Het thema centraal : Theorie en praktijk van themagecentreerde interactie

Jeroen Hendriksen - Arjan de Wit

overzicht

Themagecentreerde interactie (TGI) is een methode voor het begeleiden van groepen en teams. De TGI-methode is ontwikkeld door Ruth Cohn. In deze publicatie beschrijven negen auteurs hun praktijkervaringen met TGI in verschillende werksituaties.
 9789024416684 /  Nelissen /  2004 /  1ste editie /  167p. /  pb / 

Het thema centraal : Theorie en praktijk van themagecentreerde interactie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Dit boek vertelt van de praktijk van themagecentreerde interactie.

Belangrijke TGI-thema's zoals het leiden van groepen, het centraal staande thema, het vierfactorenmodel, de dynamische balans, eigen leiderschap en het bekende 'storingen hebben voorrang' worden met behulp van een theoretisch kader door negen auteurs praktijk uitgewerkt. Het werken met dit vierfactorenmodel als drijfveer voor een proces van levend leren is het thema van dit boek.

Tevens wordt in dit boek het begrip groep uitgebreid naar team en organisatie. Het leiderschap zoals dat bij TGI geleerd wordt, is uiterst relevant binnen organisaties in een veranderingsslag. Het boek presenteert in het slothoofdstuk een aantal krachtige kenmerken van TGI.

Het boek is gericht op lezers uit de werkvelden training, advisering en coaching, bedrijfsleven en management, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid, onderwijs en pastoraal werk, therapie en welzijnswerk. Voorwoord Inleiding: TGI doet iets met mensen; mensen doen iets met TGI Jeroen Hendriksen

Inhoudsopgave

1. Levend leren als levensopgave: werken aan authentiek leiderschap Marleen Vangrinsven

2. Flow, schepping en ontdekking - creatieve werkvormen in TGI-programma's Marc Verschueren

3. Oh, wat een zalige vergadering! De bruikbaarheid van TGI bij overlegsituaties Jeroen Hendriksen en Arjan de Wit

4. Wanneer al het bewuste is uitgesproken, kan het nieuwe binnenstromen. Over TGI al methodiek bij intervisie Paul Eylenbosch

5. Het ontwerpen van een TGI-training. Kleine stappen in een verschuivend landschap Ineke van de Braak

6. TGI en leiderschap in organisaties: Richtinggevend kompas voor de manager Monique D'hertefelt

7. Het zuur en het zoet van themagecentreerde interactie. TGI binnen groepssupervisie Theo Middelkoop

8. Subtiele interventies leiden tot generatief leren. TGI binnen competentiegericht leren in het onderwijs Phien Kuiper

9. Systeem aanbrengen in de verscheidenheid. Themagecentreerde interactie in een krachtig perspectief

Bijlagen

1. Literatuurlijst

2. Adresgegevens en websites

3. Cursusaanbod en opleidingen