De vijf kritieke succesfactoren voor coaching : Kennis en kunde voor de competente coach

Van Doorn Ger - Lingsma Marijke

overzicht

Professioneel, verantwoord handelen als coach betekent dat je antwoord kunt geven de vraag: wat doe je, waarom en waarom op deze manier? Als we niet weten waaraan ons coachhandelen moet worden getoetst, hoe kunnen we dan een uitspraak doen over onze vakbekwaamheid, in termen van doeltreffendheid, succes …?
 9789024403585 /  Boom/Nelissen /  2017 /  1ste editie /  702p. /  pb / 

De vijf kritieke succesfactoren voor coaching : Kennis en kunde voor de competente coach

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Professioneel, verantwoord handelen als coach betekent dat je antwoord kunt geven op de vraag: wat doe je, waarom en waarom op deze manier? Als we niet weten waaraan ons coachhandelen moet worden getoetst, hoe kunnen we dan een uitspraak doen over onze vakbekwaamheid, in termen van doeltreffendheid, succes …?

Zaken die voorwaardelijk zijn voor succes noemen we kritieke succesfactoren (KSF’s). Binnen het coachproces zijn het die aspecten die onophoudelijk de aandacht moeten krijgen van coach en coachee: (1) de Context, (2) de Meetlat, (3) Eigenaarschap, (4) de IJsberg en (5) het Hier & Nu.

Deze KSF’s bieden een overzichtelijk kader waarbinnen alle coachactiviteiten kunnen worden begrepen. Daarnaast vormen ze een goede basis voor een quickscan van de huidige situatie van de coachee of het te coachen team. Ook zijn de KSF’s een handig ijkpunt voor de voortgang van het coachproces en de daarin bereikte resultaten.

Dit boek behandelt de vijf KSF’s voor coaching afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang. Het reikt de coach de theoretische kennis aan die hij nodig heeft om de KSF’s in de praktijk ook met succes te kunnen hanteren, en geeft antwoord op de volgende vragen:

- Wat zegt de theorie over kritieke succesfactoren?

- Hoe kunnen we de vijf KSF’s herkennen in de praktijk van coaching?

- Hoe kan een coach dit inzicht benutten voor het succes van de coachee?

De vijf kritieke succesfactoren voor coaching verschaft coaches in opleiding, coach-opleiders en ervaren coaches een samenhangend kader waarbinnen zij hun eigen handelen kunnen plaatsen en begrijpelijk kunnen uitleggen aan anderen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Voorwoord van de auteurs

Inhoud

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Inleiding

Deel I Theoretische basis voor de vijf kritieke succesfactoren voor coaching Inleiding

1. Omgevingsbewustzijn in werken en leren: Context

2. Doelgerichtheid in werken en leren: de Meetlat

3. Zelfsturing in werken en leren: Eigenaarschap

4. Competentiegericht leren: de IJsberg

5. Ervaringsleren: Hier & Nu

Deel II Praktisch gebruik van de werkmodellen voor de vijf kritieke succesfactoren voor coaching Inleiding

6. Selectie van werkmodellen voor ‘standaard’ coachsituaties

7. Toepassing van werkmodellen in veelvoorkomende coachsituaties

8. Aanpassing van werkmodellen voor bijzondere coachsituaties

Afronding: samenvatting en integratie

Bijlagen

Bijlage 1 – werkmodellen voor omgevingsbewuste coaching – KSF-1, de Context

Bijlage 2 – werkmodellen voor doelgerichte coaching – KSF-2, de Meetlat

Bijlage 3 – werkmodellen voor coaching gericht op zelfsturing – KSF-3, Eigenaarschap

Bijlage 4 – werkmodellen voor competentiegerichte coaching – KSF-4: de IJsberg

Bijlage 5 – werkmodellen voor coaching gericht op ervaringsleren – KSF-5: Hier & Nu

Bijlage 6 – Relatie tussen competentieprofielen en de vijf kritieke succesfactoren

Bijlage 7 – Werkmodellen bij de 5 KSF’s, codering en nummering

Bijlage 8 – Casuistiek bij de vijf kritieke succesfactoren

Verklarende begrippenlijst,

Literatuur

Over de auteurs

Register

Over de auteurs :

Ger van Doorn :

Ger van Doorn is werkzaam aan de HRM Academie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Hij is opleidingskundig adviseur, opleidingsontwikkelaar en kwaliteitsmonitor van diverse coachopleidingen en heeft ruime ervaring in diverse begeleidingsvormen.

Marijke Lingsma :

Marijke Lingsma is synoniem met ‘coaching’. Ze is directeur van CoachBoulevard waar zij erkende leergangen en lesdagen geeft over systeemgericht individuele- en teamcoaching, en leanteamcoaching. Zij is auteur van diverse boeken over teamcoaching, competentieontwikkeling en conflictcoaching. Daarnaast maakte zij met co-auteur Aty Boers de Coachingskalender tot een ongekend (verkoop)succes. Marijke staat bekend om haar interactieve en humorvolle workshops en presentaties waarbij ze razendsnel schakelt tussen theorie en praktijk. Ze zet deelnemers aan het denken en haar praktische inzichten zijn direct toepasbaar. Ze heeft de focus altijd op het leren ván elkaar en het samenwerken mét elkaar. Marijke Lingsma ontwikkelt samen met partners multimedia die in een coachproces of in teamoverleg te gebruiken zijn. Enkele voorbeelden daarvan zijn: de 'CoachingWaaier voor managers', de spellen 'Spelen met conflicten' en 'Samenspel in teams' en de DVD 'Team in Beeld'.