De Communicatieadviseur : naar een strategische positie in de organisatie

Karel Winkelaar

overzicht

Dit boek helpt je als communicatieadviseur naar een strategische positie in de organisatie. Het richt zich op communicatieprofessionals aan het begin van hun carrière of die al langer werkzaam zijn en de stap willen maken van uitvoerend naar meer strategisch en beleidsmatig. Het is ook bedoeld voor managers en leidinggevenden die communicatieadviseurs aansturen of een communicatieafdeling moeten inrichten.
 9789462762619 /  Vakmedianet /  2018 /  3de editie /  462p. /  hc / 

De Communicatieadviseur : naar een strategische positie in de organisatie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Deze derde druk is volledig herzien en geactualiseerd.

Communicatie is een leuk, maar moeilijk vak en erover adviseren is nog uitdagender.

De communicatieadviseur van nu moet die twee expertises weten te combineren. En dat in een steeds complexere context: waarin organisaties meer en meer vervlochten raken met hun omgeving, iedereen met iedereen communiceert en legitimatie en vertrouwen niet langer vanzelfsprekend zijn.

Dit boek helpt je als communicatieadviseur naar een strategische positie in de organisatie. Het richt zich op communicatieprofessionals aan het begin van hun carrière of die al langer werkzaam zijn en de stap willen maken van uitvoerend naar meer strategisch en beleidsmatig. Het is ook bedoeld voor managers en leidinggevenden die communicatieadviseurs aansturen of een communicatieafdeling moeten inrichten.

De Communicatieadviseur laat je ontdekken hoe je met jouw specifieke kennis, kunde en persoonlijkheid bij verschillende typen opdrachten bijdraagt aan het succes van organisaties.

Over de auteur :

Karel A. Winkelaar adviseert bestuurders, coacht communicatietalent en is docent en examinator bij opleidingsinstituut SRM. Hij schreef dit boek vanuit zijn tientallen jaren ervaring met de praktijk van communicatieadvies. Voor deze geheel geactualiseerde derde druk interviewde hij een reeks van toonaangevende vakgenoten en topbestuurders bij ondernemingen, overheid en non-profitorganisaties over hun visie op communicatieadvies en het bereiken van een strategische positie.

