Handboek Corporate Governance

Stefan Peij (Red)

overzicht

Deze geheel herziene editie van het Handboek Corporate Governance geeft nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance en goed bestuur en toezicht. Tegenwoordig streven bedrijven en instellingen naar het creëren van waarde op de lange termijn voor alle belanghebbenden. Het bestuur en de raad van commissarissen moeten deskundig en geschikt zijn voor hun taak, vertonen passend gedrag en nemen risico’s die passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.

Deze uitgangspunten worden concreet uitgewerkt door de zeventien auteurs van deze zesde editie van het Handboek Corporate Governance. Aan de hand van het ‘nine box model’ wordt de lezer meegenomen naar de economische, juridische, strategische, operationele en gedragskundige aspecten van corporate governance. Dit boek helpt eenieder die te maken heeft met de onderwerpen governance, bestuur en toezicht de ontwikkelingen van binnenuit te begrijpen en op de eigen situatie toe te passen.

"Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance."
Inhoudsopgave
Ten geleide
Dr. S.C. Peij

1 Inleiding: ontwikkelingen in boardroom en maatschappij
Dr. S.C. Peij

Deel I Strategische aspecten van corporate governance

2 Context: corporate governance in historisch perspectief
Dr. P. Frentrop
3 Context: corporate governance in internationaal perspectief
Dr. G.F. Maassen
4 De optimale samenstelling van de raad van commissarissen
Prof. dr. M. Lückerath en dr. S.C. Peij

Deel II Operationele aspecten van corporate governance

5 Financiën en financiering: veranderingen in de rol en positie van de aandeelhouder
Drs. R. Munsters en drs. R. Abma
6 Corporate governance vanuit gedragskundig perspectief: boardroom dynamics
Dr. S.C. Peij en mr. M. de Gaay Fortman
7 De rol en positie van de company secretary bij realisatie van good governance
Mr. drs. N.P.J. Weeda
8 Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap
Mr. drs. A. Hol

Deel III ‘In control’

9 Corporate governance vanuit juridisch perspectief: wetten, codes, compliance en aansprakelijkheid
Mr. H. Reumkens
10 Corporate governance vanuit economisch perspectief: interne en externe beheersingsmechanismen
Dr. K. van Veen, dr. Th. Postma, prof. dr. N. Hermes en prof. dr. H. van Ees
11 De rol en positie van de auditcommissie en de accountant
Prof. dr. A. de Bos RA en drs. M. de Jong RA

Concluderend

12 Toekomstschets: governance in een geglobaliseerde wereld
Prof. dr. J. Koelewijn

Literatuur
Trefwoordenregister
Curricula vitae auteurs

 9789462762657 /  Vakmedianet /  2018 /  6de editie /  380p. /  pb / 

Handboek Corporate Governance

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Deze geheel herziene editie van het Handboek Corporate Governance geeft nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance en goed bestuur en toezicht. Tegenwoordig streven bedrijven en instellingen naar het creëren van waarde op de lange termijn voor alle belanghebbenden. Het bestuur en de raad van commissarissen moeten deskundig en geschikt zijn voor hun taak, vertonen passend gedrag en nemen risico’s die passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid. Deze uitgangspunten worden concreet uitgewerkt door de zeventien auteurs van deze zesde editie van het Handboek Corporate Governance. Aan de hand van het ‘nine box model’ wordt de lezer meegenomen naar de economische, juridische, strategische, operationele en gedragskundige aspecten van corporate governance. Dit boek helpt eenieder die te maken heeft met de onderwerpen governance, bestuur en toezicht de ontwikkelingen van binnenuit te begrijpen en op de eigen situatie toe te passen. "Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance." Inhoudsopgave Ten geleide Dr. S.C. Peij 1 Inleiding: ontwikkelingen in boardroom en maatschappij Dr. S.C. Peij Deel I Strategische aspecten van corporate governance 2 Context: corporate governance in historisch perspectief Dr. P. Frentrop 3 Context: corporate governance in internationaal perspectief Dr. G.F. Maassen 4 De optimale samenstelling van de raad van commissarissen Prof. dr. M. Lückerath en dr. S.C. Peij Deel II Operationele aspecten van corporate governance 5 Financiën en financiering: veranderingen in de rol en positie van de aandeelhouder Drs. R. Munsters en drs. R. Abma 6 Corporate governance vanuit gedragskundig perspectief: boardroom dynamics Dr. S.C. Peij en mr. M. de Gaay Fortman 7 De rol en positie van de company secretary bij realisatie van good governance Mr. drs. N.P.J. Weeda 8 Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap Mr. drs. A. Hol Deel III ‘In control’ 9 Corporate governance vanuit juridisch perspectief: wetten, codes, compliance en aansprakelijkheid Mr. H. Reumkens 10 Corporate governance vanuit economisch perspectief: interne en externe beheersingsmechanismen Dr. K. van Veen, dr. Th. Postma, prof. dr. N. Hermes en prof. dr. H. van Ees 11 De rol en positie van de auditcommissie en de accountant Prof. dr. A. de Bos RA en drs. M. de Jong RA Concluderend 12 Toekomstschets: governance in een geglobaliseerde wereld Prof. dr. J. Koelewijn Literatuur Trefwoordenregister Curricula vitae auteurs