De vijfde discipline : de kunst en praktijk van de lerende organisatie

Peter Senge

overzicht

In 1992 schreef Peter Senge reeds : "Vergeet die versleten ideeƫn over leiderschap; De meest geslaagde onderneming van de jaren negentig zal de 'lerende organisatie' zijn". Zijn basiswerk 'De Vijfde Discipline : De Kunst & Praktijk van de Lerende Organisatie' blijft een schitterende inspiratiebron.
 9789071542541 /  Scriptum /  1992 /  399p. /  hc / 

De vijfde discipline : de kunst en praktijk van de lerende organisatie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

De gangbare methode om complexe problemen op te lossen, is ze op te splitsen in een aantal deelproblemen. Hierdoor zijn ze weliswaar beter te behappen, maar raakt tevens de verbondenheid met het grotere geheel verloren.

Die prijs is te hoog voor organisaties die in een steeds complexer wordende omgeving opereren, omdat de kans op verkeerde beslissingen te groot wordt.

Systeemdenken biedt hiervoor een oplossing en stelt ons in staat de grote patronen weer te herkennen en effectiever te veranderen.

Systeemdenken wordt dan ook aangeduid als de vijfde - en belangrijkste - discipline van lerende organisaties.

De essentie van systeemdenken valt uiteen in twee aspecten: het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg, en het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames.

Het concept van terugkoppeling staat daarbij centraal en laat zien hoe acties elkaar kunnen versterken of dempen. Vanuit het systeemdenken geldt dat iedere actie zowel een oorzaak als gevolg is van andere acties. De implicatie hiervan is dat iedereen verantwoordelijk is voor de problemen die binnen een systeem (bijvoorbeeld een organisatie) ontstaan. Een andere implicatie is dat omvangrijke acties door demping soms weinig effect sorteren, maar dat kleine acties door versterking ook enorm invloedrijk kunnen zijn. Daar komt nog bij dat het vaak enige tijd duurt voordat het effect van acties zichtbaar wordt als gevolg van vertragingen.

Een nadere analyse van het gedrag van systemen leidt tot de ontdekking dat bepaalde patronen steeds terugkeren. Deze 'Archetypen' stellen ons in staat om problemen beter te herkennen en effectiever aan te pakken en aldus lerende organisaties te bouwen.

Inhoudsopgave

Deel 1 - Hoe onze daden onze werkelijkheid creëren en hoe ze die kunnen veranderen

1. Geef me een hefboom die lang genoeg is en ik kan met een hand de hele wereld in beweging brengen

2. Heeft uw organisatie leerstoornissen?

3. Gevangenen van het systeem, of gevangenen van ons eigen denken?

Deel 2 - De vijfde discipline: de hoeksteen van de lerende organisatie

4. De wetten van de vijfde discipline

5. Een geestesverandering

6. De sjablonen der natuur: de patronen die gebeurtenissen bepalen

7. Het principe van de hefboomwerking

8. De kunst om de bomen en het bos te zien

Deel 3 - De kerndisciplines: de opbouw van de lerende organisatie

9. Persoonlijk meesterschap

10. Mentale modellen

11. Een gemeenschappelijke visie

12. Teamleren

Deel 4 - Prototypen

13. Openheid

14. Plaatselijkheid

15. De tijd van een manager

16. Werk en gezin met elkaar verzoenen

17. Microwerelden: de technologie van de lerende organisatie

18. Het nieuwe werk van de leider

Deel 5 Coda

19. Een zesde discipline

20. Een nieuwe manier van denken

21. Het ondeelbare geheel

Appendix I

Appendix 2

Noten

Dankbetuiging

Index