Draagvlak en draagkracht : Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement

Gert van der Kolk - Marie-Josée Dries

overzicht

Van der Kolk en Dries plaatsen met hun aanpak procesmanagement in een maatschappelijke context. Veel meer en vaker dan een aantal jaren geleden is die context voor procesdeelnemers onzeker, instabiel en onoverzichtelijk, en hebben zij elkaar nodig om werkbare oplossingen te vinden. Wat dat betekent voor betrokkenen, belanghebbenden en hun organisaties, daarover gaat dit boek.
 9789023253891 /  Van Gorcum /  2015 /  1ste editie /  221p. /  pb / 

Draagvlak en draagkracht : Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Hoe organiseer ik als procesmanager de samenwerking met anderen zodat er draagvlak en draagkracht ontstaan voor een idee dat ik wil ontwikkelen? En voor het wegnemen van belemmeringen, zodat mijn klus weer obstakelvrij door kan? Hoe krijg ik gedragen en uitvoerbaar besluit, als de besluitvorming ondoorzichtig is?

Met deze vragen houden Gert van der Kolk en Marie-Josée Dries zich al geruime tijd intensief bezig door processen te begeleiden, erover te schrijven en cursussen, trainingen en leergangen over procesmanagement te verzorgen.

In 'Draagvlak en draagkracht' ontvouwen zij ACE, een op deze praktijk gebaseerde methodiek voor procesontwerp en procesbesturing. Beleidsmedewerkers, projectleiders en procesmanagers die op zoek zijn naar draagvlak en draagkracht voor inhoudelijke doelen en resultaten vinden in ACE een praktisch houvast.

Van der Kolk en Dries plaatsen met hun aanpak procesmanagement in een maatschappelijke context. Veel meer en vaker dan een aantal jaren geleden is die context voor procesdeelnemers onzeker, instabiel en onoverzichtelijk, en hebben zij elkaar nodig om werkbare oplossingen te vinden. Wat dat betekent voor betrokkenen, belanghebbenden en hun organisaties, daarover gaat dit boek.

De praktische benadering maakt het boek bij uitstek geschikt voor professionals die werken voor publieke en private partijen in het fysieke en sociale domein. En voor iedereen die in samenwerking met anderen draagvlak en draagkracht zoekt.

Inhoudsopgave

Voorwoord

DEEL 1: OPMAAT

1. Inleiding

1.1 Wat is procesmanagement?

1.2 Positionering

1.3 Vormen van procesmanagement

1.4 Wat biedt ACE?

1.5 Leeswijzer

2. De context van procesmanagement

2.1 Het belang van de context

2.2 Samenwerking als waagstuk

2.3 Rolonduidelijkheid

2.4 Politiek, overheid en participatie

2.5 Gemeenschap en netwerk

2.6 Snijverliezen

2.7 De betekenis van de context voor procesmanagement

3. Aangrijpingspunten en diagnose

3.1 Perspectief

3.2 Ideeontwikkeling

3.3 Obstakelvrij maken

3.4 Het organiseren van besluiten als niet duidelijk is wie de doorslag geeft

3.5 Diagnose

DEEL 2: ONTWERPEN

4. De procesopdracht

4.1 De aard van een procesopdracht

4.2 Optimaliseren van de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

4.3 Verhelderen van de essentie van de procesaanpak

5. Arrangeren

5.1 Speelveld

5.2 Spelers

5.3 Spelregels

6. Combineren

6.1 Divergeren

6.2 Exploreren

6.3 Convergeren Criteria

7. Effectueren

7.1 Besluit of nieuw begin

7.2 Vastleggen

7.3 Besluitvorming

7.4 Opvolgen

7.5 Ontwerpkwaliteit

DEEL 3: STUREN

8. Stuurvariabelen

8.1 Begrenzing 8

.2 Beheersen en sturen

8.3 Stuurvariabelen:

P R O C E S

9. Binding

9.1 Het proces als leeromgeving

9.2 Vertrouwen

9.3 Meervoudig kijken

9.4 Meervoudig handelen

9.5 Meervoudig zijn

10. Macht

10.1 Polderen en win-win

10.2 Een definitie van macht

10.3 Netwerken

10.4 Macht en het procesnetwerk

10.5 Macht en ACE

DEEL 4: PROCESMANAGEMENT ALS PROFESSIONELE OPGAVE

11. Procesmanagement als vak

11.1 Rol en zelf

11.2 Kenmerken van een professional

11.3 Community

11.4 Competenties

12. Tussen het een en het ander

12.1 Het zoeken naar de gulden middenweg

12.2 Dilemma’s

12.3 Tot besluit: de contouren van ACE in de praktijk

Noten

Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde Internetbronnen

Overzicht van geïnterviewden

Over de auteurs