Handboek teamcoaching : Helpen zonder bemoeizucht

Martijn Vroemen

overzicht

Over teams en over coaching is al veel geschreven, maar over teamcoaching nog betrekkelijk weinig. Dit Handboek Teamcoaching is voor iedereen die teams begeleidt. Behalve een inspirerend overzicht is het ook een pleidooi voor een minder bemoeizuchtige benadering van teams. Teamcoaches en teamleiders wordt geadviseerd zich helpend op te stellen. Niet afstandelijk, wel terughoudend.
 9789462762152 /  Vakmedianet /  2017 /  1ste editie /  344p. /  pb / 

Handboek teamcoaching : Helpen zonder bemoeizucht

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Over teams en over coaching is al veel geschreven, maar over teamcoaching nog betrekkelijk weinig. Dit Handboek Teamcoaching is voor iedereen die teams begeleidt. Behalve een inspirerend overzicht is het ook een pleidooi voor een minder bemoeizuchtige benadering van teams. Teamcoaches en teamleiders wordt geadviseerd zich helpend op te stellen. Niet afstandelijk, wel terughoudend.

Dit boek bestaat uit twaalf thematische hoofdstukken, beginnend bij de plattegrond van teamcoaching en eindigend bij de persoon van de teamcoach. Daarnaast is er aandacht voor zowel harde als zachte onderwerpen in 60 paragrafen, die min of meer afzonderlijk te lezen zijn. Dit handboek is een compact en toch compleet overzicht van alle thema’s die je tegenkomt bij het begeleiden van teams.

Hoewel Martijn Vroemen in dit boek veel plaats inruimt voor klassieke theorieën en opvattingen, is het toch vooral een neerslag van meer dan twintig jaar ervaring en praktijktheorie. Hij verrast de lezer met eigen modellen en een nieuw vocabulaire. Zoals het Volkstuinteam, het Keuzekruispunt en het Coachwiel.

Het Handboek Teamcoaching is een vervolg en aanvulling op Team op Vleugels, het basisboek voor teams dat in 2009 verscheen.

Inhoudsopgave

Inleiding Haiku Begrippenlijst

I Helpen zonder bemoeizucht

1. Wat een team is en wat de coach doet

2. De teamleider als teamcoach?

3. Het Coachwiel: plattegrond van teamcoaching

4. Bouwstenen: diagnose, interventie en reflectie

5. Tien uitgangspunten bij teamcoaching

II Teamsucces door teamontwikkeling

6. Wat is teamsucces eigenlijk?

7. Collegialiteit in het Volkstuinteam

8. Van T0 naar T1 – Onderlinge verbinding creëren

9. Van T1 naar T2 – Verantwoordelijkheid nemen

10. Van T2 naar T3 – Blind vertrouwen

III Problemen in teams en probleemteams

11. Quickscan voor teams

12. Drie soorten teamproblemen

13. De afgehaakten: onverschilligheid troef

14. De vechters: energie uit conflicten

15. De helden: mooi weer spelen

16. De klagers: op het Keuzekruispunt

IV Modellen en werkvormen gebruiken

17. Het repertoire van de teamcoach

18. Welke modellen en hoe? Tien categorieën

19. Welke werkvormen en hoe? Tien categorieën

20. Het Teamwiel: zes stappen naar teamsucces

21. Intervisie V Systemisch werken en teamrollen

22. Het team als systeem

23. Aan de slag met opstellingen

24. Werken met causale diagrammen

25. Zin en onzin van teamrolmodellen

VI Het team als werkplaats voor verandering

26. Een leerproces scheppen

27. De dialoog faciliteren

28. Omgaan met tegenstelling, dilemma en paradox

29. Weerstand en sabotage hanteren

30. Omgaan met verlies en afscheid

VII Virtuele teams en teamtools online

31. Het einde van het vaste team?

32. Zwermen, hotspots en het team als puntenwolk

33. Het cabineteam als toekomstmodel

34. Coachen van virtuele teams

35. Tools voor het team online

VIII Het team richten en inrichten

36. Grote teams: schillen en federaties

37. Zelfsturing

38. Ruimte door kaders

39. De Doel-Plan Matrix

40. Planmatig werken

IX Afspreken en aanspreken

41. Besluiten nemen

42. De mythe van de harde afspraak

43. De open ruimte vergroten

44. Feedback zonder projecties

45. Aanspreken zonder drama

X Een duik in de onderstroom

46. Onderstroom en groepsdynamiek

47. Inclusie en de behoefte erbij te horen

48. Invloed en de behoefte aan zeggenschap

49. Intimiteit en de behoefte aan kwetsbaarheid

50. Inspiratie en de behoefte aan zingeving

51. Waarnemen en diagnose van de onderstroom

52. Interveniëren en beïnvloeden van de onderstroom

XI De psychologica van groepsgedrag

53. Op zoek naar efficiënte cohesie

54. Elf disfunctionele groepsprocessen

55. Onder de onderstroom: een laag dieper

XII De professionele teamcoach

56. Leren door reflectie in actie

57. Professioneel én persoonlijk

58. Emoties in de groep

59. Rolopvatting, ethiek en professionele trots

60. Werken met visie

Literatuur en bronnen 

Register van onderwerpen en personen

Fotografie

Aanvullend materiaal Team op Vleugels