Grondslagen van interculturele communicatie : Studieveld en werkterrein

W A Shahid

overzicht

In 'Grondslagen van interculturele communicatie' wordt naast de culturele verschillen uitgebreid ingegaan op de andere factoren zoals de wederzijdse beeldvorming, de context en de persoonlijke communicatieve vaardigheden.

 9789013041347 /  Kluwer /  2007 /  2de editie /  365p. /  pb / 

Grondslagen van interculturele communicatie : Studieveld en werkterrein

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Enkele gebeurtenissen zoals de aanslagen op 11 september 2001, de moord op Van Gogh en de wijze waarop het integratiedebat is gevoerd, hebben ertoe geleid dat de communicatie tussen de diverse etnische groepen in Nederland niet optimaal verloopt.

Verscheidene opiniemakers spreken meer dan voorheen van 'wij' versus 'zij' en 'onze' culturele waarden versus 'hun' culturele waarden. Hoewel van oudsher bekend is dat culturele verschillen de communicatie beïnvloeden, is interculturele communicatie als studieveld van betrekkelijk recente datum. Onderzoek heeft laten zien dat bij dit type communicatie ook andere factoren een rol spelen.

In 'Grondslagen van interculturele communicatie' wordt naast de culturele verschillen uitgebreid ingegaan op de andere factoren zoals de wederzijdse beeldvorming, de context en de persoonlijke communicatieve vaardigheden. De auteur verdedigt de stelling dat miscommunicatie in zulke ontmoetingen meer wordt veroorzaakt door de fixatie op cultuurverschillen en de wederzijdse vooroordelen dan door de mate waarin culturen daadwerkelijk van elkaar verschillen.

Cultuur wordt in de praktijk maar al te vaak gebruikt als 'zondebok' en als uitsluitingsmechanisme. In dit boek wordt ook geen recept gegeven voor het omgaan met mensen uit andere culturen, maar wordt een pleidooi gehouden voor het benaderen van een ieder als zelfstandig persoon en niet als vertegenwoordiger van de groep waartoe hij of zij behoort of gerekend wordt.

Het benadrukken van overeenkomsten tussen mensen zonder de verschillen te verwaarlozen dient de leidraad te zijn bij interculturele communicatie. Deze uitgave is geschikt voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met andere culturen zoals hulpverleners, beleidsmakers, personeelsfunctionarissen en onderzoekers op dit terrein. Daarnaast is deze uitgave veel gebruikt in het universitaire en hoger beroepsonderwijs.

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 Interculturele communicatie: ontwikkeling en afbakening

1. Interculturele communicatie

Deel 2 Culturele factoren: cultuur en culturele diversiteit

2. Cultuur

3. Cultuur en immigratie

4. Normen, waarden en communicatie

Deel 3 Communicatiefactoren: communicatie en vaardigheden

5. Communicatie

6. Interculturele competentie

7. Taal en communicatie

8. Non-verbale communicatie

Deel 4 Attitudefactoren: attitudes en beeldvorming

9. Sociaal categoriseren en identiteit

10. Beeldvorming

11. Media en beeldvorming

Deel 5 Toepassingsgebieden: interculturele hulpverlening en intercultureel management

12. Interculturele hulpverlening

13. Intercultureel management

Literatuur

Namenregister