De kleine Prince2 : Gids voor lenig projectmanagement

Mark van Onna - Ans Koning

overzicht

Projecten zijn tijdelijk en uniek en worden daardoor tijdens de uitvoering vaak minder goed beheersbaar. PRINCE2 brengt daar verandering in. Met deze zeer succesvolle projectmanagementmethode kan ieder project in elk vakgebied aangestuurd worden van de eerste aanloop tot en met de nazorg. In deze nieuwe editie is er aandacht voor het werken met Agile én PRINCE2, die naadloos op elkaar aansluiten. Verder komt in 'De kleine Prince 2' de complete levenscyclus van een project aan de orde en wordt alles wat er verder bij komt kijken behandeld, zoals projectbeheersing, risicomanagement, en wijzigings- en kwaliteitsmanagement.
 9789058754523 /  Boom /  2018 /  7de editie /  208p. /  hc / 

De kleine Prince2 : Gids voor lenig projectmanagement

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Projecten zijn tijdelijk en uniek en worden daardoor tijdens de uitvoering vaak minder goed beheersbaar. PRINCE2 brengt daar verandering in. Met deze zeer succesvolle projectmanagementmethode kan ieder project in elk vakgebied aangestuurd worden van de eerste aanloop tot en met de nazorg. In deze nieuwe editie is er aandacht voor het werken met Agile én PRINCE2, die naadloos op elkaar aansluiten. Verder komt in 'De kleine Prince 2' de complete levenscyclus van een project aan de orde en wordt alles wat er verder bij komt kijken behandeld, zoals projectbeheersing, risicomanagement, en wijzigings- en kwaliteitsmanagement. Inhoudsopgave 1. Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het bereik van dit handboek 13 Portfolio- en programmamanagement – Projectmanagementtechnieken – Het specialistische werk – Management- en sociale vaardigheden 1.4 Leeswijzer 16 2. Projectmanagement 20 2.1 Wat is een project? 20 Kenmerken van projecten – Voorbeelden van projecten – Producten, eindresultaten en baten – Business Case 2.2 Waarom projectmanagement? 22 Faalfactoren 2.3 Lenig (Agile) projectmanagement 24 Delivery Approach: watervalaanpak versus iteratief werken – Het Agile manifesto en Scrum 3. De PRINCE2-methodiek 28 3.1 De achtergrond van PRINCE2 28 3.2 Toegankelijke praktijkervaringen 29 3.3 De structuur van de PRINCE2-methodiek 30 3.3.1 Het PRINCE2-procesmodel 30 Starting up a Project – Initiating a Project – Directing a Project – Controlling a Stage – Managing Product Delivery – Managing a Stage Boundary – Closing a Project 3.4 PRINCE2-thema’s 33 Business Case – Organization – Plans – Progress – Risk – Quality – Change 3.5 PRINCE2-principes 36 Voortdurende zakelijke rechtvaardiging – Leer van ervaringen – Definieer rollen en verantwoordelijkheden – Manage per fase – Manage by exception – Focus op producten – Stem de methode af op de projectomgeving 3.6 De noodzaak van afstemming 38 3.6.1 Een juiste afstemming verkrijgen 38 Complexiteit – Grootte – Risico’s 3.6.2 Mogelijkheden voor afstemming 39 4. De projectaanloop 44 4.1 Project Mandate 45 4.2 Activiteiten van Starting up a Project 45 4.2.1 Appoint the Executive and the Project Manager 46 4.2.2 Capture previous lessons 46 4.2.3 Design and appoint the project management team 47 Klant-/leverancier-situaties 4.2.4 Prepare the Outline Business Case 52 4.2.5 Select the project approach and assemble the Project Brief 54 4.2.6 Plan the initiation stage 57 4.3 Directing a Project 57 4.3.1 Authorize initiation 58 5. Product-based planning 62 5.1 Stages en fasering 62 5.1.1 Managementfasen versus Delivery Steps 63 5.1.2 Managementfasen kiezen 63 5.2 Plannen in een PRINCE2-project 64 5.3 Planningsprocedure 66 5.3.1 Design the plan 67 5.3.2 Define and analyse the products 68 De Project Product Description – De product breakdown structure (PBS) – Enkelvoudige producten – Intermediaire producten – Externe producten – Niveaus in de PBS – Verschillende versies van producten – Product Descriptions Product Flow Diagram (PFD) 5.3.3 Identify activities and dependencies 76 5.3.4 Prepare estimates 77 5.3.5 Prepare the schedule 77 5.3.6 Analyse the risks 78 5.3.7 Document the plan 79 5.4 Toepassing van de planningsprocedure 80 6. De projectinitiatie 86 6.1 Initiating a Project 86 6.1.1 Agree the tailoring requirements 87 6.1.2 Prepare the Risk Management Approach 88 6.1.3 Prepare the Change Control Approach 92 Configuratiemanagement – Baseline 6.1.4 Prepare the Quality Management Approach 97 6.1.5 Communication Management Approach 98 6.1.6 Set up the project controls 99 Project controls – Toleranties – Exception-procedure 6.1.7 Create the Project Plan 104 6.1.8 Refine the Business Case 105 Verdere risico-inventarisatie 6.1.9 Assemble the Project Initiation Documentation 107 6.2 Plannen van de volgende fase 109 6.3 Directing a Project: Authorize a Project 109 7. De projectuitvoering en -beheersing 114 7.1 Controlling a Stage 115 Work Packages: – Monitoring: – Issues: 7.1.1 Authorize a Work Package 116 7.1.2 Review Work Package status 117 7.1.3 Receive completed Work Package 117 7.1.4 Review the stage status 118 7.1.5 Report highlights 119 7.1.6 Capture and examine risks and Issues 120 7.1.7 Take corrective action 122 7.1.8 Escalate issues and risks 122 7.2 Managing Product Delivery 124 7.2.1 Accept a Work Package 126 7.2.2 Execute a Work Package 127 7.2.3 Deliver a Work Package 129 7.3 Kwaliteitsbeoordeling met de quality review 129 7.3.1 Rollen 130 7.4 Directing a Project: Give ad hoc direction 131 8. Managen faseovergangen 136 8.1 Managing a Stage Boundary 137 8.1.1 Plan the next stage 137 8.1.2 Update the Project Plan 138 8.1.3 Update the Business Case 139 8.1.4 Report stage end 139 8.1.5 Produce an Exception Plan 140 8.2 Directing a Project: Authorize a Stage or Exception Plan 141 9. De projectafsluiting 146 9.1 Closing a Project 146 9.1.1 Prepare planned closure & Prepare premature closure 147 9.1.2 Hand over products 147 Overdracht – Vervolgacties – Benefits Management Approach 9.1.3 Evaluate the Project 148 Lessons Report – End Project Report 9.1.4 Recommend project closure 149 9.2 Directing a Project: Confirming Project Closure 150 10. De PRINCE2-thema’s 152 10.1 Organization 152 10.2 Progress 154 10.3 Business Case 159 10.4 Risk 160 10.5 Quality 164 10.6 Plans 167 10.7 Change 169 Begrippenlijst 173 Vertaallijst PRINCE2-processen en -activiteiten 192 Bronnen 195 Index 197 Over de auteurs 205