De kunst van coachen : Voorwaarden, vaardigheden, gesprekken

Ton Rijkers

overzicht

Dit is een boek voor iedereen die op een verantwoorde wijze wil leren coachen. De auteur gaat in op de juiste grondhoudingen en de benodigde vaardigheden als: inspirerend motiveren, effectief communiceren, opbouwend confronteren en lerend problemen oplossen. Het boek bevat bovendien een aantal volledig uitgewerkte coachingsgesprekken.
 9789024414543 /  2006 /  4de editie /  222p. /  pb / 

De kunst van coachen : Voorwaarden, vaardigheden, gesprekken

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Dit boek gaat over coachen en coachingsgesprekken.

Leiders in organisaties hebben behoefte aan gerichte informatie om op een praktische wijze te kunnen coachen. Zij vragen om handreikingen om zich de belangrijkste vaardigheden voor het coachen en het voeren van coachingsgesprekken eigen te maken.

'De kunst van het coachen' verdiept stapsgewijs het inzicht in het coachen van medewerkers. Richtlijnen helpen bij het verder ontwikkelen van de bekwaamheid en het zelfsturend vermogen van beginnende tot en met zelfsturende medewerkers.

Voorbeelden bieden de mogelijkheid de competentie in het voeren van coachingsgesprekken te verbeteren.

Dit boek biedt richtlijnen en voorbeelden over:

- Ontwikkelingen en voorwaarden die het coachen beïnvloeden

- Competenties, vaardigheden en concepten voor het coachen

- Coachen van medewerkers op hun weg naar zelfsturing

- Coachen on the job voor managers en leidinggevenden

- Coachingsleergesprekken als middel voor coachen off the job

- Aandachtspunten voor het coachen in bijzondere situaties.

Het is bestemd voor leidinggevenden, managers en medewerkers en voor opleiders, personeelsbegeleiders en docenten die in de praktijk op enigerlei wijze betrokken zijn bij het coachen en ontwikkelen van mensen.

Inhoudsopgave

Voorwoord Inleiding

Deel 1 - Coachingsvoorwaarden 1. Uitdagingen voor managers 2. Ontwikkelen van medewerkers 3. Mogelijkheden voor de coach

Deel 2 - Coachingsvaardigheden 4. Inspirerend motiveren 5. Effectief communiceren 6. Opbouwend confronteren 7. Lerend problemen oplossen

Deel 3 - Coachingsgeprekken 8. Werkconcept voor coaching 9. Een contractgesprek 10. Ontwikkelingsgericht coachen 11. Coachen on the job 12. Coachingsleergesprek off the job 13. Confronterend coachingsleergesprek 14. Counselend coachingsleergesprek 15. Participerend coachingsleergesprek 16. Probleemoplossend coachingsleergesprek 17. Functioneringsgesprek 18. Aanvullende gesprekken De tien geboden van het coachen

Bijlagen 1. Zelfsturingsvaardigheden 2. Gedragseigenschappen 3. Schematisch overzicht coaching Literatuur