Gedragspatronen van personen en organisaties

Rudy Vandamme

overzicht

Gedragspatronen bepalen hoe personen en organisaties hun leven inrichten en vormgeven. Je kunt ze begrijpen en inzetten als bouwstenen van je levensontwerp. Patronen zijn dus geen demonen en ook geen hindernissen: dankzij je patronen kun je constructief bezig zijn en kun je ook anderen helpen meer uit zichzelf, hun leven of hun bedrijf te halen.
 9789043014175 /  Pearson /  2007 /  1ste editie /  224p. /  pb / 

Gedragspatronen van personen en organisaties

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Gedragspatronen bepalen hoe personen en organisaties hun leven inrichten en vormgeven. Je kunt ze begrijpen en inzetten als bouwstenen van je levensontwerp.

Patronen zijn dus geen demonen en ook geen hindernissen: dankzij je patronen kun je constructief bezig zijn en kun je ook anderen helpen meer uit zichzelf, hun leven of hun bedrijf te halen.

- Kunt u uitleggen wie u bent aan de hand van uw kernpatronen?
- Hoe laat u aan een manager zien wat er typisch is aan zijn organisatie?
- Hoe kunt u een hardnekkig patroon in beweging brengen?
- Hoe kunt u meer expertise opbouwen door met patronen te werken?
- Wilt u als coach leren feedback geven op het niveau van patronen?
- Hoe kunt u als recruiter snel patronen in kaart brengen van een kandidaat?
- Wat zijn typische patronen in onze cultuur die we onbewust kopiëren?

Dit handboek voor professionals biedt antwoord op al deze vragen - en meer. Het bevat een systematische uiteenzetting van de patroonbenadering en de filosofie erachter, gelardeerd met voorbeelden uit diverse domeinen. Centraal staat een unieke methode om patronen in kaart te brengen, in te zetten en in beweging te krijgen. De inspirerende visie en de methoden zijn getoetst in de praktijk van coaching, opleiding, relatievorming en management.

Inhoudsopgave

Inleiding
1. een biologisch en antropologisch perspectief
2. deel van een bredere stroming
3. voorlopers binnen de psychologie
4. de doorbraak van 'human resources'
5. een natuurlijke gave
6. patronen als hefboom voor cultuurvernieuwing
7. professionele toepassing van de patroonbenadering
8. Leeswijzer

1 Omschrijvingen
1. etymologie van het begrip 'patroon'
2. Het specifieke van gedragspatronen
3. Het 'patroonmatige' in het functioneren
4. tussen chaos en rigiditeit
5. Gedragspatronen zijn dragers van betekenis

2 Soorten patronen
1. patronen op drie niveaus
2. kernpatronen
3. stampatronen

3 Uitgangspunten
1. Kennistheoretische uitgangspunten
2. Wereldmodel

4 Patronen in kaart brengen
1. ontmoeten
2. observeren
3. vergelijken
1. Het proces van vergelijken
2. De methode om van inhoud naar vorm te gaan
3. De criteria om te vergelijken
4. veralgemeniseren
5. Het patroon in kaart brengen
6. Het verbindende patroon beschrijven
7. toepassing: in rekrutering je kandidaat leren 'kennen'

5 Ontwerpen met patronen
1. profiel van de expert
2. Het humanresourcespatroon
3. toepassing: een benadering ontwerpen met patronen

6 Patronen in beweging brengen
1. aard van een hardnekkig patroon
2. de klassieke aanpak.
3. de paradoxale aanpak
4. de nieuwe traditie
5. besluit

7 Gehelen veranderen met patronen
1. pion met of zonder invloed
2. Gehelen veranderen
3. individu in een netwerk.
4. begeleidingskunde

Tot besluit: Patronologie en levensfilosofie

Bijlage 1 Steekkaart van patronen

Bibliografie

Index