Beste klanten, wij zijn op vakantie tot eind september, dat wil zeggen dat de bestellingen pas worden uitgeleverd vanaf eind september.

Alle tijd van de wereld

Ilse Cornu - Hilde Pex

overzicht

Alle tijd van de wereld is geschreven vanuit een christelijke invalshoek en met een hoopvol perspectief. Vele mensen, jong en oud, gelovig, ongelovig of zoekend, kunnen baat hebben bij dit boek. De zoektocht naar een goede en heilzame omgang met tijd, is immers universeel.
 9789463370844 /  Pelckmans Pro /  2017 /  1ste editie /  200p. /  pb / 

Alle tijd van de wereld

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op eigen ritme te beleven.

Dit boek wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij ondersteunen. Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk uitdiept. Daarna volgt een korte, uit het leven gegrepen getuigenis. Ten slotte vindt de lezer aanzetten om verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan. Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije tijd, tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen.

Alle tijd van de wereld is een boek voor op de salontafel of het nachtkastje, om regelmatig ter hand te nemen om een stukje te lezen en erover met elkaar in gesprek te gaan. Het is een boek dat uitnodigt om elke tijd – ongeacht de levensfase – te beschouwen als een geschenk en een mogelijkheid om de tijd samen intenser en rijker te beleven.

Alle tijd van de wereld is geschreven vanuit een christelijke invalshoek en met een hoopvol perspectief. Vele mensen, jong en oud, gelovig, ongelovig of zoekend, kunnen baat hebben bij dit boek. De zoektocht naar een goede en heilzame omgang met tijd, is immers universeel.

Over de auteurs :

Ilse Cornu is theologe en docente ethiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Ze is coördinator van vzw ZinVinding en eindredactrice van MagaZijn.

Hilde Pex is coördinator van vzw Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, die vanuit een christelijke inspiratie begeleiding en ondersteuning geeft bij pastoraat en vormingswerk in verband met gezinsthema’s.