Digitale transformatie - Zo doe je dat : Een niet ICT-boek voor transitiemanagers in de (semi)publieke sector

Marjan Schils - Patricia Croese

overzicht

Om digitaal werken kan de (semi)publieke sector niet meer heen: de participerende klant, druk op resultaten, ketensamenwerking, nieuwe wetgeving en nieuwe technologie zetten het onderwerp zeer hoog op de agenda.

Bij de overgang naar digitaal werken gaat het niet om een simpele IT-wijziging, maar om een ingrijpende, strategische keuze. Een keuze die van organisatie én medewerkers een herbezinning vraagt op bestaande werkprocessen, rollen, verantwoordelijkheden, houding en gedrag.

Digitale transformatie laat zien hoe je jouw organisatie in tien stappen succesvol door de transitie loodst. Tien stappen waarin je aan de hand van de kernwaarden een stevige basis legt, om vervolgens tot implementatie en borging te komen. Tien stappen waarin medewerkers worden betrokken en het vertrouwen in een digitale werkwijze krijgen en vooral houden.

In tien stappen naar zinvol digitaal werken. Marjan Schils en Patricia Croese laten zien dat het kan én hoe het kan.
Inhoudsopgave
Woord vooraf
Waarom dit boek?
Zinvol organiseren in tien stappen
Leeswijzer

STAP 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
De blik naar buiten gericht
1.1 Van buiten naar binnen
1.2 Belangrijke trends en ontwikkelingen in de (semi)publieke sector
-Lean
-Zaakgericht werken
-Het nieuwe werken
-Ketensamenwerking
-Informatiegestuurd werken en big data
-Digitaal werken in de volle breedte
1.3 Analyseren van trends en ontwikkelingen

STAP 2 MISSIE EN KLANT
Terug naar de essentie
2.1 Het ontstaan van de organisatie
2.2 Rol in de keten
2.3 Wil de echte klant opstaan?

STAP 3 KWALITEIT EN VERANDERDOELSTELLING
De stip op de horizon
3.1 De producteigenaar
3.2 Het belang van de klant
3.3 Formuleren van de veranderdoelstelling

STAP 4 KERNWAARDEN EN VERANDERSTRATEGIE
Een waarde(n)volle organisatie
4.1 De organisatie als waardesysteem
4.2 Kernwaarden van zinvol organiseren
-Waarde toevoegen
-Eigenaarschap
-Synergie
-Vertrouwen
4.3 Veranderen op basis van kernwaarden
4.4 De ontwikkelaanpak als veranderstrategie

STAP 5 PRODUCTEN EN DIENSTEN
Mooie waar in de schappen
5.1 Het juiste aanbod
5.2 Waarom lever je een product?
5.3 Ongeregeld zooitje?
5.4 Confectie versus maatwerk
5.5 Minderen
5.6 Doseren (flow)

STAP 6 PROCESSTAPPEN EN ROLLEN
Zinvolle werkprocessen
6.1 Ontwerpen van het werkproces
6.2 Begin- en eindactiviteit
6.3 Zinvolle activiteiten
-Soorten ballast
-Ballast in de (semi)publieke sector
-Ballast voorkomen: first time right
6.4 Rolverdeling
-Zaakeigenaarschap
-Minimale overdrachten, taakverbreding en taakverrijking
-Controle versus vertrouwen
-Stuurmogelijkheden
6.5 Sjablonen
6.6 Capaciteit en doorlooptijd

STAP 7 ARCHITECTUUR EN INFORMATIEVOORZIENING
De stap naar digitaal
7.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatievoorziening
7.2 Doelarchitectuur
7.3 Portal
7.4 Zaaksysteem
-Aanschaf zaaksysteem
7.5 Gegevensmagazijn
-Objecten
-Koppelingen
7.6 Digitaal archief
-Archiefhouder
-Documentmanagementsysteem
-Substitutie
-Metadata
7.7 Geografisch informatiesysteem
7.8 Sjablonengenerator
7.9 Checklists/beslisbomengenerator
7.10 Rapportagetool
7.11 Informatiebeveiliging

STAP 8 UITWERKING EN UITROL
Van droomproces naar realisatie
8.1 Succesvol implementeren
-Bepalen implementatieproducten
-Pokeren en prioriteren
-Uitvoeren
8.2 Uitwerking zonder ballast
-Zinvol registreren
-Zaaktypes uitwerken

STAP 9 ORGANISATIESTRUCTUUR EN STURING
Op PAD sturen
9.1 Structuur aanbrengen
9.2 Op PAD sturen
-Sturen op passie
-Sturen op attitude
-Sturen op doelen halen

STAP 10 BORGING EN CONTINU VERBETEREN
De cirkel rondmaken
10.1 Is het klaar?
10.2 Continu verbeteren
10.3 Tien tips voor continu verbeteren
1. Houd focus
2. Gebruik fouten om van te leren
3. Verbeter op basis van feiten
4. Verbeter in kleine stappen
5. Doe
6. Visualiseer de voortgang
7. Maak ruimte voor innovatie
8. Investeer in de ontwikkeling van de mensen
9. Overleg zinvol
10. Omarm de verandering

