HRM in breedbeeld : een toetsing van retoriek aan realiteit

Luc Sels - Sophie De Winne

overzicht

Met behulp van de gegevens die verzameld werden in het PASO-project (Panel Survey of Organizations) wordt “HRM vandaag” in beeld gebracht. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: Organisatie en Inhoud. Organisatie: Wordt de administratieve expert van vroeger een strategische partner? Inhoud: Hoe gaan organisaties vandaag om met de werving, benutting en verdere ontwikkeling van hun menselijk kapitaal?
 9789033456732 /  Acco /  2006 /  2de editie /  233p. /  pb / 

HRM in breedbeeld : een toetsing van retoriek aan realiteit

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Details

Het discours over Human Resource Management (HRM) staat tegenwoordig bol van doembeelden en wazige toekomstscenario’s. Pessimisten hebben het over ‘HR anorexia’, waarbij de klassieke personeelsfunctie wordt uitgekleed door toenemende uitbesteding, snel oprukkende HR information systems en een steeds belangrijker rol voor het lijnmanagement. Volgens de optimisten effenen deze trends het pad voor een invulling die eindelijk aanstuurt op de essentie, namelijk een sterk strategisch georiënteerd HRM.

Tot op heden ontbrak het aan data die toelaten het discours te toetsen op zijn realiteitsgehalte. In dit boek wordt deze leemte ingevuld. Met behulp van de gegevens die verzameld zijn in het PASO-project (Panel Survey of Organisations) wordt ‘HRM vandaag’ in beeld gebracht. Het is een breedbeeld, in die zin dat het niet alleen inzoomt op grote, ‘excellente’, multinationale top-pers. Ook de kleine en middelgrote bedrijven delen in de belangstelling, evenals de in termen van werkgelegenheid stilaan dominante non-profit en overheidssectoren.

 We hanteren twee in-valshoeken, organisatie en inhoud van de HR-functie. Het eerste draait rond de vraag of de ad-ministratieve expert van weleer een strategische partner wordt. Het tweede heeft betrekking op de inhoud van HRM, meer bepaald op de vraag hoe organisaties vandaag omgaan met de wer-ving, benutting en verdere ontwikkeling van hun menselijk kapitaal.

Over de auteurs:

LUC SELS is als hoogleraar verbonden aan het Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie (Departement TEW, K.U. Leuven). Hij is tevens promotor van het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie en het Panel Survey of Organisations (PASO).

SOPHIE DE WINNE is handelsingenieur (K.U. Leuven). Ze startte haar loopbaan aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en hielp als wetenschappelijk medewerkster PASO uit de start-blokken. Sinds februari 2003 is ze lid van het Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie (De-partement TEW, K.U. Leuven) en werkt ze in het kader van een FWO-project aan een doctoraal proefschrift over de bijdrage van HRM aan de bedrijfsprestaties.