De kunst van het oorlogsvoeren

Sun-tzu

overzicht

Dit klassieke meesterwerk stamt uit 400 voor Christus. Het is het oudst bekende filosofisch werk over oorlog, tactiek en strategie. Ook voor het bedrijfsleven is het relevant. Daar ook gaat het immers om winst of verlies en strategisch en tactisch vernuft zijn er van doorslaggevend belang.
 9789021543406 /  Servire /  2006 /  10de editie /  304p. /  hc / 

De kunst van het oorlogsvoeren

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het klassieke meesterwerk 'De kunst van het oorlogvoeren' stamt uit 400 voor Crhistus. Het is het oudst bekende filosofische werk over oorlog, tactiek en strategie. Oorlog is een uiterst gewichtige factor in de geschiedenis en de actualiteit en alleen al om die reden blijft dit boek van groot belang. Legerleiders en staatslieden hielden en houden het binnen handbereik.

Maar het belang van 'De kunst van het oorlogvoeren' reikt verder. Het is namelijk heel goed toepasbaar op het terrein van de bedrijfskunde, waar het ook gaat om winst of verlies en waar strategische en tactisch vernuft eveneens de doorslag geven.

Managers, bestuurders en leidinggevenden laten zich inspireren door het meesterlijke strategische inzicht van 'meester Tzu' en in de zakenwereld heeft het boek zijn waarde inmiddels ruimschoots bewezen.

De tekst van deze uitgave is een complete vertaling van alle bekende fragmenten die samen 'De kunst van het oorlogvoeren' vormen. Toegevoegd zijn essays over de vertaling, de historische en culturele context en bijlagne over de archeologisch achtergronden.

Voor de Nederlandse editie schreef sinoloog B.J. Mansvelt Beck een voorwoord. De inleiding bij deze heruitgave in de reeks 'Klassieken van wijsheid' is van H.J.A. Hofland.

Inhoudsopgave

Dankwoord Voorwoord van H.J.A. Hofland Voorwoord bij de Nederlandse vertaling

Deel 1 - Introductie 1. Inleiding 2. De 'nieuwe' Sun-Tzu 3. Archeologie: een omwenteling in de studie van het oude China 4. De opgravingen bij Yin-ch'ueh-shan. 5. De discussie over een of twee 'Meesters Sun' 6. Sun Wu als historische persoon 7. D ereconstructie van de Sun-tzu 8. Analyse van de Sun-tzu 9. Wijsheid en oorlogvoeren 10. Het klassieke Chinese wereldbeeld: de bijzondere uitgangspunten 11. Enige klassieke westerse uitgangspunten: Een theorie van 'twee werelden' 12. Enige klassieke chinese uitgangspunten: een 'deze wereld'-visie 13. Middelpuntzoekende harmonie en autoriteit 14. Oorlogvoeren als de kunt van het int verband brengen 15. Strategisch voordeel (shih) 16. Strategisch voordeel (shih) en strategische positie (hsing) 17. Gelijkschakelen aan de vijand (yin) 18. Een houding tegenover oologvoeren 19. De voorbeeldige bevelhebber 20. Voorkennis (chih)

Deel 2 - De teskt van de dertien hoofstukken 1. Over beoordelingen 2. Over het leveren van veldslagen 3. Het voorbereiden van de aanval 4. Strategische posities (hsing) 5. Strategisch voordeel (shih) 6. Zwakke punten en sterke punten 7. Gewapend treffen 8. Zich aanpassen aan de negen variabelen (pien) 9. Inzetten van het leger 10. Het terrein 11. De negen terreinsoorten 12. Aanval met brandstichting 13. Gebruik van spionnen

Deel 3 - Ontdekte teskten van de Yin-ch'ueh-shan-stroken uit de Han-dynastie 1. De vragen van Wu 2. (de vier variabelen) 3. De Gele Keizer valt de Rode Keizer aan 4. De gesteldheid (van het terrein) II 5. (Een onderhoud met de koning van Wu)

Deel 4 - Aan latere werken onttrokken teksten 1. Een gesprek tussen de koning van Wu en Sun Wu 2. Sun Wu spreekt over de commandant 3. Sun Wu spreekt over het inzetten van het leger 4. De voorspellingen van Sun-tzu 5. Sun Wu spreekt over de 'formatie van acht divisies' 6. De klassieke tekst van de 32 verdedigingswallen 7. Bamboestroken uit het gewest Ta-t'ung, uit de Han-dynastie 8. Diversen Appendix Achtergronden van de opgravingen bij Yin-ch'ueh-shan Het dateren van de graven en de identificatie van de begravenen De eerste gepubliceerde verslagen De bamboestrook-manuscripten en hun datering

 Noten Bibliografie van aangehaalde werken

Register