De High Performance Organisatie - Leiderschap, strategie, beleid & cultuur. Management van leren veranderen

Jan den Breejen

overzicht

Transformatie naar een toekomstbestendige organisatie door diepgaand inzicht, langetermijnfocus en cocreatie

De 21e eeuw wordt gekenmerkt door de snelheid van veranderingen, nieuwe kansen, toenemende concurrentie en complexe vraagstukken die het businessmodel bedreigen. We implementeren methoden, blussen brandjes, bestrijden symptomen, maar lossen het vraagstuk niet duurzaam op. In de praktijk blijkt dat het met het implementeren van modieuze managementconcepten zoals agile managen en zelfsturende teams in veel organisaties van kwaad tot erger gaat. De wortel van het kwaad is de menselijke neiging om bij dilemma’s voor de korte termijn en een beperkte scope te kiezen, en de moeite die we hebben om de realiteit onder ogen te zien.

De kracht van inzicht
Om dat te doorbreken en beter samen te werken, zijn er mensen met leiderschap nodig. Mensen die inzicht hebben in de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid en de nieuwe mogelijkheden, zoals Elon Musk. Systeemdenken en cocreatie helpen om gezamenlijk het grote plaatje van de organisatie te zien en problemen en kansen in hun volledige context en samenhang te bekijken.

High Performance Organisatie-scan
-De High Performance Organisatie-scan is het startpunt voor het ontwikkelen van een scherp inzicht in welke zaken verbeterd moeten worden om met minimale investering het gewenste effect te bewerkstelligen.
-Met de HPO-scan wordt de organisatie op 140 dimensies objectief vergeleken met andere Nederlandse organisaties.
-De diagnose van het complexe vraagstuk gebeurt daarna met systeemdenken tijdens een cocreatie-workshop.
-Vervolgens worden met Design Thinking en de Lean Startup Methode innovatieve oplossingen bedacht en als werk -leertrajecten uitgevoerd.

Deze integrale aanpak is door de auteur sinds de jaren ’90 vanuit zijn ervaring met action learning ontwikkeld en heeft in de afgelopen jaren een hoog rendement opgeleverd. De bedrijfscultuur verandert, de medewerkers worden zelfsturend en de High Performance Organisatie komt in zicht.

Het boek geeft u:
- een integraal bedrijfskundig- en leiderschapskader voor het vernieuwen van de organisatiestrategie, innovatie van de dienstverlening en het wendbaar en ‘merk-waardig’ maken van de medewerkers en de organisatie.
- cases van PostNL, de Luchtmobiele Brigade en Coolblue. ‘De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten’
- enerzijds gaat de auteur ervan uit dat actuele kennis van bedrijfskunde en psychologie een must is en reikt hij u deze aan. Anderzijds geeft hij aan dat modieuze managementconcepten zoals zelfsturende teams, agile en lean in de praktijk niet geschikt zijn gebleken als standaardaanpak om de kloof tussen ambitie en huidige situatie te dichten.

Heeft u deze organisatie doelstellingen? Bestel dan De High Performance Organisatie: leiderschap, strategie, beleid en cultuur:
- Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers om uw organisatiedoelen mee te realiseren. Medewerkers die resultaatgericht samenwerken en innovatie zien als de sleutel tot succes.
- Prestatiemanagement invoeren of verbeteren. Meetbaar rendement van leren en veranderen en dat op korte termijn.Rendement voor de werknemer én voor de organisatie. Extra winst in geld, in competenties en organisatiecultuur.
- Organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten veel succesvoller maken door er leeractiviteiten in te integreren. Werkend leren en lerend werken.
- Medewerkers die hun werk als betaald leren ervaren. Die in teamverband in staat zijn performance gaps in hun eigen organisatie te ontdekken én te dichten.
- Relaties en communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers verbeteren. Een vitale en ondernemende organisatiecultuur ontwikkelen.
- Toptalent aantrekken, high potentials ontwikkelen en behouden.

"De inhoud van dit praktische boek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet, de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen."
Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, hoogleraar Human Resource Development, Universiteit Twente.

