De ontwikkeling van het kind

Frank Verhulst

overzicht

De ontwikkeling van het kind is bedoeld voor lezers die dicht bij de dagelijkse praktijk (zullen) staan. Vandaar dat er voor is gekozen om na de eerste drie meer theoretische hoofdstukken de ontwikkeling te beschrijven aan de hand van leeftijdsfasen. De ontwikkeling van het kind sluit aan bij de praktijk en is niet alleen als leerboek te gebruiken maar ook als naslagwerk om vragen over de ontwikkeling te beantwoorden die in de dagelijkse praktijk opdoemen.
 9789023241218 /  Van Gorcum /  2008 /  9de editie /  166p. /  pb / 

De ontwikkeling van het kind

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Hoewel een mens zich vanaf de conceptie tot aan de dood ontwikkelt, zijn ontwikkelingsprocessen nooit meer zo uitgesproken als in de kindertijd en adolescentie. De ontwikkeling van het kind beschrijft de normale ontwikkeling en de invloeden op de ontwikkeling op een overzichtelijke manier.

De ontwikkeling van het kind is in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een klassieker op het gebied van de normale ontwikkeling van het kind. Bij de herdrukken is steeds gebruik gemaakt van reacties van studenten, docenten en andere gebruikers. Ook zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerkt, zonder dat dit ten koste gaat van de leesbaarheid.

De ontwikkeling van het kind is bedoeld voor lezers die dicht bij de dagelijkse praktijk (zullen) staan. Vandaar dat er voor is gekozen om na de eerste drie meer theoretische hoofdstukken de ontwikkeling te beschrijven aan de hand van leeftijdsfasen.

De ontwikkeling van het kind sluit aan bij de praktijk en is niet alleen als leerboek te gebruiken maar ook als naslagwerk om vragen over de ontwikkeling te beantwoorden die in de dagelijkse praktijk opdoemen.

Ook ouders kunnen De ontwikkeling van het kind gebruiken om inzicht te krijgen in achtergronden van de ontwikkeling. Het gebruik van vakjargon is zoveel mogelijk vermeden. Daardoor is de inhoud begrijpelijk, ook voor lezers die relatief onbekend zijn met de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de kinderontwikkeling.

Over de auteur :

Frank C. Verhulst is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Inhoudsopgave :

De ontwikkeling van het kind

1 Inleiding
1.1 Principes en definitie
1.2 Geschiedenis van de belangstelling voor de kinderontwikkeling
1.3 Kinderontwikkeling als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek
1.4 Belangstelling voor de afwijkende ontwikkeling

2 Ontwikkelingstheorieën
2.1 Inleiding
2.2 Piagets theorie over de cognitieve ontwikkeling
2.2.1 Organisatie en adaptatie
2.2.2 Cognitieve ontwikkelingsstadia
2.2.3 Objectpermanentie
2.2.4 Kritiek op Piaget
2.3 De socioculturele theorie van Vygotsky
2.5 De psychoanalytische theorie van Freud
2.5.1 Stadia in de persoonlijkheidsontwikkeling volgens Freud
2.5.2 Afweermechnismen
2.5.3 Het Oedipuscomplex
2.5.4 Kritiek op Freud
2.6 Separatie?individuatie en de theorie van Margaret Mahler
2.7 Erik Erikson en de psychosociale ontwikkeling
2.8 De leertheorie
2.9 Ontwikkelingsoverzicht

3 Invloeden op de ontwikkeling
3.1 Inleiding
3.2 Genetische invloeden en omgevingsinvloeden
3.2.1 Genetische invloeden
3.2.2 Onderzoek naar genetische invloeden en omgevingsinvloeden
3.2.3 Genlokalisatie
3.2.4 Gen-omgevingsinteracties en -correlaties
3.2.5 Andere biologische invloeden
3.2.6 Maturatie en de kritieke periode
3.3 De directe omgeving
3.3.1 Het gezin
3.3.2 Kinderopvang en school
3.3.3 Vriendjes en vriendinnetjes
3.3.4 De buurt
3.4 Sociale en economische factoren
3.5 De culturele context
3.6 Stressvolle levensgebeurtenissen

4 Prenatale periode
4.1 Inleiding
4.2 Genetische factoren
4.3 Geslachtsdifferentiatie en gedrag
4.4 Omgevingsinvloeden
4.4.1 Ondervoeding
4.4.2 Ziekte en medicijnen
4.4.3 Leeftijd van de ouders
4.4.4 Gedrag van de moeder
4.5 Aangeboren afwijkingen en prenatale diagnostiek
4.6 De psychologische betekenis van de zwangerschap

