Denken in organisaties : Pleidooi voor een nieuwe Verlichting

Tjip de Jong - Joseph Kessels

overzicht

In 'Denken in organisaties' grijpen Tjip de Jong en Joseph Kessels terug op de belangrijkste inzichten uit de verlichtingsfilosofie en passen die toe op vraagstukken van de 21ste eeuw. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie, vernieuwing en duurzame verandering. Al filosoferend komen zij tot een inspirerende routekaart waarmee ze nieuwe inzichten bieden om naar de toekomst van organisaties te kijken. Zij moedigen aan om weer zelfstandig en kritisch te durven denken, met meer aandacht voor altruïsme, empathie en duurzaamheid als drijfveren voor het menselijk handelen.
 97890896540140 /  Van Duuren /  2018 /  1ste editie /  248p. /  hc / 

Denken in organisaties : Pleidooi voor een nieuwe Verlichting

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Veel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het dogmatische geloof in marktwerking, vraag en aanbod, winstdenken en een amorele groei om de groei zorgt ervoor dat bedrijven krakend tot stilstand komen. De leefomgeving van toekomstige generaties loopt daarbij onherstelbare schade op. Het is hoog tijd om anders na te denken over samenwerken, duurzame ontwikkeling en rijkdom. Maar hoe dan? In 'Denken in organisaties' grijpen Tjip de Jong en Joseph Kessels terug op de belangrijkste inzichten uit de verlichtingsfilosofie en passen die toe op vraagstukken van de 21ste eeuw. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie, vernieuwing en duurzame verandering. Al filosoferend komen zij tot een inspirerende routekaart waarmee ze nieuwe inzichten bieden om naar de toekomst van organisaties te kijken. Zij moedigen aan om weer zelfstandig en kritisch te durven denken, met meer aandacht voor altruïsme, empathie en duurzaamheid als drijfveren voor het menselijk handelen. Bij dit boek hoort een interactieve website: www.denkeninorganisaties.nl. Inhoudsopgave Proloog 9 Denken in organisaties, een pleidooi voor een nieuwe Verlichting 19 De opkomst van de Verlichting in Europa 41 Wat heeft de oude Verlichting ons opgeleverd? 61 Schaduw van de Verlichting 79 Ketens in ons denken 107 Tijd voor een nieuw denken en op zoek naar krachtige alternatieven 135 Radicaal vernieuwen of stapsgewijs verbeteren? 163 Epiloog: is dit allemaal wel waar? 191 Verklarende woordenlijst 209 Noten 221 Over de auteurs 245 Geraadpleegde literatuur 247