Duurzaam ondernemen : Maatschappelijk Verantwoord Handelen

Herman Siebens

overzicht

Dit boek, dat een grondige herwerking is van Zakenethiek, biedt een praktische handleiding om die balans tussen ondernemen en ethisch handelen op een werkbare manier in de eigen organisatie binnen te brengen.
 9789044126112 /  Garant /  1ste editie /  168p. /  pb / 

Duurzaam ondernemen : Maatschappelijk Verantwoord Handelen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De combinatie van vruchtbaar ondernemen en het werken aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid lijkt niet altijd voor de hand te liggen. Optimaal winst nastreven vergt immers een zekere rechtlijnigheid die geen of weinig oog heeft voor wat zich buiten dat doel bevindt.

Binnen de maatschappelijke en ecologische realiteit is een dergelijke blindheid voor ethiek uit den boze. Van ondernemers en zakenmensen in de profit- en non-profit-sector wordt steeds meer verwacht dat zij een goede balans tussen beide factoren vinden. Ze moeten daarbij aandacht besteden aan integriteit, corporate social responsibility, spiritueel leiderschap, stakeholderdialoog, ethisch leiderschap, sociale contracten enz.

Een dergelijke bedrijfsethiek is goed voor het imago van het bedrijf, maar een goed imago is ook snel verspeeld. De vraag is daarom: hoe vat men zoiets precies aan en hoe zorgt men ervoor dat er geen fouten gemaakt worden.

Dit boek, dat een grondige herwerking is van Zakenethiek, biedt een praktische handleiding om die balans tussen ondernemen en ethisch handelen op een werkbare manier in de eigen organisatie binnen te brengen. Het reikt de nodige inzichten, een framework en een werkmethode aan om ethische problemen in het dagelijkse beroeps- en bedrijfsleven snel, efficiënt en adequaat aan te pakken.

Het boek is bestemd voor bedrijfsleiders en werknemers, in alle sectoren en alle soorten organisaties. Uit de inhoud: Volledige inhoudsopgave

Over de auteur :

Herman Siebens is directeur van het Koninklijk Technisch Atheneum Wemmel en vice-president van AEHT - Association Européenne des écoles d’Hôtellerie et de Tourisme.