"Thomas Regout International B.V. heeft een strategisch veranderingstraject ingezet, dat zowel processen als organisatievorm in hoge mate wijzigt. Door de ingrijpende wijzigingen op het gebied van leidinggeven, ontwikkelen en samenwerken moet ook de cultuur veranderen. Om de aandachtspunten van het verandertraject bij de mensen te meten hebben wij de HPO-scan ingezet. De resultaten van de HPO-scan sluiten goed aan bij de beleving en geven de accenten weer, waar de organisatie precies moet verbeteren."
Ir. Ruud Keulen, Director Operations Thomas Regout International B.V., Maastricht.

"Voor de Sint Maartenschool heeft de HPO-scan een goed inzicht gegeven in wat de school nog nodig heeft om een excellente school te kunnen worden. De scan laat de sterke en zwakke punten zien van de organisatie. Geweldig om zo het bewijs te zien dat de familiaire kant van de organisatie in de plus zit en een kracht van de school is. De HPO-scan is een prachtig meetinstrument om de organisatie onder de loep te nemen en de sleutels voor een succesvolle verandering te vinden."
Drs. Dieuwertje van Dalfsen, MT-lid Sint Maartenschool, Bolsward.

"Jan-Dirk den Breejen is een ervaren professional. Hij verstaat zijn vak uitstekend en is in staat om in zeer korte tijd met objectieve informatiete komen. Hij werkt en communiceert zakelijk en is ‘to the point’. Ik ben zeer tevreden over zijn werk."
Carina Mak-Ianelli, MSc, RC, European Director Talent Management bij Unilever.
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding. Leren en veranderen: op zoek naar de succesformule

Hoofdstuk 1 - High Performance Leiderschap
1.1 De VUCA-world & exponential change
1.1.1 Innoveren & leiderschap
1.1.2 Manager wordt leider
1.2 Leiderschapsontwikkeling
1.2.1 Leiderschapscompetenties
1.2.2 Vertrouwen en verbinding
1.2.2.1 Empathie
1.2.2.2 Integriteit
1.2.3 De juiste beslissing nemen
1.2.3.1 Abstractievermogen
1.2.3.2 Systeemdenken
1.2.4 Personeel ontwikkelen naar zelfsturing
1.2.4.1 Gekaderde decentralisering
1.2.4.2 Bevlogenheid door talentontwikkeling
1.2.4.3 Cocreatie en werkplekleren
1.2.4.4 Afstemming tussen persoonlijke- en organisatiedoelen
1.2.4.5 Bekwaam uzelf als coach
1.2.4.6 Mensenkennis
1.2.5 De juiste leiderschapsstijl
1.2.5.1 Zelfkennis en wendbaarheid
1.2.5.2 Verschillende leiders voor verschillende situaties
1.2.6 Ambitie en persoonlijke groei
1.2.6.1 Leiderschapstrainingen
1.2.6.2 Business Model You: zelfreflectie met het 7S-model
1.2.6.3 Counseling
1.2.7 Leidinggeven aan High Performance Teams

Hoofdstuk 2 - De High Performance Organisatiecultuur: in balans, open en actiegericht
2.1 Multiperspectief voor inzicht en een nieuwe focus
2.2 De balans verschuift naar bottom-up- en ontwikkelbenadering
2.3 Een organisatieklimaat voor werken, veranderen en leren

Hoofdstuk 3 - Langetermijnfocus en de lenige lerende organisatie - alignment
3.1 Organsatievraagstukken zijn kansen om te leren en innoveren
3.2 Case Medisch Centrum Avantis – aan de slag met de Performance Gap Scan
3.3 Uitgebreide beschrijving van gaps, oorzaken en oplossingen
3.3.1 De behoeften van stakeholders/belanghebbenden (verwachte prestaties)
3.3.2 Gap-5: waargenomen prestatie versus verwachte prestatie
3.3.3 Gap-0: Wat is ‘de droom’? – de perceptie en ambitie van de organisatie
3.3.4 Gap-1: beleidsgap (richten)
3.3.5 Gap-2: strategisch kader versus tactisch beleid (inrichten)
3.3.6 Gap-3: voorgenomen beleid versus uitvoering (verrichten)
3.3.7 Gap-4: communicatie; collegiale communicatie & gerealiseerd beleid versus gerapporteerd beleid
3.4 Stappenplan voor het werken met de Performance Gap Scan
3.5 Briljant mislukken: Basis van de lenige lerende organisatie

