Competentiegericht opleiden en toetsen : Theorie en praktijk van flexibel leren

Filip Dochy - Goele Nickmans

overzicht

Competentiegericht opleiden en toetsen geeft een overzicht van de theoretische achtergronden en de praktische resultaten die deze met zich meebrengt. Tevens biedt het boek door middel van de fenomenologische methode een overzicht van de diverse niveaus van competentiegericht opleiden en toetsen die in de praktijk zijn terug te vinden.
 9789059313903 /  Lemma /  2005 /  200p. /  gen / 

Competentiegericht opleiden en toetsen : Theorie en praktijk van flexibel leren

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Leren en opleiden op basis van competenties is momenteel een begrip op alle niveaus van de onderwijs- en opleidingswereld. De Europese onderwijsruimte, de sterkere afstemming op het beroepenveld en de afstemming van onderwijs op de interesse en ervaring van studenten zijn ontwikkelingen die competentiegericht opleiden sterk in de hand werken.

Meer aandacht voor assessment, voor feedback aan studenten en voor erkenning van verworven bekwaamheden is nu al een winstpunt van deze innovatie. De praktijk loopt echter niet altijd zo snel mee als de politiek en de overheid zouden willen.

Het gaat dan ook om veel meer dan een eenvoudige onderwijsinnovatie; het betreft een paradigmawissel in het onderwijs. Dit boek geeft een overzicht van de theoretische achtergronden en de praktische realisaties die deze innovatie met zich meebrengt.

Tevens biedt het boek door middel van de fenomenografische methode een overzicht van de diverse niveaus van competentiegericht opleiden en toetsen die in de praktijk terug te vinden zijn.

 Inhoudsopgave Inleiding

Deel 1 Achtergronden en betekenis van het competentiedenken

1 Conceptuele verheldering van het competentiebegrip

1.1 Het competentiebegrip: een eerste verkenning

1.2 Terminologisch kader omtrent het begrip ‘competentie’

1.3 Conceptuele verschillen in de definities

1.4 Definitie van competentie

2 Van competentiedenken naar competentiegericht opleiden

2.1 Ontstaan en ontwikkeling van competentiedenken in de bedrijfswereld

2.2 Huidige invloed van competentiedenken in arbeidsorganisaties

2.3 Ontstaan en ontwikkeling van competentiedenken in het onderwijs

2.4 Competentiegericht opleiden: kenmerken van competentiegerichte leeromgevingen

2.5 Druk op het competentiedenken

3 Competentiegericht toetsen en assessment

3.1 Assessment: wat en waarom?

3.2 Competentiegericht toetsen in de praktijk

3.3 Assessmentinstrumenten in een competentiegerichte opleiding

3.4 Kwaliteit van assessment in een competentiegerichte opleiding

Deel 2 Competentiegericht opleiden en toetsen in opleidingen

4 Opzet van de fenomenografische aanpak

4.1 Methodologische invalshoek

4.2 Opzet van de empirische studie

 5 Competentiegericht opleiden in de praktijk

5.1 Algemene bevindingen met betrekking tot competentiegericht opleiden

5.2 Outcome space: vier categorieën van competentiegericht opleiden

5.3 Bespreking van de vier categorieën

5.4 Verticale doorsnede van de vier categorieën

6 Competentiegericht toetsen in de praktijk

6.1 Algemene bevindingen met betrekking tot competentiegericht toetsen

6.2 Outcome space: vier categorieën van competentiegericht toetsen

6.3 Bespreking van de vier categorieën

 6.4 Verticale doorsnede van de vier categorieën

7 Het versterken van competentiegerichtheid in de opleiding

7.1 Algemene bevindingen met betrekking tot het versterken van competentiegerichtheid in de opleiding

7.2 Outcome space: vijf categorieën van de wijze waarop competentiegerichtheid versterkt kan worden

7.3 Bespreking van de vijf categorieën

Deel 3 De praktijk van competentiegericht opleiden

8 Conclusies en perspectieven

8.1 De actuele situatie

8.2 De actuele praktijk in het licht van de theorie: bespreking

Literatuur

Register

Over de auteurs