De maanden april en mei zijn we afwezig en kunnen er geen bestellingen uitgeleverd worden.

Cocreatief leiderschap : Mierenspel

Yves Larock - Sven De Weerdt

overzicht

Dit boek is bestemd voor leidinggevenden en begeleiders die zonder pasklare antwoorden en oplossingen, het pad van cocreatief leiderschap willen bewandelen.
 9789044133090 /  Garant /  2012 /  1ste editie /  101p. /  pb / 

Cocreatief leiderschap : Mierenspel

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Dit boek is bestemd voor leidinggevenden en begeleiders die zonder pasklare antwoorden en oplossingen, het pad van cocreatief leiderschap willen bewandelen.

Eerst gaan de auteurs in op cocreatie, als de bij uitstek gepaste benadering van complexe uitdagingen in organisaties en samenleving. Vervolgens beschrijven ze vijftien ondersteunende praktijken, soms gedragsregels genoemd, die ze als krijtlijnen van hedendaags leiderschap naar voor schuiven. Samengevat gaat het daarbij om een leiderschap dat de verantwoordelijkheidszin van medewerkers / participanten / burgers (opnieuw) aanwakkert en aanstuurt op zelfsturing bij het realiseren van verandering.

"Dit ‘handig’ zak-boekje geeft een eigentijdse en verfrissende herformulering van de leven gevende krachten van samenwerking over grenzen en verschillen heen. Precies die verschillen en uitdagingen worden de bouwstenen van ieder interactief ontwerp dat we samen kunnen creëren als een cocreatie, het sleutelwoord dat de auteurs als anker voor samenwerken willen uitwerpen. In cocreatie ontvouwt zich immers onze sociale realiteit, die we voortdurend samen ‘mee’-maken. In vijftien vuistregels met opdrachten schetsen de auteurs een concrete micro-aanpak om hier-en-nu met elkaar aan de slag te gaan." René Bouwen, emeritus gewoon hoogleraar Organisatiepsychologie en Groepsdynamica, KULeuven.

"Een inspirerend boek dat uitnodigt om samen betekenisvolle dingen te maken en lastige vraagstukken aan te pakken. De auteurs schrijven vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding en hechten veel waarde aan respectvolle interacties. Vanuit een perspectief van emancipatie en zelfsturing ziet leiderschap af van het gebruik van macht. Het uitoefenen van onzelfzuchtige invloed bevordert een betrokkenheid op duurzame ontwikkeling. Graag zou ik bekwaam willen zijn in de hier beschreven praktijken." Joseph W.M. Kessels, hoogleraar Human Resources Development, Universiteit Twente.

 "Respect voor verschil en acceptatie van inter-afhankelijkheid bieden voor leiders de ingrediënten om tot constructieve cocreatie te komen. Het boek nodigt uit om deze uitdaging op te pakken. Het biedt praktisch handvatten om nieuwe mogelijkheden te verkennen en te realiseren. Verschil wordt brandstof voor cocreatie." André Wierdsma, hoogleraar Organiseren en Co-creëren, Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Management and Organization’, China Europe International Business School (Shanghai).

"Deze publicatie is een waarde(n)vol geschenk voor eenieder die op een of andere manier verantwoordelijkheid draagt en democratisch leiderschap ernstig neemt. De vijftien handvatten, die de auteurs in een uiterst leesbare stijl aanreiken, zouden ‘top of mind’ moeten worden voor iedere leidinggevende, iedere manager, iedere politicus en iedere begeleid(st)er van teams of van eender welke andere groep." Herman Lauwers, ere Vlaams Volksvertegenwoordiger