5 Geboorte
5.1 Inleiding
5.2 Geboortecomplicaties
5.3 Laag geboortegewicht

6 Eerste levensjaar
6.1 Inleiding
6.2 Biologische ontwikkeling
6.2.1 De organisatie van het gedrag van de baby: ‘states’
6.2.2 Slapen
6.2.3 Huilen
6.2.4 Reflexen
6.3 Motorische ontwikkeling
6.4 Zintuiglijke ontwikkeling
6.4.1 Horen
6.4.2 Zien
6.4.3 Ruiken en proeven
6.4.4 Tast
6.4.5 Perceptie
6.5 Cognitieve ontwikkeling
6.5.1 Taalontwikkeling: algemene aspecten
6.5.2 Taalontwikkeling in het eerste jaar
6.6 Emotionele en sociale ontwikkeling
6.6.1 Wederkerigheid
6.6.2 De glimlach
6.6.3 Angst voor vreemden
6.6.4 Gehechtheid
6.6.5 Dagopvang van baby’s
6.6.6 Temperament
6.7 Problemen kenmerkend voor het eerste levensjaar

7 Peutertijd
7.1 Inleiding
7.2 Cognitieve ontwikkeling: de ontwikkeling van taal
7.2.1 De bouwstenen van taal
7.2.2 De vroeglinguale fase
7.2.3 Biologische en omgevingsfactoren
7.2.4 De differentiatiefase: de taalontwikkeling na de peutertijd
7.3 Biologische ontwikkeling
7.3.1 De ontwikkeling van de motoriek
7.3.2 De zindelijkheidsontwikkeling
7.4 Emotionele en sociale ontwikkeling
7.4.1 Socialisering
7.4.2 Autonomie
7.4.3 Zelf en de ander
7.4.4 Relatie met anderen
7.4.5 Zelfcontrole en emoties
7.4.6 De rol van ouders
7.4.7 Het transactionele model
7.5 Problemen kenmerkend voor de peutertijd

8 Kleutertijd
8.1 Inleiding
8.2 Cognitieve ontwikkeling
8.2.1 De preoperationele periode
8.2.2 Geheugen
8.2.3 Aandacht
8.2.4 Sociale cognitie
8.3 Emotionele en sociale ontwikkeling
8.3.1 Autonomie en zelfcontrole
8.3.2 Zelfbeschrijving, zelfbeeld en genderidentiteit
8.3.3 De ontwikkeling van spel
8.3.4 De emotionele ontwikkeling
8.3.5 De ontwikkeling van angst
8.3.6 De ontwikkeling van agressie
8.3.7 Prosociaal gedrag
8.4 Problemen kenmerkend voor de kleutertijd

9 Schoolleeftijd
9.1 Inleiding
9.2 Cognitieve ontwikkeling
9.2.1 De concreet-operationele periode
9.2.2 Geheugen en kennis
9.2.3 Aandacht
9.3 De school en het leren
9.3.1 Leren
9.3.2 Algemene leervoorwaarden
9.3.3 De school
9.3.4 Intelligentie en intelligentietests
9.3.5 Nieuwere inzichten
9.3.6 Stabiliteit van IQ
9.4 Emotionele en sociale ontwikkeling
9.4.1 Zelfbeschrijving en zelfbeeld
9.4.2 Executieve functies
9.4.3 Morele ontwikkeling
9.5 Het gezin
9.5.1 Manieren van opvoeden
9.5.2 Agressiebevorderende gezinnen
9.5.3 Broertjes en zusjes
9.5.4 Huwelijksconflicten en echtscheiding
9.6 Vriendjes en vriendinnetjes
9.7 Problemen kenmerkend voor de schoolleeftijd

10 Adolescentie
10.1 Inleiding
10.2 Biologische ontwikkeling
10.2.1 Lichamelijke veranderingen
10.2.2 De ontwikkeling van seksueel gedrag
10.2.3 Homoseksualiteit
10.2.4 Psychologische aspecten van de menstruatie
10.2.5 Verschillen in aanvang van puberteit en in snelheid van lichamelijke ontwikkeling
10.3 Cognitieve ontwikkeling
10.3.1 Sociale cognitie en morele ontwikkeling
10.4 Emotionele en sociale ontwikkeling
10.4.1 Het zelfbeeld
10.4.2 De identiteitsontwikkeling
10.4.3 De relaties met leeftijdgenoten
10.4.4 De relatie met de ouders
10.5 Problemen kenmerkend voor de adolescentie