Werken aan de Weconomy - Duurzaamheid coöperatief organiseren

Jan Jonker

overzicht

Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het 'oude denken'. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in 'Werken aan de Weconomy'. POD
 9789013109375 /  Kluwer /  2013 /  1ste editie /  288p. /  pb / 

Werken aan de Weconomy - Duurzaamheid coöperatief organiseren

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het 'oude denken'. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid.

Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in 'Werken aan de Weconomy'.

Circulaire vormen gaan uit van meervoudige waardecreatie en verbondenheid, houdbaarheid en hebben leefbaarheid als doel. Dat leidt op termijn tot het coöperatief organiseren van duurzaamheid. De uitdaging is hoe we die nieuwe concepten nu gaan ontwikkelen en organiseren, want duurzaamheid vraagt om andere organisatieconcepten. Nieuwe concepten over hoe we waarde organiseren. Zo wordt afval voedsel. Rioolwater de nieuwe bron van inkomsten.

Dit boek laat zien hoe dit nieuwe denken op verschillende manieren vorm krijgt in de praktijk, aangevuld met inspirerende ideeën. Hoe mensen daar in hun omgeving en hun werk mee bezig zijn. Een serie speciale bijdragen bouwt een beeld op van die praktijk.

Geschreven van binnenuit, door de betrokkenen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf - Marjan Minnesma

Deel 1: Inspirerende denkbeelden

1. Inleiding: werken aan de WEconomy - Jan Jonker, Jan Oosting en Herman Verhagen 1.1 Werken aan de WEconomy 1.2 Anders kijken 1.3 Anders organiseren 1.4 Onderweg naar een circulaire economie 1.5 Delen is het nieuwe vermenigvuldigen 1.6 Van een Iconomy naar WEconomy 1.7 Verantwoording

2. De circulaire economie komt eraan! Een routekaart voor transformatie van de 'maakindustrie' - Michel Schuurman 2.1 De circulaire economie: niet 'als' maar 'wanneer?' 2.2 Routekaart naar de circulaire economie 2.3 Tot besluit

3. Duurzaamheid bekeken vanuit een samenwerkingsperspectief - Edwin Kaats 3.1 Inleiding 3.2 Invalshoeken bij het kijken naar samenwerkingsprocessen 3.3 Principes voor een kansrijk samenwerkingsproces voor duurzaamheid 3.4 Per saldo: duurzaam organiseren vanuit samenwerkingsperspectief

4. De mier, het nest en de verandering. Natuurlijke visies op duurzaamheid - Richard Kok en Jan Jonker 4.1 Natuurlijke systemen en duurzaamheid 4.2 Aanknopingspunten voor de duurzaamheidsopgave 4.3. Toepassing in complexe maatschappelijke processen 4.4 Gij zult groeien 4.5 Oplossingsrichtingen 4.6 Reflectie

5. Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties - Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers 5.1. Groeiende noodzaak voor fundamentele vernieuwing 5.2 Radicale vernieuwing vergt meer dan technischinnovatievermogen alleen 5.3 De resultaten 5.4 Conclusies

Deel 2: Nieuwe praktijken 6. Duurzame energie van en voor Apeldoorn. Van idee(alist) naar waarmaken - Marleen Kwast

6.1 De start: ons idee 6.2 De verkenning: werken aan stevigheid 6.3 Kwartier maken: vertalen naar een businessplan 6.4 Reflectie: wat gaat goed, wat kan beter?

7. Duurzaam verbinden: op zoek naar samenspel - Jos van der Schot en Moniek Kamm 7.1 Op zoek naar de Renkumse burger 7.2 Nieuwe rolverdeling 7.3 Energieke verbinding 7.4 Energieke verbinding in de praktijk 7.5 Verbindt eer ge begint

8. Natuurlijk organiseren. Duurzaam ontwikkelen tussen de instituties door - Derk Hueting en Eddy De Seranno 8.1 Natuurlijk organiseren? 8.2 Natuurlijk Zeeland 8.3 Breda DuurSaam 8.4 Concrete gebeurtenissen 8.5 So far, so good? 8.6 Tot besluit

9. Grenzeloos werken leidt tot grenzeloze ambities. Een praktijkcasus over vergaande samenwerking in duurzaam bouwen - Cécile van Oppen en Koen Eising 9.1 Grenzeloos werken leidt tot grenzeloze ambities 9.2 Ketensamenwerking: wat is daar vernieuwend aan? 9.3 Het belang van een geïntegreerde benadering 9.4 Casus: innovatief aanbesteden bij Liander 9.5 Synergetische resultaten 9.6 Samenwerking loont

10. Duurzaam innoveren door te inspireren en te accelereren - Geanne van Arkel en Jan Jonker 10.1 De kracht van een uitdagende visie 10.2 Strategisch denken over duurzaamheid 10.3 Meervoudige winst door duurzaamheid 10.4 Radicale producttransparantie als instrument 10.5 Levenscyclusanalyse als katalysator 10.6 Inspireren en innoveren in de praktijk 10.7 Het systeem in beweging brengen

Deel 3: Werken aan verandering

11. Meshworking: samenwerken aan doorbraken richting een duurzame wereld. Creëren van coherentie en opschaling in een rijke diversiteit aan initiatieven - Anne-Marie Voorhoeve, Peter Merry en Ard Hordijk 11.1 Behoefte 11.2 Concept Meshworking 11.3 Toepassing van Meshworking 11.4 Principes van Meshworking 11.5 Resultaten en geleerde lessen 11.6 Vervolg: Meshwork voor een circulaire economie

12. Duurzaam ondernemen met strategisch competentiedenken. Een open-systeembenadering voor continue waardecreatie en waardedistributie - Arjan Vernhout 12.1 Inleiding in strategisch competentiedenken 12.2 De onderneming als open en doelzoekend systeem 12.3 Managen van vijf vormen van organisatorische competentie 12.4 Kernprocessen van waardecreatie en waardedistributie 12.5 Tot besluit

13. De kracht van innovatief leiderschap. Met lef en geduld mensen verbinden en duurzaam innoveren - Kees van Kaam 13.1 Leiderschap en innovatie gaan samen, maar niet vanzelf 13.2 Leiderschap en innovatie, hindernissen en uitdagingen 13.3 Leiderschap in de praktijk, vandaag en morgen 13.4 Innovatie van leiderschap 13.5 Creatie van de gewenste toekomst 13.6 Duurzaam denken, doen en organiseren

14. Succesvolle duurzaamheid vraagt om verdiepen van verbindingen - Joyce Ronda, Marjolein Hins, Lars Tjoeng, Marc Wervelman, Wibowo Rimbawan, Walter van Krieken, Wouter van der Veer en Hans Kooistra (de 'sociale innovatiegroep') 14.1 Een kader voor duurzaam doen? 14.2 Mogelijkheden en belemmeringen voor succesvolle duurzaamheid 14.3 Fundamenten van duurzaam doen 14.4 De hoogste versnelling 14.5 Het doen verbinden

15. Transities naar de WEconomy. Zeven principes om te werken aan de WEconomy - Jan Jonker en Jos Reinhoudt 15.1 Inleiding 15.2 De uitdagingen van duurzaamheid 15.3 Zeven principes als ondersteuning van transitie 15.4 Mechanismen voor transitie 15.5 Epiloog: laveren tussen droom en daad

Literatuur

Over de auteurs

Overzicht figuren en tabellen

Over de auteur :