De dynamiek van coaching

Willem Verhoeven

overzicht

De auteur bespreekt de acht aandachtsvelden die het coachingsproces vormen: zelfsturing, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, strengheid, bewustzijn, evenwaardigheid, uitgangspunt en vertrouwen. Van elk aandachtspunt is de vertaalslag gemaakt naar coaching in de praktijk. Koopje -enkele zeldzame aanduidingen - in zeer goede staat
 97890244165920 /  Nelissen /  2012 /  3de editie /  184p. /  pb / 

De dynamiek van coaching

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Willem Verhoeven is bekend geworden als de grondlegger van coaching in Nederland. Zijn boek 'De manager als coach' verscheen in 1993, lang voordat coachen een algemeen aanvaarde managementstijl was.

In 'De dynamiek van coaching' gaat Willem Verhoeven in op zes grootheden die in het coachingsproces een belangrijke rol spelen:

1. verantwoordelijkheid,

2. bewustzijn,

3. visie,

4. realiteitstoetsing,

5. opties

en 6. acties.

Het boek gaat over de dynamiek die in het coachproces tussen deze zes variabelen ontstaat. De resultante van deze dynamiek is prestatieverbetering en meer zelfsturing. Verantwoordelijkheid is de kern van de dynamiek van coaching.

Verhoeven geeft tien concrete adviezen waarmee managers het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers kunnen bevorderen.

In 'De dynamiek van coaching' gaat het erom de creativiteit van medewerkers aan te boren voor het overbruggen van de kloof tussen wat is en wat zal zijn. Verhoeven stelt dat de essentie van coaching is dat je probeert iemands potenties ten volle aan te boren. Dat gebeurt niet wanneer u probeert iemand anders na te doen. Hij stelt dan ook dat alle voorbeelden en noties in dit boek alleen van waarde zijn wanneer ze u helpen uw eigen stijl als coach te ontwikkelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord Inleiding

1. Coaching en zelfsturing

2. Tien principes van coaching

3. Het coachproces

4. Verantwoordelijkheid

5. Het bewustzijn

6. Visie en doelen

7. Realiteitstoetsing

8. Opties en keuzen

9. Acties en afspraken

Literatuur Publicaties van Willem Verhoeven

Coachen op zijn breedst