Slow Change : Versneller van sociale innovatie

Frank Verschuur

overzicht

Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties. Veel veranderprocessen mislukken echter nog steeds, ondanks het veronderstelde analytisch inzicht.

 9789023244325 /  Van Gorcum /  2008 /  1ste editie /  205p. /  pb / 

Slow Change : Versneller van sociale innovatie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

'Moeizaam veranderen heeft niets te maken met een tekort aan analytisch inzicht, (...) maar veranderen gebeurt niet, omdat er onvoldoende engagement en betrokkenheid is van de rest van het bedrijf' : SER-voorzitter Alexander Rinnooy

Kan Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties.

Veel veranderprocessen mislukken echter nog steeds, ondanks het veronderstelde analytisch inzicht. Succesvolle verandering vergt een verandering van (top)managers zelf. Zij laten zich te veel door de waan van de dag leiden, wat zich uit in vele arbeidsintensieve projecten, die bij nadere beschouwing geen bijdrage leveren aan de oplossing van de wezenlijke problemen waar men in organisaties mee kampt.

Beter is het de tijd te nemen te doorgronden wat de verborgen (organisatie)structurele belemmeringen zijn en hoe u deze weg kunt nemen. Welke gedragspatronen worden opgeroepen en instandgehouden? Hoe kunt u een nieuwe trend zetten? En hoe wordt bij de aanpak van dit alles verbinding, eigendom en plezier binnen de hele organisatie gecreëerd? Hiermee ontvouwt zich niet alleen een helder beeld van wat moet veranderen, maar mobiliseert u tevens de wil van iedereen om daaraan bij te dragen.

Aan de hand van praktijkcases in industrie, dienstverlening, zorg, overheid en onderwijs worden in dit boek de ingrediënten besproken voor een meer fundamentele aanpak: 'Slow Change'. Wilt u zich als manager, adviseur of student verdiepen in de vraag waarom innovatie van de arbeidsorganisatie zo moeizaam verloopt? Bent u op zoek naar een aanpak die sociale innovatie versnelt? Dan vindt u in dit boek de ingrediënten, gebaseerd op vele jaren in de praktijk toegepaste en bewezen kennis van succesvolle veranderprocessen.

Inhoudsopgave

1. Visieontwikkeling op basis van gebrekkige beeldvorming 1.1 Visie op wat moet worden veranderd 1.2 Eerste blinde vlek: de invloed van de organisatiestructuur op gedrag en prestaties 1.3 Tweede blinde vlek: de invloed van mentale modellen 1.4 Derde blinde vlek: de wijze van veranderen: organiseren van verbinding en eigendom 1.5 Naar meer rendement van veranderprocessen

2. De bodem: integraal structuurontwerp 2.1 Het kan anders: stroomsgewijs organiseren 2.2 Stap 1: Structuuranalyse en ontwerpdoelen 2.3 Stap 2: Alternatieve uitvoeringsstructuur ontwikkelen via parallelliseren en segmenteren 2.4 Stap 3: Alloceren en groeperen van regelactiviteiten van onderop 2.5 Stap 4: Groeperen van ondersteunende en besturende activiteiten 2.6 Stap 5: Vormgeven van besturingsknooppunten en coördinatie mechanismen 2.7 Stap 6: Beoordelen van alternatieven 2.8 Stap 7: Detailontwerp van organisatorische eenheden 2.9 Organisatievormen over grenzen heen

3. Structuurproblemen en hun oplossingen in de praktijk 3.1 Organisatiemodellen zijn niet relevant, het ontwerp wel 3.2 Wat gaat vaak mis bij Business Units 3.3 Werken zelfsturende teams niet? 3.4 Herkennen van structuurproblemen en ontwerpalternatieven 3.5 Een overbezette afdeling als dekmantel voor veel meer problemen 3.6 Nieuwe structuren volledig doorontwerpen: macro-meso-micro 3.7 Organiseren in kennisintensieve processen: stroomsgewijs of fuzzy? 3.8 Complexiteit in het kwadraat: een voorbeeld van een kennis-intensieve organisatie 3.9 Nieuwe structuren hebben onderhoud nodig

4. Een nieuwe trend zetten 4.1 Succesfactoren voor leiderschap bij innovatie 4.2 Gedragspatronen en ongeschreven regels 4.3 Intrinsieke motivatie: inspireer ik mijn medewerkers? 4.4 Groepsdynamiek: stuur ik op verbinding en eigendom? 4.5 Heldere doelen: stuur ik op wat echt belangrijk is? 4.6 Selectie: zit de juiste persoon op de juiste positie?

5. Slow Change: het veranderproces 5.1 Diepgaande verandering 5.2 Slow Change in de praktijk 5.3 Gezamenlijke visieontwikkeling 5.4 Samen bouwen 5.5 Effectueren door samen te doen en te leren 5.6 Slow Change, versneller van sociale innovatie

Epiloog

Literatuur

Over de auteur