Hoofdstuk 4 - Langetermijnfocus en de lenige lerende organisatie – doelen stellen en rendement meten
4.1 Het meten van werk- en leereffecten
4.2 Leereffecten meten met de Balanced Scorecard Developmentrendement
4.3 Leereffecten meten in de praktijk
4.4 Werk-leertrajecten afstemmen op de organisatiedoelen
4.5 Aan de slag met doelen stellen
4.6 Prestatiegericht gedrag ontwikkelen door intensieve gesprekken
4.7 Tips voor het implementeren van performance management en bijbehorende ICT-solutions
4.8 Van lineaire naar cyclische groeimindset

Samenvatting
Nawoord
Afkortingen en kernbegrippen
Bijlage 1 – Effectief veranderen: laat ze het zélf doen!
Bijlage 2 – De High Performance Organisatie-Scan (HPO-scan, hpodiagnose.nl)
Bijlage 3 – Oplossingsgericht werken vanuit performance gaps
Bijlage 4 – Cocreatieve diagnose maakt energie los en geeft betere oplossingen
Bijlage 5 – Tools voor probleemoplossend werken
Bijlage 6 – Het dashboard van uw organisatie inrichten: voorbeelden van veelgebruikte Kritieke SuccesFactoren (KSF’s)
Bijlage 7 – Van wensdroom naar werkelijkheid met de checklist SMART-criteria
Bijlage 8 – Populariteit en praktische toepasbaarheid bij verandermodellen
Gebruikte en aanbevolen literatuur
Biografische informatie over de auteur
Register
 9789462154780 /  Vakmedianet /  2017 /  2de editie /  232p. /  hc / 

