Daadkrachtig veranderen : een praktisch stappenplan

Stephan de Laat

overzicht

Het opzetten van een continu verbeterproces is voor organisaties een uitstekend middel om de concurrentiepositie te versterken en slagvaardig te functioneren. In 'Daadkrachtig verbeteren' treft u een helder stappenplan aan waarmee u systematisch aan de slag kunt gaan met verbeterprojecten.
 9789058712509 /  Thema /  2008 /  2de editie /  200p. /  pb / 

Daadkrachtig veranderen : een praktisch stappenplan

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het opzetten van een continu verbeterproces is voor organisaties een uitstekend middel om de concurrentiepositie te versterken en slagvaardig te functioneren. In 'Daadkrachtig verbeteren' treft u een helder stappenplan aan waarmee u systematisch aan de slag kunt gaan met verbeterprojecten.

Alle aspecten van een verbeterproject komen in dit stappenplan aan bod, van het beoordelen van knelpunten tot het borgen en bijsturen van de bereikte verbeteringen. De gebruikte technieken en methoden zijn eenvoudige hulpmiddelen die uitstekend functioneren.

Zo leert u onder andere werken met creatieve technieken, zoals de Mind Map of brainstorm, en met analysetechnieken zoals de Pareto-analyse en de Demingcirkel.

Stephan de Laat besteedt ook aandacht aan verschillende teamrollen en het samenwerken in projectteams, eveneens aspecten die onmisbaar zijn bij het verbeterproces. Als een verbeterproject is afgesloten, begint u met een nieuw project en start u opnieuw met het stappenplan.

Verbetering als permanent proces zorgt er tenslotte voor dat uw organisatie steeds meer kwaliteits- en klantgericht wordt. Met als resultaat tevreden klanten en gezonde bedrijfsresultaten!

Inhoudsopgave

Inleiding

1 Verbeteren in organisaties 1.1 Waarom is verbeteren nodig? 1.2 De kwaliteit van dienstverlening 1.3 Interne en externe dienstverlening 1.4 Hoe en waar kan het beter? 1.5 De wil tot veranderen 1.6 De Demingcirkel 1.7 De organisatie van het projectteam 1.8 Opdrachten

2 Start van de aanpak van knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Meten van de kwaliteit van een dienstverlening 2.3 Het stappenplan 2.4 Het inventariseren van probleemgebieden 2.5 Het selecteren van een project 2.6 Opdrachten

3 Methoden voor het verzamelen en ordenen van gegevens 3.1 Inleiding 3.2 Het verzamelen van gegevens 3.3 Het nemen van streekproeven 3.4 Het ordenen van gegevens 3.5 Opdrachten

4 Het beoordelen van knelpunten 4.1 Inleiding 4.2 Het vaststellen van prioriteiten - de wet van Pareto 4.3 Opdrachten

5 Het opsporen van de oorzaken 5.1 Inleiding 5.2 Het inventariseren van de mogelijke oorzaken 5.3 Het bepalen van de vermoedelijke oorzaak 5.4 Stemmen 5.5 Opdrachten

6 Het vaststellen van de oorzaak 6.1 Inleiding 6.2 Het leveren van bewijs voor de vermoedelijke oorzaak 6.3 Het statistisch toetsen van de bewijsvoering 6.4 Opdrachten

7 Het zoeken naar en beproeven van oplossingen 7.1 Inleiding 7.2 De regelkring 7.3 Het bepalen van de oplossing 7.4 Het beproeven van de gestelde oplossing 7.5 Opdrachten

8 Analyseren van consequenties en het verhelpen van neveneffecten 8.1 Inleiding 8.2 Het opstellen van een invoeringsplan 8.3 Het uitwerken van het invoeringsschema 8.4 Het nagaan van de neveneffecten 8.5 De kosten/basten-analyse 8.6 Bijsturen 8.7 Het bijstellen van het gehele project 8.8 Opdrachten

9 Presenteren en invoeren van de oplossing 9.1 Inleiding 9.2 Het presenteren van het verbeterproject 9.3 Het invoeren van verbeteringen 9.4 Het beheersen van de nieuwe situatie 9.5 Het mechanisme voor het beheersen van de oplossing 9.6 Het op peil houden van hulpmiddelen en werkomgeving 9.7 Het op peil houden van werkwijzen 9.8 Het op peil houden van gewenst gedrag 9.9 Opdrachten

10 Borgen en bijsturen van de verbeteringen en preventief verbeteren 10.1 Inleiding 10.2 Interne audits 10.3 Het bijsturen van de verbetering 10.4 Van product- naar proces- naar systeembeheersing 10.5 Preventieve maatregelen en risicoanalyse

Bijlagen I Creatieve technieken II Besluitvormingstechnieken III Waarnemings- en registratietechnieken IV Analysetechnieken

Welke technieken bij welke stap?

Literatuur