De preekstoel voorbij - Duurzaam innoveren in het MKB

Gerard Keijzers

overzicht

Het doel is duidelijk: duurzaam ondernemen. De weg er naartoe is echter alles behalve eenduidig; deze ligt bezaaid met kansen en goede bedrijfsmogelijkheden, maar ook met bedrijfsrisico's. Duurzaam innoveren vraagt om steeds meer samenwerking, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Dat geldt voor grote bedrijven, maar zeker ook voor het MKB.
 9789023244271 /  Van Gorcum /  2008 /  1ste editie /  132p. /  pb / 

De preekstoel voorbij - Duurzaam innoveren in het MKB

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het doel is duidelijk: duurzaam ondernemen. De weg er naartoe is echter alles behalve eenduidig; deze ligt bezaaid met kansen en goede bedrijfsmogelijkheden, maar ook met bedrijfsrisico's. Duurzaam innoveren vraagt om steeds meer samenwerking, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Dat geldt voor grote bedrijven, maar zeker ook voor het MKB.

Telkens weer blijkt dat het MKB-bedrijf niet een 'klein grootbedrijf' is, maar specifieke vaardigheden en mogelijkheden heeft. Daarom verdient duurzame innovatie in het MKB een eigen benadering, waarbinnen recht wordt gedaan aan de grote diversiteit onder deze bedrijven.

 In deze publicatie wordt dit thema voor het eerst integraal uitgewerkt voor deze doelgroep. Het voorziet daarmee in een belangrijke lacune. Centraal in 'De preekstoel voorbij' staat de vertaalslag van de abstracte duurzaamheidstheorieën en -begrippen naar de belevingswereld en de innovatieprocessen binnen het MKB.

Dit boek leert de ondernemer over de grenzen van de eigen organisatie en sector heen te kijken en naar ketensamenwerking te zoeken. Natuurlijk moeten overheden en andere partijen de externe omstandigheden voor innovatie verbeteren. Maar de MKB-bedrijven zullen zelf ook de handschoen moeten oppakken om werk te maken van duurzaamheid. Dat vraagt om leiderschap, motivatie en durf.

Duurzaam innoveren ligt binnen handbereik! Bedrijven ontdekken steeds meer de uitdaging van duurzaam ondernemen. Duurzame energie, slim watermanagement, verantwoord gebruik van hulpbronnen, duurzaam bouwen en transport bieden nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Innovatie is hét sleutelwoord voor deze nieuwe fase van duurzaam ondernemen.

Center for Sustainability (CfS) Het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode Business Universiteit is een academische groep professionals, die zich richt op het ondersteunen van bedrijven en overheden bij het aanpakken van kansen en uitdagingen van duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen is gericht op het creëren van bedrijfswaarden die essentieel zijn voor een duurzame samenleving. Dit doen we met onderzoek naar en advisering over innovatief organisatiemanagement en strategieontwikkeling, ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden van bedrijven en de integratie van wetenschappelijke en praktijkkennis in ons onderwijs. Het CfS biedt een ontmoetingsplek voor reflectie aan mensen uit de praktijk en praktijkgerichte wetenschappers, om zo samen te werken aan het ontdekken van creatieve oplossingen voor duurzame ontwikkeling.

Inhoudsopgave

De preekstoel voorbij

Voorwoord 1. Een nieuwe fase voor duurzaam ondernemen Gerard Keijzers

2. Succes en falen in perspectief Hilke Bos-Brouwers

3. Verandering: zien, willen en kunnen Ard Hordijk

4. Zicht op de gebruiker Anke van Hal

5. Lagere overheden aan zet Anne Marij Postel & Hilke Bos-Brouwers

6. Negen typen midden- en kleinbedrijf Hilke Bos-Brouwers

7. Ketensamenwerking en (juridisch) instrumentarium Tineke Lambooy

8. Samen werken aan duurzaamheid Ard Hordijk

9. Leiderschap en duurzaam innoveren Matty van Ewijk

10. Organisaties aan zet: zeven tips Gerard Keijzers