De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming : Zin en onzin van cultuurverandering

Schein Edgar

overzicht

Hoewel het begrip bedrijfscultuur de meeste managers wel bekend is, schort het bij velen van hen aan een volledig inzicht in wat bedrijfscultuur nu eigenlijk is, in de wijze waarop bedrijfscultuur functioneert en in hun mogelijkheden om er verandering in te brengen.

 9789055941872 /  Scriptum /  2008 /  5de editie /  168p. /  hc / 

De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming : Zin en onzin van cultuurverandering

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De bedrijfscultuur, ooit een begrip uit de ivoren toren van bedrijfskundewetenschappers en sociologen, is inmiddels voor managers, directies en bedrijfsadviseurs die in de praktijk met verandering te maken hebben, uitgegroeid tot een zaak van essentieel belang.

Het toenemende aantal fusies, overnames en herstructureringen waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd, heeft geleid tot een reeks van botsingen tussen bedrijfsculturen. Managers die tot integratie willen overgaan zullen daarom eerst inzicht moeten krijgen in het ingewikkelde mengsel van gedragingen, waarden en gemeenschappelijke veronderstellingen dat aan het functioneren van organisaties ten grondslag ligt.

Hoewel het begrip bedrijfscultuur de meeste managers wel bekend is, schort het bij velen van hen aan een volledig inzicht in wat bedrijfscultuur nu eigenlijk is, in de wijze waarop bedrijfscultuur functioneert en in hun mogelijkheden om er verandering in te brengen.

Edgar Schein heeft wat het onderzoek van bedrijfsculturen betreft een pioniersrol vervuld en geldt op dit terrein als de deskundige bij uitstek. Hij heeft duizenden wetenschappers en cultuurveranderaars geholpen greep te krijgen op de culturele processen die zich in de huidige ondernemingen afspelen.

 In deze publicatie stelt hij zijn uitgebreide ervaring en deskundige adviezen beschikbaar voor managers op welk terrein ook. De hoofdstukken zijn ingedeeld naar de vragen die managers zichzelf vaak stellen, zoals: wat is een bedrijfscultuur, hoe kan ik die vaststellen, hoe kan ik die veranderen? Hij zet in begrijpelijke taal uiteen waaruit een bedrijfscultuur bestaat en legt uit hoe bedrijfscultuur invloed uitoefent op de manier waarop mensen hun werk doen. Hij geeft de lezer duidelijke richtlijnen om te kunnen vaststellen hoe hun huidige bedrijfscultuur er eigenlijk uitziet en om te bepalen of die voor de medewerkers, de doelstellingen van de onderneming en de producten die ze levert, nog steeds de beste is.

Hij geeft tevens praktische adviezen voor een effectieve cultuurverandering in allerlei soorten bedrijven en dat op een manier die voor iedereen zowel gemakkelijk te begrijpen als uitvoerbaar is.

Inhoudsopgave

Voorwoord van Warren Bennis

Voorwoord van de schrijver

Deel 1. Kernvragen over de bedrijfscultuur

1. Waarom is bedrijfscultuur zo belangrijk?

2. Wat is een bedrijfscultuur eigenlijk?

3. Waarop is een bedrijfscultuur gebaseerd?

4. Hoe kunt u uw eigen bedrijfscultuur leren kennen?

Deel 2 - De bedrijfscultuur in de praktijk

5. Creëren, ontwikkelen en veranderen van de bedrijfscultuur in een beginnende onderneming

6. Transformerende veranderingen: de oude cultuur afleren en een nieuwe aanleren

7. Bedrijfsculturele processen in volwassen ondernemingen

8. De ontmoeting van culturen: overnames, fusies, joint ventures en andere in elkaar geschoven organisaties

9. De culturele werkelijkheid voor de serieuze culturele leider

Literatuur

Register