De maanden april en mei zijn we afwezig en kunnen er geen bestellingen uitgeleverd worden.

101 Managementkengetallen : De belangrijkste prestatie-indicatoren

Thuis Peter - Mulders Marijn

overzicht

'101 managementkengetallen' geeft een overzicht van kritieke prestatie-indicatoren, waarmee inzicht wordt verkregen in de prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de organisatie. '101 managementkengetallen' biedt een beknopt en toegankelijk hulpmiddel bij het eigen maken van leerstof over prestatie-indicatoren en bij het maken van analyses voor praktijkopdrachten. De kengetallen worden vanuit herkenbare praktijksituaties beschreven en verder toegelicht.
 9789001821180 /  Noordhoff /  2013 /  2de editie /  348p. /  pb / 

101 Managementkengetallen : De belangrijkste prestatie-indicatoren

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

'101 managementkengetallen' geeft een overzicht van kritieke prestatie-indicatoren, waarmee inzicht wordt verkregen in de prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de organisatie. '101 managementkengetallen' biedt een beknopt en toegankelijk hulpmiddel bij het eigen maken van leerstof over prestatie-indicatoren en bij het maken van analyses voor praktijkopdrachten.

De kengetallen worden vanuit herkenbare praktijksituaties beschreven en verder toegelicht. Vervolgens wordt de berekening uitgewerkt en wordt de betekenis van het kengetal besproken alsmede de factoren waardoor zij wordt be·invloed. Ten slotte wordt aangegeven welke acties genomen kunnen worden om het kengetal te beïnvloeden.

Het boek bevat kengetallen uit de volgende disciplines:

- Strategie

- Marketing

- Verkoop

·Inkoop

- Planning

- Productie & onderhoud

- Kwaliteit

- Distributie & logistiek

- Research & development

- Financiën

- Personeel & organisatie

- Informatie- en communicatietechnologie

- Communicatie

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De kengetallen zijn geordend naar de vier perspectieven van de Balanced Scorecard: Financieel perspectief, Innovatie- en leerperspectief, Intern perspectief en Klant- en omgevingsperspectief.

De verschillende indexen waarmee een kengetal gezocht kan worden, maken '101 managementkengetallen' tot een zeer toegankelijk naslagwerk.

Website: - handige tools voor het berekenen van kengetallen - cases om de kengetallen toe te passen - slimme zoekfunctie - ondersteunend materiaal voor docenten Inhoudsopgave Hoe gebruik ik 101 Managementkengetallen? Managementkengetallen uitgelicht Index 101 kengetallen ingedeeld naar perspectief en discipline

Financieel perspectief

1. Koers-winstverhouding (price earnings ratio)

2. Pay-out ratio

3. Winst per aandeel

4. Brutowinstmarge

5. Nettowinstmarge (net profit margin)

6. Afzet

7. Omzet

8. Marktaandeel

9. Productiviteit

10. Rentabiliteit eigen vermogen (return on equity)

11. Rentabiliteit totale vermogen (return on total assets)

12. Cashflow ratio I (Schuldenlastdekkingsgetal)

13. Cashflow ratio II

14. Debt ratio

15. Interestdekkingsgetal (times interest earned)

16. Solvabiliteitsratio I 1

7. Solvabiliteitsratio II

18. Current ratio

19. Quick ratio (acid test)

20. Nettowerkkapitaal / balanstotaal (net working capital tototal assets)

21. Nettowerkkapitaal / omzet (net working capital to net turnover)

22. Omloopsnelheid & omlooptijd totale vermogen

23. Omloopsnelheid & omlooptijd vaste activa

24. Omloopsnelheid & omlooptijd voorraden

25. Omloopsnelheid & omlooptijd crediteuren

26. Omloopsnelheid & omlooptijd debiteuren Intern perspectief

27. Bezoekers website

28. Bezoekresultaat vertegenwoordigers

29. Resultaat top 10-klanten

30. Inkoopwaarde

31. Spoedopdrachten

32. Bezettingsgraad

33. Omsteltijd

34. Onderhoudskosten

35. Productie per medewerker

36. Stilstand en overall equipment effectiveness

37. Output per medewerker

38. Overuren door ongevallen

39. Veiligheidsstandaarden

40. Resultaat kwaliteitsideeën medewerkers

41. Foutenpercentage

42. Ongevallenfactor

43. Doorlooptijd

44. Downtime ICT-systemen

45. ICT-uitgaven

46. Kosten computergebruik (total cost of ownership)

47. Storingsmeldingen bij helpdesk

48. Span of control (spanwijdte)

49. Depth of control (spandiepte)

50. Instroom en uitstroom personeel

51. Leeftijd personeel

52. Medewerkerstevredenheid

53. Overhead personeel

54. Personeelskosten

55. Ziekteverzuim

56. Functioneringsgesprekken

57. Niet-ingevulde vacatures

58. Flexibele schil

59. Opgespaarde verlofdagen

60. Bekendheid medewerkers met strategie

61. Veiligheidsbescherming personeel (personal protection equipment)

62. Kosten gezondheid en veiligheid Klant- en omgevingsperspectief

63. Klout-score

64. Retweets

65. Leesbaarheid (flesh reading ease)

66. Kosten per internetklik

67. Website bounce rate

68. Webconversieratio

69. Waarde per websitebezoeker

70. Webdoorklikratio

71. Concurrentiekracht

72. Klantloyaliteit

73. Klant- en testoordelen

74. Naambekendheid

75. Penetratiegraad

76. Nee-verkopen

77. Retouren

78. Succesvolle offertes

79. Belasting van het milieu

80. Hergebruik

81. Klachten

82. Lead time

83. Leverbetrouwbaarheid

84. Transportaccuratesse

85. Verhouding man/vrouw personeel

86. Herkomst werknemers

87. CO2-voetafdruk

88. Water footprint (waterverbruik)

89. Energieverbruik

90. Energie-efficiency

91. Ketenkilometers (supply chain miles)

92. Zelf opgewekte energie

93. Afvalkosten

94. Topinkomens Innovatie- en leerperspectief

95. Nieuwe producten

96. Nieuwe producten per tijdeenheid

97. Patenten

98. R&D-budget

99. Time to market

100. Interne opwaartse doorstroom personeel

101. Trainingsfrequentie personeel

Literatuurlijst

Overzicht met 250 extra kengetallen

Register