Inhoudsopgave

Inleiding 11

Voor wie is dit boek bestemd? 12

Verantwoording 12

Leeswijzer 13

Bij de derde druk 14

Kwadrantenschema 15

DEEL I DE VERKENNING 17

1 De verkenning 19

1.1 Wat communicatieadviseurs willen 21

1.2 De tijd is rijp 23

1.3 De route naar strategisch niveau 26

2 Verklaringen en oorzaken 29

2.1 Beelden en verwachtingen 31

2.2 Top 10-frustraties van communicatieadviseurs 35

2.3 Top 10-frustraties van opdrachtgevers 38

2.4 Overschatting en onderschatting 42

2.5 Persoonlijkheid en mentaliteit van de communicatieadviseur 44

2.6 ʻIt takes two to tango’ 50

3 De strategische positie van de communicatieadviseur 53

3.1 Op het snijvlak van organisatie en communicatie 55

3.2 Het werkveld van de communicatieadviseur op strategisch niveau 57

3.3 Ontwikkeling tot strategisch adviseur 60

3.4 Institutionele communicatie 66

3.5 Subspecialisaties in het communicatievak 70

3.6 Communicatie, Marketing en HR 74

3.7 Hoe kom ik aan tafel? 79

4 Typen communicatieadviseurs en opdrachtgevers 83

4.1 Differentiëren en typeren 85

4.2 De Helper 89

4.3 De Theoreticus 90

4.4 De Scoorder 91

4.5 De Bondgenoot 92

4.6 Typen opdrachtgevers 94

4.7 De Collega 94

4.8 De Perfectionist 96

4.9 De Baas 97

4.10 De Reisgenoot 98

4.11 Geslaagde en minder geslaagde combi’s 98

5 Trends in en rond communicatie 101

5.1 Trends rond het communicatievak 103

5.2 Vakexterne trend 1: Samenleving in versnippering 104

5.3 Vakexterne trend 2: Media in transitie 108

5.4 Vakexterne trend 3: Vertrouwen in verval 116

5.5 Vakexterne trend 4: Informatieconsument in regie 122

5.6 Vakinterne trend 1: De communicatieve organisatie 126

5.7 Vakinterne trend 2: De reflectief communicerende organisatie 131

DEEL II DE ORGANISATIE 135

6 De organisatie 137

6.1 Organisatietypen 139

6.2 Structuur 141

6.3 Organisatiecultuur 144

6.4 Missie 146

6.5 Communicatieadviseur in welke soort organisatie? 147

7 Commercieel 149

7.1 Commercieel is winstoogmerk 151

7.2 Maatschappelijk ondernemen 153

7.3 Communicatieadviseur voor concerns en multinationals 154

7.4 Communicatieadviseur in een familiebedrijf 156

7.5 Financiële communicatie en investor relations 159

7.6 Communicatie per levensfase van de onderneming 161

8 Overheid 163

8.1 Verschillen tussen overheid en commercieel 165

8.2 Het veranderende krachtenveld rond de overheid 166

8.3 Overheidscommunicatie 168

8.4 De communicerende en participerende overheid 173

8.5 Communicatieadviseur bij de overheid 178

9 Non-profit 181

9.1 Geld is geen doel maar een middel 183

9.2 Communicatieadviseur in de zorg- en kennissector 184

9.3 Communicatieadviseur voor belangenorganisaties 188

9.4 Communicatieadviseur voor brancheorganisaties 191

9.5 Communicatieadviseur voor actiegroepen 192

10 Advies 195

10.1 Communicatieadviesbureaus 197

10.2 Structuur en cultuur van communicatieadviesbureaus 201

10.3 Communicatieadviseur in het adviesbureau 204

10.4 Zelfstandig communicatieadviseur 205

DEEL III DE BIJDRAGE 209

11 De bijdrage 211

11.1 Zonder organisatievraagstuk geen communicatievraagstuk 213

11.2 De beleidscyclus van de organisatie 215

11.3 Succes van de organisatie? 217

11.4 Vier succesfactoren om aan bij te dragen 218

12 Prestatie 221

12.1 Bijdragen aan de prestatie in de fasen van de beleidscyclus 223

12.2 Prestatie is gedrag 226

13 Legitimatie 229

13.1 Verschil tussen legitimatie en reputatie? 231

13.2 Groeiende behoefte aan legitimatie 232

13.3 Legitimatie en de communicatieadviseur 234

13.4 Organisaties (her)winnen hun legitimatie 239

13.5 Bijdrage van de communicatieadviseur aan de succesfactor legitimatie 242

13.6 Legitimatie en kernwaarden 244

14 Reputatie 251

14.1 Imago, reputatie, legitimatie? 253

14.2 ‘Benodigde’ reputatie 257

14.3 De communicatieadviseur en reputatiemanagement 263

14.4 Risico’s, issues en crisiscommunicatie 266

15 Interactie

271 15.1 Van stakeholders tot doelgroepen 273

15.2 Stakeholdersmanagement 277

15.3 Dialoog - participatie - cocreatie 284

15.4 Interactie met de pers 290

DEEL IV HET WERK 299

16 Het werk 301

16.1 Visies op het werk van de communicatieadviseur 303

16.2 Kiezen, focussen en prioriteren 305

16.3 De plaats van de communicatieadviseur in de organisatie 307

16.4 De communicatieafdeling 311

16.5 De vier kerntaken van de communicatieadviseur 314

17 De communicatie-expert 317

17.1 Communicatieadviseur: kennis én kunde 319

17.2 Vaardigheden van de communicatieadviseur 321

17.3 Wat houdt vakexpert zijn in? 322

17.4 Communicatie een leenvak? 324

17.5 Flankerende kennisgebieden 327

17.6 Taal, hét communicatiespecialisme 328

18 Analyseren 333

18.1 Analyseren is doorgronden 335

18.2 Analyseperspectief 338

18.3 Vragen en luisteren 341

18.4 Analysemodellen en -gereedschap 344

18.5 Intern analyseren 349

18.6 Externe analyse 358