 4.4 Lerend adviseren 4.5 Opdrachtrelatie revisited: systemische plekken

5. De vitale plek van intern advies Siebke Kaat & Anton de Kroon 5.1 De organisatie als levend systeem 5.2 Kracht vinden in het systeem 5.3 Verleidingen en valkuilen

6. Vitale adviespraktijken Hoe interne adviseurs faciliteren en verbinden Paul Kloosterboer, Anne Marie Weggelaar-Jansen & Melanie Verheijden 6.1 Eigen vitale plek creëren 6.2 Systemische vitaliteit versterken 6.3 Vitale plekken voor anderen faciliteren 6.4 Verbinden van polariteiten 6.5 Vitaal adviseren en ontwikkelen

Deel III: Op weg naar de vitale plek

7. Plek vinden met professionals Van waarnemen naar waarmaken Paul Kloosterboer 7.1 Complexiteit en co-creëren 7.2 Leren en emotioneel verwerken 7.3 Expeditie naar Waarde 7.4 Plek der moeite of ontmoetingsplek?

8.Toekomst ontsluiten, verleden insluiten Reflectie op een Expeditie naar Waarde Paul Kloosterboer, Gertjan de Groot & Annemarie Zijlema 8.1 Reconstructie en reflectie 8.2 Nieuw werk, nieuwe klanten, nieuwe bazen 8.3 Waarnemen 8.4 Waarderen, Willen en Waarmaken? 8.5 Herwaarderen, Willen en Waarmaken! 8.6 Interactiepatronen als scripts 8.7 Verbinden is aankijken en toelaten

9. Co-creëren in Gelderland Een persoonlijk avontuur Natasha Groot-Braaksma 9.1 Hard werken, veel vragen 9.2 Het koffie-uur 9.3 Energie en stil protest 9.4 Ik geef het op, dat werkt 9.5 Een bouw- en een kernteam 9.6 Steeds meer kleine momenten van co-creëren 9.7 Co-creëren met kritische partners 9.8 Co-creëren vanuit de vitale plek 9.9 Theoretische reflectie

10. Verbinden begint bij jezelf Tijn Ponjee 10.1 Afwezige structuur: de dromer 10.2 Onverzadigbare structuur: de behoeftige 10.3 Vervloeiende structuur: de aanpasser 10.4 Opofferende structuur: de verdrager 10.5 Afstandelijke structuur: de presteerder 10.6 Wantrouwende structuur: de strijder

Epiloog

Bijlagen

1. Systemische stakeholderanalyse

2. Systemisch onderzoeken

3. Technieken bij Expeditie naar Waarde

4. Tips voor coaching van managers en professionals

5. Vragenlijst karakterstructuren

Over de auteurs :

Paul Kloosterboer is gespecialiseerd in vernieuwen met professionals. Hij ziet thema’s als strategie, cultuur, leiderschap, intern advies of zelforganisatie als patronen in denken en doen. Hij adviseert en coacht leiders en (teams van) professionals bij het ontdekken en realiseren van waardevollere patronen. Zijn proefschrift over vernieuwen met professionals is in 2013 verkozen tot Ooa Boek van het Jaar. Hij is kerndocent ‘Meesterschap in Adviseren’ bij AOG School of Management. Verder deelt hij zijn ideeën graag in ontwikkelprogramma’s van bijvoorbeeld SIOO, Nyenrode Business Universiteit of in company. Voorts is Paul lid van de Wetenschappelijke Raad van de Ooa (Orde van organisatiekundigen en –adviseurs). In de tachtiger jaren studeert hij economie en psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna werkt hij als organisatieadviseur bij Holland Consulting Group in Amsterdam. In 1992 sluit hij zich aan bij het adviesbureau Cordes als partner. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig adviseur.