Duurzaam ondernemen waarmaken - Het bedrijfskundig perspectief

Rob van Tilburg - Rob van Tulder - Maria Francken - Andrea da Rosa

overzicht

Duurzaam ondernemen biedt grote kansen. En het wordt steeds meer een randvoorwaarde voor overleven. Grote uitdagingen als grondstoffenschaarste, minder biodiversiteit, armoede en vergrijzing hebben steeds meer invloed op het succes en de continuĆÆteit van ondernemingen.
 9789023250319 /  Van Gorcum /  2012 /  1ste editie /  344p. /  Van Gorcum / 

Duurzaam ondernemen waarmaken - Het bedrijfskundig perspectief

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Duurzaam ondernemen biedt grote kansen. En het wordt steeds meer een randvoorwaarde voor overleven. Grote uitdagingen als grondstoffenschaarste, minder biodiversiteit, armoede en vergrijzing hebben steeds meer invloed op het succes en de continuïteit van ondernemingen. Zij moeten duurzaamheid daarom daadwerkelijk inbedden in hun organisatie.

Dat is geen eenvoudige opgave. De zee van verandering waar ondernemingen op varen is grilllig en de wind verandert regelmatig van richting. De voortdurende uitwisseling van informatie via sociale media versnelt die veranderingen. Consumenten worden mondiger, maar zijn lang niet altijd duidelijk in hun voorkeuren. Investeerders herkennen de risico's en kansen van duurzaamheid en maatschappelijke organisaties volgen bedrijven kritisch, maar hebben ook moeite om dit op een constructieve manier te doen.

Hoe koers te houden in deze voortdurend veranderende ondernemingscontext? Hoe kan duurzaamheid beklijven? Hoe komt een onderneming voorbij kritische kantelpunten? Duurzaam ondernemen waarmaken analyseert en illustreert hoe twintig vooraanstaande Nederlandse bedrijven omgaan met deze strategische uitdaging.

Het schetst de verschillende fasen van duurzaam ondernemen die ze hebben doorlopen. Soms gestaag en planmatig, soms snel en schoksgewijs. Soms alleen, steeds meer in samenspraak met stakeholders. Daarmee biedt het vanuit bedrijfskundig perspectief inzicht in welke interventies blijken te werken om duurzaamheid meer waard te laten zijn voor de organisatie.

De auteurs identificeren kantelpunten en bieden inzichten en handvatten die elke onderneming helpen om duurzaam ondernemen waar te maken. Onmisbaar voor de manager die wil weten welke stappen de onderneming verder kunnen helpen om koers te zetten naar volledige duurzaamheid.

Inhoudsopgave

Voorwoord (door Pieter Winsemius)

Ten geleide

Samenvatting

1. Inleiding 1.1 Introductie 1.2 Benaderingswijze 1.3 Opbouw van dit boek

2. Duiding van duurzaam ondernemen 2.1 Definiëring van duurzaam ondernemen: waar praten we over? 2.2 Weg van de vrijblijvendheid: de urgentie 2.3 Betekenis voor ondernemingen 2.4 Issues 2.5 En dus

3. Argumentatie voor duurzaam ondernemen en de stand van de wetenschap 3.1 Introductie 3.2 Vier typen 'businesscases' voor duurzaamheid 3.3 Rol van verdienmodellen 3.4 De zoektocht naar kantelpunten 3.5 De waarde van duurzaamheid vanuit financieel management 3.6 De waarde van duurzaamheid vanuit marketing en verkoop 3.7 Waarde voor personeelsbeleid (hrm) 3.8 Waarde voor inkoopbeleid en ketenmanagement 3.9 Waarde voor operationsmanagement 3.10 Waarde voor reputatiemanagement en het imago 3.11 Waarde voor innovatie (r&d) 3.12 Waarde voor general management en strategisch management 3.13 Conclusie: de stand van zaken

4. Ontwikkelingsmodel duurzaam ondernemen 4.1 Inleiding 4.2 Ontwikkelingsmodel duurzaam ondernemen 4.3 De vier archetypen 4.4 Faseovergangen en kantelpunten 4.5 Belangrijkste transitie-uitdagingen 4.6 Het model samengevat

5. Duurzaam ondernemen in samenspraak: het toenemende belang van stakeholders 5.1 Inleiding: twee scholen 5.2 Categorieën stakeholders 5.3 Redenen om te ondernemen met geëngageerde stakeholders 5.4 Het bepalen en prioriteren van issues 5.5 Vormen en middelen van dialoog 5.6 Een steeds complexer speelveld 5.7 Conclusie: timing en afstemming

6. In beweging, vertrek uit de inactieve fase 6.1 De status quo 6.2 Naar een reactieve houding: de wake-upcall 6.3 Uit de inactieve fase: condities en interventies

7. Van reactief richting actief 7.1 Actie en reactie 7.2 Doorgroei in de reactieve fase 7.3 Verlaten van de reactieve fase 7.4 Samenvattende condities en interventies voor doorgroei naar de actieve fase

8. Ontwikkelen naar de proactieve fase 8.1 Bewegen door de actieve fase 8.2 Doorgroei naar de proactieve fase 8.3 Samenvattende condities en interventies voor doorgroei naar de proactieve fase

9. Terug naar de toekomst Dankwoord

Bijlage 1 Gouden tips

Bijlage 2 In welke fase zit uw bedrijf

Bijlage 3 Gesprekspartners onderzochte bedrijven

Over de auteurs

Geraadpleegde literatuur

Register

Stichting Management Studies (SMS)

Eerder verschenen uitgaven SMS