De High Performance Organisatie - Leiderschap, strategie, beleid & cultuur. Management van leren veranderen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Transformatie naar een toekomstbestendige organisatie door diepgaand inzicht, langetermijnfocus en cocreatie De 21e eeuw wordt gekenmerkt door de snelheid van veranderingen, nieuwe kansen, toenemende concurrentie en complexe vraagstukken die het businessmodel bedreigen. We implementeren methoden, blussen brandjes, bestrijden symptomen, maar lossen het vraagstuk niet duurzaam op. In de praktijk blijkt dat het met het implementeren van modieuze managementconcepten zoals agile managen en zelfsturende teams in veel organisaties van kwaad tot erger gaat. De wortel van het kwaad is de menselijke neiging om bij dilemma’s voor de korte termijn en een beperkte scope te kiezen, en de moeite die we hebben om de realiteit onder ogen te zien. De kracht van inzicht Om dat te doorbreken en beter samen te werken, zijn er mensen met leiderschap nodig. Mensen die inzicht hebben in de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid en de nieuwe mogelijkheden, zoals Elon Musk. Systeemdenken en cocreatie helpen om gezamenlijk het grote plaatje van de organisatie te zien en problemen en kansen in hun volledige context en samenhang te bekijken. High Performance Organisatie-scan -De High Performance Organisatie-scan is het startpunt voor het ontwikkelen van een scherp inzicht in welke zaken verbeterd moeten worden om met minimale investering het gewenste effect te bewerkstelligen. -Met de HPO-scan wordt de organisatie op 140 dimensies objectief vergeleken met andere Nederlandse organisaties. -De diagnose van het complexe vraagstuk gebeurt daarna met systeemdenken tijdens een cocreatie-workshop. -Vervolgens worden met Design Thinking en de Lean Startup Methode innovatieve oplossingen bedacht en als werk -leertrajecten uitgevoerd. Deze integrale aanpak is door de auteur sinds de jaren ’90 vanuit zijn ervaring met action learning ontwikkeld en heeft in de afgelopen jaren een hoog rendement opgeleverd. De bedrijfscultuur verandert, de medewerkers worden zelfsturend en de High Performance Organisatie komt in zicht. Het boek geeft u: - een integraal bedrijfskundig- en leiderschapskader voor het vernieuwen van de organisatiestrategie, innovatie van de dienstverlening en het wendbaar en ‘merk-waardig’ maken van de medewerkers en de organisatie. - cases van PostNL, de Luchtmobiele Brigade en Coolblue. ‘De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten’ - enerzijds gaat de auteur ervan uit dat actuele kennis van bedrijfskunde en psychologie een must is en reikt hij u deze aan. Anderzijds geeft hij aan dat modieuze managementconcepten zoals zelfsturende teams, agile en lean in de praktijk niet geschikt zijn gebleken als standaardaanpak om de kloof tussen ambitie en huidige situatie te dichten. Heeft u deze organisatie doelstellingen? Bestel dan De High Performance Organisatie: leiderschap, strategie, beleid en cultuur: - Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers om uw organisatiedoelen mee te realiseren. Medewerkers die resultaatgericht samenwerken en innovatie zien als de sleutel tot succes. - Prestatiemanagement invoeren of verbeteren. Meetbaar rendement van leren en veranderen en dat op korte termijn.Rendement voor de werknemer én voor de organisatie. Extra winst in geld, in competenties en organisatiecultuur. - Organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten veel succesvoller maken door er leeractiviteiten in te integreren. Werkend leren en lerend werken. - Medewerkers die hun werk als betaald leren ervaren. Die in teamverband in staat zijn performance gaps in hun eigen organisatie te ontdekken én te dichten. - Relaties en communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers verbeteren. Een vitale en ondernemende organisatiecultuur ontwikkelen. - Toptalent aantrekken, high potentials ontwikkelen en behouden. "De inhoud van dit praktische boek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet, de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen." Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, hoogleraar Human Resource Development, Universiteit Twente. "Thomas Regout International B.V. heeft een strategisch veranderingstraject ingezet, dat zowel processen als organisatievorm in hoge mate wijzigt. Door de ingrijpende wijzigingen op het gebied van leidinggeven, ontwikkelen en samenwerken moet ook de cultuur veranderen. Om de aandachtspunten van het verandertraject bij de mensen te meten hebben wij de HPO-scan ingezet. De resultaten van de HPO-scan sluiten goed aan bij de beleving en geven de accenten weer, waar de organisatie precies moet verbeteren." Ir. Ruud Keulen, Director Operations Thomas Regout International B.V., Maastricht. "Voor de Sint Maartenschool heeft de HPO-scan een goed inzicht gegeven in wat de school nog nodig heeft om een excellente school te kunnen worden. De scan laat de sterke en zwakke punten zien van de organisatie. Geweldig om zo het bewijs te zien dat de familiaire kant van de organisatie in de plus zit en een kracht van de school is. De HPO-scan is een prachtig meetinstrument om de organisatie onder de loep te nemen en de sleutels voor een succesvolle verandering te vinden." Drs. Dieuwertje van Dalfsen, MT-lid Sint Maartenschool, Bolsward. "Jan-Dirk den Breejen is een ervaren professional. Hij verstaat zijn vak uitstekend en is in staat om in zeer korte tijd met objectieve informatiete komen. Hij werkt en communiceert zakelijk en is ‘to the point’. Ik ben zeer tevreden over zijn werk." Carina Mak-Ianelli, MSc, RC, European Director Talent Management bij Unilever. Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding. Leren en veranderen: op zoek naar de succesformule Hoofdstuk 1 - High Performance Leiderschap 1.1 De VUCA-world & exponential change 1.1.1 Innoveren & leiderschap 1.1.2 Manager wordt leider 1.2 Leiderschapsontwikkeling 1.2.1 Leiderschapscompetenties 1.2.2 Vertrouwen en verbinding 1.2.2.1 Empathie 1.2.2.2 Integriteit 1.2.3 De juiste beslissing nemen 1.2.3.1 Abstractievermogen 1.2.3.2 Systeemdenken 1.2.4 Personeel ontwikkelen naar zelfsturing 1.2.4.1 Gekaderde decentralisering 1.2.4.2 Bevlogenheid door talentontwikkeling 1.2.4.3 Cocreatie en werkplekleren 1.2.4.4 Afstemming tussen persoonlijke- en organisatiedoelen 1.2.4.5 Bekwaam uzelf als coach 1.2.4.6 Mensenkennis 1.2.5 De juiste leiderschapsstijl 1.2.5.1 Zelfkennis en wendbaarheid 1.2.5.2 Verschillende leiders voor verschillende situaties 1.2.6 Ambitie en persoonlijke groei 1.2.6.1 Leiderschapstrainingen 1.2.6.2 Business Model You: zelfreflectie met het 7S-model 1.2.6.3 Counseling 1.2.7 Leidinggeven aan High Performance Teams Hoofdstuk 2 - De High Performance Organisatiecultuur: in balans, open en actiegericht 2.1 Multiperspectief voor inzicht en een nieuwe focus 2.2 De balans verschuift naar bottom-up- en ontwikkelbenadering 2.3 Een organisatieklimaat voor werken, veranderen en leren Hoofdstuk 3 - Langetermijnfocus en de lenige lerende organisatie - alignment 3.1 Organsatievraagstukken zijn kansen om te leren en innoveren 3.2 Case Medisch Centrum Avantis – aan de slag met de Performance Gap Scan 3.3 Uitgebreide beschrijving van gaps, oorzaken en oplossingen 3.3.1 De behoeften van stakeholders/belanghebbenden (verwachte prestaties) 3.3.2 Gap-5: waargenomen prestatie versus verwachte prestatie 3.3.3 Gap-0: Wat is ‘de droom’? – de perceptie en ambitie van de organisatie 3.3.4 Gap-1: beleidsgap (richten) 3.3.5 Gap-2: strategisch kader versus tactisch beleid (inrichten) 3.3.6 Gap-3: voorgenomen beleid versus uitvoering (verrichten) 3.3.7 Gap-4: communicatie; collegiale communicatie & gerealiseerd beleid versus gerapporteerd beleid 3.4 Stappenplan voor het werken met de Performance Gap Scan 3.5 Briljant mislukken: Basis van de lenige lerende organisatie Hoofdstuk 4 - Langetermijnfocus en de lenige lerende organisatie – doelen stellen en rendement meten 4.1 Het meten van werk- en leereffecten 4.2 Leereffecten meten met de Balanced Scorecard Developmentrendement 4.3 Leereffecten meten in de praktijk 4.4 Werk-leertrajecten afstemmen op de organisatiedoelen 4.5 Aan de slag met doelen stellen 4.6 Prestatiegericht gedrag ontwikkelen door intensieve gesprekken 4.7 Tips voor het implementeren van performance management en bijbehorende ICT-solutions 4.8 Van lineaire naar cyclische groeimindset Samenvatting Nawoord Afkortingen en kernbegrippen Bijlage 1 – Effectief veranderen: laat ze het zélf doen! Bijlage 2 – De High Performance Organisatie-Scan (HPO-scan, hpodiagnose.nl) Bijlage 3 – Oplossingsgericht werken vanuit performance gaps Bijlage 4 – Cocreatieve diagnose maakt energie los en geeft betere oplossingen Bijlage 5 – Tools voor probleemoplossend werken Bijlage 6 – Het dashboard van uw organisatie inrichten: voorbeelden van veelgebruikte Kritieke SuccesFactoren (KSF’s) Bijlage 7 – Van wensdroom naar werkelijkheid met de checklist SMART-criteria Bijlage 8 – Populariteit en praktische toepasbaarheid bij verandermodellen Gebruikte en aanbevolen literatuur Biografische informatie over de auteur Register