Scheppende overgave : Naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit

Ria Weyens - Diet van Borselen

overzicht

Hoe kunnen we spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid verbinden? De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding begon jaren geleden. Diet van Borselen werkte toen in Nederland bij de veiligheidsdienst binnen de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede oprichtster van een christelijk klooster in Zuid-India.
 9789076671857 /  Carmelitana /  2013 /  1ste editie /  167p. /  pb / 

Scheppende overgave : Naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Hoe kunnen we spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid verbinden?

De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding begon jaren geleden. Diet van Borselen werkte toen in Nederland bij de veiligheidsdienst binnen de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede oprichtster van een christelijk klooster in Zuid-India.

In deze verschillende leefwerelden groeide een gelijksoortig verlangen. Voor Diet was het een verlangen naar eenvoud, een zoeken naar iets wat blijvend en verbindend is in deze complexe en gefragmenteerde wereld. Voor Ria was het een verlangen om de rust en de kracht van het innerlijk leven ook buiten de kloostermuren te beleven en door te geven. Toen zij elkaar voor het eerst ontmoetten, was er meteen herkenning, alsof ze naar hetzelfde keken maar vanuit twee verschillende richtingen.

Terwijl Diet zich afvroeg: ‘Hoe kan ik in de hectiek van de wereld verbinding leggen met de Essentie?’, vroeg Ria zich af: ‘Hoe kan ik vanuit de Essentie in de hectiek van de wereld staan?’ Over hun zoektocht en de visie die daaruit ontstaan is, gaat dit boek. Het is een hoopvolle en uitdagende visie waarin de scheppende overgave beschreven wordt als bron van creativiteit en maatschappelijke dienstbaarheid.

In dit boek worden universele inzichten uit religieuze tradities aangereikt in combinatie met persoonlijke ervaringen en praktische handreikingen.

Vanuit hun centrum, het Minnehof in het Begijnhof van Brugge, zetten de auteurs nu hun zoektocht voort, samen met anderen. Naast het aanbieden van workshops, trainingen en coaching, faciliteren zij een netwerk van maatschappelijke pioniers. In dit netwerk inspireren tochtgenoten elkaar om vanuit de kracht van de Essentie maatschappelijk betrokken te zijn.