Duurzaam ondernemen uit en thuis

Jacqueline Cramer

overzicht

Duurzaam ondernemen houdt niet op bij de landsgrenzen. Bedrijven die wereldwijd opereren worden steeds vaker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat zij, naast het behalen van financieel rendement, ook zorgvuldig omgaan met het milieu, de werknemers en de mensen in de lokale omgeving.
 9789023241904 /  Van Gorcum /  2005 /  1ste editie /  132p. /  pb / 

Duurzaam ondernemen uit en thuis

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Duurzaam ondernemen houdt niet op bij de landsgrenzen. Bedrijven die wereldwijd opereren worden steeds vaker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat zij, naast het behalen van financieel rendement, ook zorgvuldig omgaan met het milieu, de werknemers en de mensen in de lokale omgeving.

Bedrijven die zich hiervoor inzetten, komen echter voor allerlei vragen te staan.

Hoe kunnen zij bijvoorbeeld het beste omgaan met het spanningsveld tussen de naleving van internationale gedragsregels en specifieke lokale omstandigheden?

Hoe kunnen zij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de internationale productketen(s) waarin zij werken?

En hoe kunnen zij bijdragen aan de lokale economie van ontwikkelingslanden? '

Duurzaam ondernemen uit en thuis' helpt bedrijven bij het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. Het richt zich vooral op ondernemingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen voor hun internationale bedrijfsactiviteiten, maar niet precies weten hoe. Voor hen bevat dit boek concrete handvatten, stappenplannen en praktische voorbeelden.

Deze zijn gebaseerd op de bedrijfservaringen van twintig uiteenlopende, grote en kleine bedrijven die hebben deel genomen aan het programma

'Duurzaam ondernemen in internationale context' van MVO Nederland.

Inhoudsopgave

1 Samenvatting: de belangrijkste tien praktijkervaringen

2 Achtergronden en doel van het boek 2.1 Voor wie is dit boek bestemd? 2.2 Het programma 'Duurzaam ondernemen in internationale context' 2.3 Doel van het boek

3 Toepassing van internationale gedragsregels 163.1 Woud van internationale gedragsregels 3.2 Plan van aanpak 3.3 Toepassing van internationale gedragsregels bij Fugro, Friesland Foods, Royal Haskoning en Koninklijke Wessanen 3.4 Praktijkervaringen samengevat

4 Spanningsveld tussen naleving van internationale gedragsregels en lokale omstandigheden 4.1 Laveren tussen twee uitersten 4.2 Mensenrechtenbeleid: Shell als voorbeeld 4.3 Integriteitsbeleid: Heineken als voorbeeld 4.4 Milieubeleid: Thermphos als voorbeeld 4.5 Praktijkervaringen samengevat

5 Duurzaam ondernemen in verschillende politieke culturen 5.1 Landenspecifieke kenmerken 5.2 Landenspecifieke invulling van duurzaam ondernemen: China en Brazilië als voorbeeld 5.3 Duurzaam ondernemen in verschillende landen: ABN-Amro, Pentascope en Koninklijke Houthandel Wijma als voorbeeld 5.4 Praktijkervaringen samengevat

6 Ketenverantwoordelijkheid in internationaal verband 6.1 Internationalisering van productketens 6.2 Stappenplan voor internationale ketenverantwoordelijkheid 6.3 Toelichting op het stappenplan aan de hand van ervaringen bij grote bedrijven en het Midden en Klein Bedrijf (MKB) 6.4 Praktijkervaringen samengevat

7 Bijdrage van internationale bedrijven aan de lokale economie van ontwikkelingslanden 7.1 Maatschappelijke effecten van buitenlandse investeringen 7.2 Visies vanuit de theorie. 7.3 Visies vanuit de praktijk 7.4 Praktijkervaringen samengevat

8 Vooruitblik: toekomst van duurzaam ondernemen in internationaal verband 8.1 Er is niet één toekomst 8.2 Vier wereldbeelden 8.3 Consequenties voor duurzaam ondernemen in internationaal verband 8.4 Praktijkervaringen samengevat

Bijlage 1 De belangrijkste richtlijnen en standaarden voor internationaal duurzaam ondernemen