Het sjoelbak syndroom : De aanpak van werkdruk voor een betere organisatie

Maarten De Winter

overzicht

Het sjoelbaksyndroom introduceert een nieuwe aanpak voor het voorkomen van werkdruk op organisatieniveau: dynamisch capaciteitsmanagement. Basis voor de aanpak is inzicht in de feiten. In veel organisaties ontbreekt het daaraan waardoor het goede gesprek niet plaats kan vinden en keuzes uitblijven.
 9789043021937 /  Pearson /  2011 /  1ste editie /  160p. /  hc / 

Het sjoelbak syndroom : De aanpak van werkdruk voor een betere organisatie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Taken die zich opstapelen, werkdruk die toeneemt, effectiviteit die afneemt. De organisatie en de medewerkers lopen vast, als sjoelstenen in een overvolle sjoelbak. Hoe meer werk, hoe moeizamer de voortgang. Er moet iets gebeuren, maar wat?

Het sjoelbaksyndroom introduceert een nieuwe aanpak voor het voorkomen van werkdruk op organisatieniveau: dynamisch capaciteitsmanagement. Basis voor de aanpak is inzicht in de feiten. In veel organisaties ontbreekt het daaraan waardoor het goede gesprek niet plaats kan vinden en keuzes uitblijven. Door taken met een objectief diagnosemodel in kaart te brengen, wordt inzicht verkregen in de feiten op alle niveaus: medewerkers, projecten, afdelingen en de organisatie als geheel.

Deze feiten vormen de basis voor het verbetertraject. In een context van toenemende onvoorspelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid reikt dit boek nieuwe mogelijkheden aan om de productiviteit en flexibiliteit van de organisatie te verbeteren. Rake casuïstiek vormt de input voor de vertaling naar uw eigen praktijk. Medewerkers en leidinggevenden kunnen de verantwoordelijkheid en afstemming zo versterken, dat hun effectiviteit, creativiteit en samenwerkend vermogen ten volle worden benut. Beter presteren met minder werkdruk kan!

Dit boek is geschreven voor leidinggevenden, managers, adviseurs, bestuurders en voor iedereen die zich betrokken voelt bij het functioneren en verbeteren van kennisintensieve organisaties. Van medewerker tot strategische top.

Over de auteur

Maarten de Winter (1962) is econoom. Hij droeg eindverantwoordelijkheid in het bedrijfsleven en leidde projecten bij de overheid. Sinds 2000 werkt hij met passie als organisatieadviseur. Nu is hij verbonden aan p2.

Inhoud

Voorwoord

1 Inleiding 1.1 De uitdaging van het organiseren 1.2 De tragiek van de huidige dialoog 1.3 Vastgelopen aanpak van werkdruk 1.4 Probleemstelling 1.5 Voor wie is dit boek geschreven? 1.6 Leeswijzer

2 Analyse van de besturingsvraag 2.1 Afhankelijkheden en onvoorspelbaarheid 2.2 Stagnatie als gevolg van resultaatverantwoordelijkheid 2.3 Het sjoelbaksyndroom 2.4 Dwaalsporen 2.5 Verbindend leidinggeven en connectiviteit 2.6 Taken als aangrijpingspunt

3 Dialoog over taken 3.1 Cascade: logistiek perspectief op het takenpakket 3.2 Drie lessen uit theorie en praktijk; drie indicatoren 3.3 De techniek van dynamisch capaciteitsmanagement 3.4 Vertrouwen

4 Borgen in verantwoordelijkheid 4.1 Bottom-up: noodzakelijk, maar niet voldoende 4.2 Strategische aspecten 4.3 Afstemmingscyclus van takenpakketten 4.4 Organisatie-inrichting 4.5 Managementinformatie 4.6 Verantwoordelijkheid naar planningshorizon

5 Ruimte voor verandering 5.1 Een transitie 5.2 Typering van Nederlandse organisaties 5.3 Veranderen: een vlechtwerkopgave 5.4 Beweging creëren

6 Managementsamenvatting 6.1 Besturingsvraagstuk 6.2 Werkdruk als ingang 6.3 Dialoog 6.4 Borgen 6.5 Beweging creëren 6.6 Voor de lezer

Bijlagen 1 Begrippenlijst 2 Literatuurlijst 3 Register van sleutelbegrippen 4 Lijst van figuren en tabellen

Dankwoord

Over de auteur