Leren samenwerken tussen organisaties : allianties - netwerken - ketens - partnerships

Edwin Kaats - Wilfrid Opheij

overzicht

Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als u als bestuurder, toezichthouder, lijnmanager, alliantiemanager of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde te zijn. Managementboek van het jaar 2013 Nederland
 9789013094879 /  Kluwer /  2012 /  1ste editie /  495p. /  hc / 

Leren samenwerken tussen organisaties : allianties - netwerken - ketens - partnerships

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Managementboek van het jaar Nederland 2013

Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens en partnerships

Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als u als bestuurder, toezichthouder, lijnmanager, alliantiemanager of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde te zijn. Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien.

Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatverwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde 'taal', hebben andere verwachtingen en interpreteren zaken verschillend. Dan helpt het een gemeenschappelijke bril op te zetten.

Zo'n gemeenschappelijke bril biedt dit boek. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

-Welke soorten samenwerking zijn er?

-Waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan?

-Op welke manier kunt u cruciale elementen doorzien en beïnvloeden?

-Hoe maakt u een samenhangende analyse en beoordeling?

-Welke interventies kunt u toepassen om de samenwerking te verbeteren?

Het boek is opgebouwd rond eigen inzichten en ervaringen, onderzoek wetenschappelijke inzichten en best practices, en hierdoor sterk praktijkgericht. Het boek biedt de lezer inzichten en handvatten om samenwerking gestalte te geven in de praktijk. Leren samenwerken tussen organisaties is vooral bedoeld als hulpmiddel voor professionals die samenwerkingsverbanden tot stand brengen en hun functioneren daarin willen verbeteren of evalueren.

Inhoudsopgave

Een woord van dank

1. Waar gaat dit boek (niet) over, verantwoording

2. Kijken naar samenwerking, een positionering

3. Werken aan een gedeelde ambitie

4. Recht doen aan belangen

5. Samenwerken is mensenwerk

6. Professioneel organiseren van de samenwerking

7. Het vormgeven van een betekenisgevend proces

8. Bewust interveniëren in de samenwerking

9. Epiloog

Bijlagen:

1. Allianties en netwerken als denktraditie

2. Invalshoeken op onderhandelen

3. Onderzoek naar gedrag in samenwerkingsverbanden

4. Denktradities in groepsdynamica

5. Thema's rond macht

6. Thema's rond diversiteit

7. Bestuurders in onderzoek naar allianties en netwerken

8. Selectiecriteria voor partners

9. Contingentiefactoren voor de besturing van de samenwerking

10. Denktradities in netwerken

11. Definities en indelingen van regie

12. Toelichting op verschillende invalshoeken van het samenwerkingsproces

13. Invalshoeken en thema's rondom leren

14. Gedetailleerd overzicht van succesfactoren voor samenwerking

Literatuur

Trefwoordenregister