Nawoord
Noten
Bronnen
Index
Over de auteurs
 9789462761254 /  Vakmedianet /  2016 /  1ste editie /  256p. /  pb / 

Digitale transformatie - Zo doe je dat : Een niet ICT-boek voor transitiemanagers in de (semi)publieke sector

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Om digitaal werken kan de (semi)publieke sector niet meer heen: de participerende klant, druk op resultaten, ketensamenwerking, nieuwe wetgeving en nieuwe technologie zetten het onderwerp zeer hoog op de agenda. Bij de overgang naar digitaal werken gaat het niet om een simpele IT-wijziging, maar om een ingrijpende, strategische keuze. Een keuze die van organisatie én medewerkers een herbezinning vraagt op bestaande werkprocessen, rollen, verantwoordelijkheden, houding en gedrag. Digitale transformatie laat zien hoe je jouw organisatie in tien stappen succesvol door de transitie loodst. Tien stappen waarin je aan de hand van de kernwaarden een stevige basis legt, om vervolgens tot implementatie en borging te komen. Tien stappen waarin medewerkers worden betrokken en het vertrouwen in een digitale werkwijze krijgen en vooral houden. In tien stappen naar zinvol digitaal werken. Marjan Schils en Patricia Croese laten zien dat het kan én hoe het kan. Inhoudsopgave Woord vooraf Waarom dit boek? Zinvol organiseren in tien stappen Leeswijzer STAP 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN De blik naar buiten gericht 1.1 Van buiten naar binnen 1.2 Belangrijke trends en ontwikkelingen in de (semi)publieke sector -Lean -Zaakgericht werken -Het nieuwe werken -Ketensamenwerking -Informatiegestuurd werken en big data -Digitaal werken in de volle breedte 1.3 Analyseren van trends en ontwikkelingen STAP 2 MISSIE EN KLANT Terug naar de essentie 2.1 Het ontstaan van de organisatie 2.2 Rol in de keten 2.3 Wil de echte klant opstaan? STAP 3 KWALITEIT EN VERANDERDOELSTELLING De stip op de horizon 3.1 De producteigenaar 3.2 Het belang van de klant 3.3 Formuleren van de veranderdoelstelling STAP 4 KERNWAARDEN EN VERANDERSTRATEGIE Een waarde(n)volle organisatie 4.1 De organisatie als waardesysteem 4.2 Kernwaarden van zinvol organiseren -Waarde toevoegen -Eigenaarschap -Synergie -Vertrouwen 4.3 Veranderen op basis van kernwaarden 4.4 De ontwikkelaanpak als veranderstrategie STAP 5 PRODUCTEN EN DIENSTEN Mooie waar in de schappen 5.1 Het juiste aanbod 5.2 Waarom lever je een product? 5.3 Ongeregeld zooitje? 5.4 Confectie versus maatwerk 5.5 Minderen 5.6 Doseren (flow) STAP 6 PROCESSTAPPEN EN ROLLEN Zinvolle werkprocessen 6.1 Ontwerpen van het werkproces 6.2 Begin- en eindactiviteit 6.3 Zinvolle activiteiten -Soorten ballast -Ballast in de (semi)publieke sector -Ballast voorkomen: first time right 6.4 Rolverdeling -Zaakeigenaarschap -Minimale overdrachten, taakverbreding en taakverrijking -Controle versus vertrouwen -Stuurmogelijkheden 6.5 Sjablonen 6.6 Capaciteit en doorlooptijd STAP 7 ARCHITECTUUR EN INFORMATIEVOORZIENING De stap naar digitaal 7.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatievoorziening 7.2 Doelarchitectuur 7.3 Portal 7.4 Zaaksysteem -Aanschaf zaaksysteem 7.5 Gegevensmagazijn -Objecten -Koppelingen 7.6 Digitaal archief -Archiefhouder -Documentmanagementsysteem -Substitutie -Metadata 7.7 Geografisch informatiesysteem 7.8 Sjablonengenerator 7.9 Checklists/beslisbomengenerator 7.10 Rapportagetool 7.11 Informatiebeveiliging STAP 8 UITWERKING EN UITROL Van droomproces naar realisatie 8.1 Succesvol implementeren -Bepalen implementatieproducten -Pokeren en prioriteren -Uitvoeren 8.2 Uitwerking zonder ballast -Zinvol registreren -Zaaktypes uitwerken STAP 9 ORGANISATIESTRUCTUUR EN STURING Op PAD sturen 9.1 Structuur aanbrengen 9.2 Op PAD sturen -Sturen op passie -Sturen op attitude -Sturen op doelen halen STAP 10 BORGING EN CONTINU VERBETEREN De cirkel rondmaken 10.1 Is het klaar? 10.2 Continu verbeteren 10.3 Tien tips voor continu verbeteren 1. Houd focus 2. Gebruik fouten om van te leren 3. Verbeter op basis van feiten 4. Verbeter in kleine stappen 5. Doe 6. Visualiseer de voortgang 7. Maak ruimte voor innovatie 8. Investeer in de ontwikkeling van de mensen 9. Overleg zinvol 10. Omarm de verandering Nawoord Noten Bronnen Index Over de auteurs