Floreren als professional : werken vanuit een dynamisch perspectief

Carolien de Monchy

overzicht

"Floreren als professional" biedt een doorkijk op de verschillende opvattingen over professioneel handelen. De tijd is voorbij dat "professionaliteit" een vaststaand begrip is: professionals hebben met verschillende verwachtingen te maken van vakgenoten, klanten en de collega's in de eigen organisatie.
 9789023244332 /  Van Gorcum /  2008 /  146p. /  pb / 

Floreren als professional : werken vanuit een dynamisch perspectief

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Er is bijzonder veel literatuur over management en leiderschap, maar nog erg weinig literatuur over vragen als: 'wat is professioneel handelen' en 'hoe word ik een goede professional?' Dit boek voorziet in die leemte. 'Floreren als professional' biedt een doorkijk op de verschillende opvattingen over professioneel handelen. De tijd is voorbij dat 'professionaliteit' een vaststaand begrip is: professionals hebben met verschillende verwachtingen te maken van vakgenoten, klanten en de collega’s in de eigen organisatie. De vele praktijkverhalen van professionals illustreren de dilemma’s en de mogelijkheden in het dagelijks werk.

Dit boek laat zien hoe conflicterende opvattingen een constructieve kracht kunnen zijn. Net zoals je met een goede kaart handige weggetjes en doorsteekjes kunt vinden. Met de praktische adviezen kunnen professionals ervoor zorgen meer invloed op hun omgeving te krijgen en hun werk boeiender maken. Dat zijn belangrijke pijlers om te floreren in uw werk.

Het boek is geschreven voor een brede doelgroep. In de eerste plaats de professionals zelf, mensen die met kennis toepassen hun werk doen. Je vindt kenniswerkers in functies als consultant, jurist, docent, beleidsmedewerker, stafmedewerker, projectleider, specialist, adviseur, (para)medicus, trainer of interim-manager. Het boek is ook bedoeld voor aankomende professionals, studenten in (post)doctorale en (post)-hbo opleidingen. Daarnaast is het boek interessant voor managers in kennisintensieve organisaties en anderen die professionals begeleiden, zoals HRD-functionarissen en coaches.

'Ik vind dit een aardig en interessant boek, eenvoudig en beknopt geschreven, dat de kennis over professionals handzaam op een rij zet, zonder te lang en breedvoerig te worden.' Dr. Paul Breman, senior organisatieadviseur bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en lector Organiseren van Innovatie bij de Hogeschool Utrecht.

'Dit boek helpt de fase van professionaliteit in je huidige situatie te begrijpen en geeft aan hoe deze kan verbeteren door juist te handelen. Door de combinatie van praktijkvoorbeelden en theoretische onderbouwing geeft het boek een realistisch beeld en de bevestiging dat je niet de enige bent die zo’n situatie meemaakt.' Marcel Baron, senior marketing manager, innovative marketing, IBM

'Het boek pakt verschillende invalshoeken bij elkaar en dat heb ik tot nu toe niet zo gevonden in andere boeken. Wat ik ook prettig vind, is dat het makkelijk leest en mij uitdaagt om zelf na te denken. Dat maakt dat ik het boek van harte kan aanraden.' - Gemma Reith, coach en beleidsmedewerker in de zorg, en docent Haagse Hogeschool

'Waar ik aan dacht na het lezen was dat begrip voor andere standpunten kan leiden tot positieve emoties die niet alleen gedacht worden maar ook gevoeld. En dat dit een persoonlijke verrijking kan zijn. Het proces hoeft volgens mij dus niet altijd tot andere keuzes/handelswijzen te leiden, maar ook tot meer genieten van wat je nu al doet.' - Prof. dr. Arco van de Ven RA, hoogleraar bestuurlijke informatievoorziening Tias Nimbas Business School

'Dit boek geeft professionals een duidelijke beschrijving van hun werksituatie, heel herkenbaar. De schrijver maakt iedere keer heel scherpe analyses van praktijksituaties, knap hoor! Het boek is prettig leesbaar, de zeggingskracht is goed, het biedt stof tot nadenken. Het enige 'minpunt': voor een doorgewinterde professional is het allemaal soms 'te bekend'. Met andere woorden: ik vind dit bij uitstek een boek voor trainingssituaties.' - Chris Maas Geesteranus, 'Vrijwillige professional' IVN Nederland

Inhoudsopgave

Voorwoord Inleiding

1 Een professional ‘by any other name’ 1.1 De ‘oude’ professionals 1.2 De ‘nieuwe’ professionals 1.3 De professional als kenniswerker 1.4 Professionals in organisaties 1.5 Dynamiek in de werkomgeving 1.6 De huidige professionals

2 Zelfstandig maar niet alleen 2.1 Samenwerken met verschillende partijen 2.2 Rollen geven structuur aan werkrelaties 2.3 Perspectieven op het werk 2.4 De macht van het vanzelfsprekende 2.5 Positionering in werkrelaties

3 De professional als deskundige 3.1 Deskundigheid nader belicht 3.2 Kernopvatting: het belang van de kennis 3.3 De expert versus de leek 3.4 Vakbroeders zijn collega’s 3.5 Hoezo organisatie? Het gaat om de individuele expertise 3.6 De ‘deskundige’ professional 3.7 Krachten en tegenkrachten

4 De professional als zakelijke dienstverlener 4.1 Marktdenken voor professionals 4.2 Kernopvatting: het praktisch nut van kennis 4.3 De klant is koning 4.4 Vakbroeders zijn concurrenten 4.5 De organisatie versus de ondernemer 4.6 De ‘ondernemende’ professional 4.7 Krachtenveld rondom het zakelijke perspectief

5 De professional als werknemer 5.1 De relatie werkgever – werknemer 5.2 Kernopvatting: de werkrelatie in stand houden 5.3 Dienstverlener of uitvoerder? 5.4 Samenwerken volgens de regels van het spel 5.5 Voortdurend onderhandelen met de leidinggevende 5.6 De ‘loyale’ professional 5.7 Hoezo professionaliteit?

6 Een dynamisch perspectief op professionaliteit 6.1 Botsende perspectieven 6.2 Traditionele oplossingstrategieën werken niet 6.3 Het ei van Columbus: het dynamisch perspectief 6.4 Balanceren in het dynamisch perspectief 6.5 De kunst van het vragen stellen 6.6 De ‘professionele’ professional in de praktijk

7 Over de grens van bureaucratie 7.1 Twee manieren om in het gareel te lopen 7.2 Grenzen van de stuursystemen bereikt 7.3 Dynamisch sturen 7.4 Drie soorten kennis als bron van stuurinformatie

8 Professionaliteit ontwikkelen 8.1 Verbeteren of vernieuwen? 8.2 Essentiële opvattingen opsporen 8.3 Professionele propeller 8.4 Valkuilen 8.5 Doorsteekjes