De leraar als manager van een krachtige leeromgeving

Luc Dekeyser

overzicht

Dit boek biedt (toekomstige) leerkrachten uit het primair, secundair en tertiair onderwijs een antwoord op de vraag hoe je van een diverse klasgroep een krachtige leeromgeving maakt. Deze vraag is cruciaal omdat uit onderzoek naar effectiviteit van leraren blijkt dat zowel didactische als organisatorische factoren de kwaliteit van leren en onderwijzen bepalen.
 9789463710107 /  Gompel-Svacina /  2018 /  1ste editie /  272p. /  pb / 

De leraar als manager van een krachtige leeromgeving

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

 Dit boek biedt (toekomstige) leerkrachten uit het primair, secundair en tertiair onderwijs een antwoord op de vraag hoe je van een diverse klasgroep een krachtige leeromgeving maakt. Deze vraag is cruciaal omdat uit onderzoek naar effectiviteit van leraren blijkt dat zowel didactische als organisatorische factoren de kwaliteit van leren en onderwijzen bepalen.

Didactische factoren betreffen de doelen die de leraar nastreeft, de gekozen leerstof, de didactische werkvormen, de gebruikte leermiddelen en de wijze van evalueren. De organisatorische factoren verwijzen naar het klasmanagement, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor individuen en groepen om de beoogde leeruitkomsten mogelijk te maken. De wijze waarop een klas of leergroep wordt georganiseerd, bepaalt immers onrechtstreeks de leeruitkomsten.

Klasmanagement heeft het grootste effect op de prestaties van leerlingen. Klasorganisatie is een complex gebeuren. Daarom moet elke leraar een grondig inzicht verwerven in de klas of groep als omgeving, met daaraan gekoppeld de vaardigheid om die te beïnvloeden in de richting van de gestelde doelen.

Over de auteur :

Luc Dekeyser is sociaal pedagoog en heeft vele jaren ervaring als docent in het hoger onderwijs. Aan de KU Leuven, waar hij ook promoveerde, doceert hij onder meer “Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen in het onderwijs”.